try1A

Gereformeerde Kerk

Potchefstroom

Preke

2019

Januarie

Januarie 2019

6de


13de

Oggend (Laai Preek Af)

 • Skrifgedeelte: 1 Korinthiërs 1:17-2:2 (1953 vertaling)
 • Fokusgedeelte: 1:17,18,21
 • TEMA: Die wysheid van God vernietig die dwaasheid van die wêreld.
 • SING: Psalm 118: 1, 12, 14; Psalm 86: 2, 5, 6; Psalm 33: 5, 6; Psalm 89: 1, 3, 6

Aand (Laai Preek Af)

 • Skrifgedeelte: Efesiërs 2:1-10
 • Dordtse Leerreëls 3 & 4: 14
 • TEMA: Geloof is ‘n genadegawe wat God aan sy wedergeborenes gee.
 • SING: Psalm 135: 1-3; Psalm 81: 1,9,12; Psalm 47: 1-4

20ste

Oggend (Laai Preek Af)

 • Skrifgedeelte: Efesiërs 1; 1 Kor 12:12-27
 • Fokusgedeelte: Efesiërs 1:22,23
 • TEMA: Die wonder van die liggaam van Christus.
 • SING: Sb 24:1,2,3 (Tema 1/1); Ps 130:1,2; Ps 8:3,4,5; Sb 38:1,3 (Tema 15/2)

Aand (Laai Preek Af)

 • Skrifgedeelte: Romeine 11:11-12:2
 • Fokusgedeelte: Romeine 11:35, DordtseLeerreëls 3 & 4:15
 • TEMA: Die belydenis van God se genade bepaal sy kinders se lewe van dankbaarheid.
 • SING: Ps. 149:1-4, Ps. 50:1,7,11, Ps.116:1,5,7,10

27ste

Oggend (Laai Preek Af)

 • Skrifgedeelte: Openbaring 1: 1 – 20
 • Fokusgedeelte: Openbaring 1: 12 – 16
 • TEMA: Die lewende Christus onderhou sy kerk in die lewendegemeenskap met Hom.
 • SING: Psalm 96: 1 – 4; Psalm 73: 9, 10; Skrifberming. 33: 1, 3 (Tema 2 – 4); Psalm 25: 1, 4, 5, 7.

Aand (Laai Preek Af)

 • Skrifgedeelte: Kolossense 3:1-10
 • Fokusgedeelte: Kolossense 3:10
 • Dordtse Leerreëls 3 & 4: 15
 • TEMA: Vernuwe na die beeld van God om ʼn wil te hê wat waarlik vry is.
 • SING: Psalm 46: 1 – 3; Psalm 119: 25, 26; Psalm 128:1 – 4.

Februarie

Februarie 2019

3de

Oggend (Laai Preek Af) – Reinhart Boersema

 • Skrifgedeelte: Jesaja 6: 1 – 13
 • TEMA: God se heiligheid laat ons ons verlorenheid besef, maar in Christus is versoening om weer gestuurdes te kan wees.
 • SING: Psalm 145: 1, 4, 12; Psalm 130: 1, 2, 4; Psalm 30: 1, 2, 3; Psalm 72: 1, 10, 11

Aand (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: 1 Petrus 1: 13 – 2: 3
 • Fokusgedeelte: 1 Petrus 1: 23
 • Dordtse Leerreëls 3 & 4:17
 • TEMA: Weergebore deur die lewende Woord van God
 • SING: Psalm 9: 1 – 5; Psalm 93: 1, 4;Psalm 119: 7, 12, 57

10de

Oggend (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Openbaring 2:1-7
 • Fokusgedeelte: Openbaring 2:1,4
 • TEMA: Christus, ons eerste liefde!
 • SING: Psalm 147: 1 – 3; Psalm 76: 1, 4; Psalm 48: 4; Psalm 18: 1 – 3

Aand (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Psalm 121:1-8
 • Fokusgedeelte: Psalm 121:1-8
 • Dordtse Leerreëls 5:1-3
 • TEMA: Die Here bewaar sy kinders in hulle swakheid
 • SING: Psalm 103: 1, 6, 7; Psalm 84: 2, 3;Psalm 121: 1 – 4

17de

Oggend (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Openbaring 2:8-11
 • Fokusgedeelte: Openbaring 2:8-11
 • TEMA: Christus waarborg sy belofte dat ons die kroon van die lewe sal ontvang
 • SING: Ps 97: 1, 5, 6, 7; Ps 81: 9 – 11; Ps 43: 3; Ps 23: 1, 3; Ps 118: 3, 5, 8, 11, 13, 14; Sb 34: 1, 2 (Tema 2 – 2)

Aand (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Psalm 116:1-19
 • Fokusgedeelte: 116:8,13
 • TEMA: Deur die beseëling van die nagmaal wek die Heilige Gees onbeskryflike dankbaarheid
 • SING: Ps 116: 1 – 3; Ps 68: 9, 13;Ps116: 5, 7, 10

