Die jeug van die Gereformeerde Kerk Potchefstroom het die September vakansie die geleentheid gehad om op Reddersburg te gaan kuier. Die goeie samewerking tussen gemeentes in Potchefstroom het bygedra dat daar ook van die jeug van Gereformeerde Kerke Cachet, Potchefstroom Noord en Potchefstroom Oos saamgegaan het, in totaal 31 persone.

Dit is moeilik om die werklike omvang van die groot projek te beskryf. Daar is mooi gevorder met die herstel van klere deur Martie Pretorius (77 jaar jonk) en Kleintjie Kilian ( 91 jaar jonk). Danie Stoop het baie goed gevorder, ongeveer 60 meter, met die palissade heining wat tans om die kinderhuis kompleks gebou word. Die groep wat met die kinders gewerk het, onder leiding van Ria van der Walt, het baie mooi temas met die kinders behandel. Dit was ‘n groepie van 20 kinders wat die vakansie in die kinderhuis gebly het.

Die groot dakverf projek was ‘n besondere poging. Om ‘n aanduiding te gee: In totaal was ons 21 verwers, saam met Daan du Plessis wat die buseienar en busbestuurder was. Ons het 325 liter verf gebruik op 5 000 (vyfduisend) vk. meter en dit gedoen van Maandag 7:00 tot Dinsdag 12:15. Die koste van die verf was R 17 500.00. Die oppervlakte is gelykstaande aan 20 huise van 250 vk meter. Die voorbereidingwerk is reeds in Augustus gedoen toe ons al die dakke laat afskuur het met fondse wat ons aan die kinderhuis gestuur het. Koos en Banie Nortje, asook Marius Kemp het die die vorige week al die dakskroewe nagegaan en geseël. Al die dakke is afgewas. Die vooraf werk se koste was R 7 500.00. Die koste om die bus te huur om ons almal daar te kry, was R 8 500.00. Ons is baie dankbaar vir die diakonieë van Gereformeerde Kerke Potchefstroom, Cachet, Buffeldoorns, Potchefstroom Suid en Noord wat geldelik bygedra het tot die projek, asook ‘n paar lidmate wat groot donasies geskenk het.

In geheel gesien was dit ‘n baie geseënde projek en ons dank die Here vir die geleentheid om in sy Koninkryk te kon werk. Baie dankie aan almal wat betrokke was by die projek. Die wins uit die jeug van Gereformeerde Kerk Potchefstroom se stalletjie by Aardklop word net so oorbetaal in die rekening van die kinderhuis om die verfkoste wat hulle intussen betaal het, te help delg.

Ons het ook die voorreg gehad om die pragtige kerkgebou van die GK Reddersburg in die aand te besoek. Hierdie tweetoring sandsteengebou wat in 1927 in gebruik geneem is, het sitplek vir 800 mense. Seker een van die grootste en mooiste kerkgeboue in die GKSA. Baie aangrypend was die reaksie van die jeug toe hulle spontaan psalms begin sing het in die kerk. Die ou Kerk, nou genoem die Postmasaal is ook besoek. Dit is ‘n lewende museum en daar is baie fotos en artikels wat uitgestal word. Ds. Peet Coetzee het oorspronklik met die museum begin toe hy in 1979-1983 daar predikant was. Daar naby is ook ‘n groot seringboom wat afkomstig is van ‘n steggie van die seringboom op Rustenburg waaronder die Gereformeerde Kerk Rustenburg op 10 Februarie 1859 gestig is.

Die Gereformeerde Kerk Reddersburg is in Mei 1859 gestig en vier dus saam met Rustenburg en ‘n paar ander gemeentes volgende jaar hulle 150 ste bestaansjaar.

ADRES:
Walter Sisulu 33
Potchefstroom

 

DIENSTYE:
September tot April
09:30 en 18:30

Mei tot Augustus
09:30 en 18:00

 

PREDIKANT:
Ds PA Coetzee
Tel: 018 290 6778

 

KERKKANTOOR:
Maurylaan
Betsie Terburgh
018 294 4600

 

WEBSPAN:
Webmeester
Dirk Kruger

Preekopname
Hessel Turkstra

 

TUISBLAD | PREDIKANT | GESKIEDENIS | PREKE | KALENDER | FOTO ALBUM | BYBELSKOOL
BYBELSTUDIE | JEUG | GEMEENTE-AKSIES | KLEIN KERKIE | OP DIE KERKWERF
DIENSOOREENKOMS MET CACHET | SKAKELS | KONTAK ONS

Gereformeerde Kerk Potchefstroom 2008