24ste

Oggend (Laai Preek Af) – prof Callie Coetzee

 • Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 12: 12 – 27; Efesiërs 4: 1 – 16
 • Fokusgedeelte: Efesiërs 4: 15, 16 (vgl 1953-vert)
 • TEMA: Die groei en opbou van die liggaam
 • SING: Ps 48:1, 2, 5; Ps 119: 4, 7; Ps 68: 8, 9; Sb 45: 7, 8, 9 (Tema 18 – 7)

Aand (Laai Preek Af) – prof Paul Krüger

 • Skrifgedeelte: Psalm 141:1-2; Openbaring 8:1-5
 • Belydenisskrif: HK Sondag 45
 • TEMA: Juis Christene moet bid
 • SING: Ps 139: 1, 2; Ps 25: 1, 2, 3; Ps 119: 40, 62; Ps 4: 3, 4

Maart

Maart 2019

3de

Oggend (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Openbaring 2: 12 – 17
 • Fokusgedeelte: Openbaring 2: 14, 15
 • TEMA: Deur die Woord alleen sal die kerk oorwin.
 • SING: Vooraf: Sb 40: 1 – 6 (Tema 15 – 4)Ps 118: 1, 4; Ps 126: 1, 2; Ps 62: 1, 4; Ps 46: 1, 5, 6

Aand (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Lukas 22: 31-62
 • Fokusgedeelte: Lukas 22: 32,61
 • Dordtse Leerreëls 5: 4, 5
 • TEMA: Gelowiges se sondige natuur kan soms die oorhand oor hulle kry, maar dit kan die genade van God nooit oorwin nie.
 • SING: Ps 96: 1 – 3; Ps 59: 1, 2; Ps 16: 1, 4, 6

10de

Oggend (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Openbaring 2:18-29; Psalm 2:1-12
 • Fokusgedeelte: Openbaring 2:20,25-27
 • TEMA: Christus deel sy bruid met niemand nie.
 • SING: Vooraf: Sb 41: 1 – 7 (Tema 15 – 5); Ps 98: 1, 3; Ps 139: 1, 3, 7; Sb 17:1, 5, 6 (Tema 17 – 1); Ps 2: 1, 4, 5, 6.

Aand (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: 1 Samuel 16: 1 – 18; Psalm 51: 9 – 13
 • Fokusgedeelte: Psalm 51: 13
 • Dordtse Leerreëls 5: 6 – 8
 • TEMA: Die uitverkorenes word daarvan bewaar om die sonde teen die Heilige Gees te begaan.
 • SING: Ps 113: 1 – 3; Ps 51: 4, 5; Ps 138: 1, 4.

17de

Oggend (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain

Aand (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain


24ste

Oggend (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain

Aand (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain


31ste

Oggend (Nie Beskikbaar Weens Tegniese Redes) – prof Callie Coetzee

 • Skrifgedeelte: Klaagliedere 3
 • SING: Ps 146: 1, 3, 6; Ps 130: 1, 2; Ps 27: 4, 6; Ps 4: 2, 3

Aand (Laai Preek Af) – prof Albert Coetsee

 • Skrifgedeelte: Psalm 24:1 – 10
 • Fokusgedeelte: Psalm 24:1-2
 • TEMA: Die Here is Skepper, Heilige, Koning!
 • SING: Ps 104: 1, 2, 17, 18, 20 (voorsang); Ps 8: 1 – 4; Ps 24: 1 – 2; Ps 24: 3 – 5

April

April 2019

7de

Oggend (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Openbaring 3: 14 – 22
 • Fokusgedeelte: Openbaring 3:16,17
 • TEMA: Die evangelie van Christus dring ons om vurig van gees te wees.
 • SING: Vooraf: Sb 44: 1, 4, 5; Ps 118: 1, 2; Ps 40: 4; Ps119: 17, 50; Ps 84: 1, 3, 6

Aand (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Hebreërs 6:1 – 20
 • Fokusgedeelte: Hebreërs 6:11,12
 • Dordtse Leerreëls 5: 11, 12
 • TEMA: Deur die sekerheid van die hoop tot die einde toe bewaar die Heilige Gees ons van onverskilligheid.
 • SING: Ps 89: 1, 3, 6; Ps 111: 1, 4; Ps 9: 1, 2, 6, 7.

14de

Oggend (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain

Aand (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain


19de (Paasdiens)

Oggend (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain


21ste

Oggend (Preek Ongelukkig Nie Beskikbaar Nie) – ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Mattheus 27: 55 – 28: 15
 • Fokusgedeelte: Mattheus 27: 66
 • TEMA: Geen mag kon Christus in die graf vaskluister nie.
 • SING: Ps 66: 1, 2; Ps 130: 1 – 4; Ps 123: 1, 2; Sb 10: 1- 6

Aand (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Mattheus 27: 37 – 54
 • Fokusgedeelte: Mattheus 27: 52, 53
 • TEMA: Geen mag kan God se kinders meer in die graf vaskluister nie.
 • SING: Ps 100: 1 – 4; Ps 113: 1 – 3; Ps 16: 4, 5

28ste

Oggend (Laai Preek Af) – prof Callie Coetzee

 • Skrifgedeelte: Handeling 17: 15 – 34
 • Heidelbergse Kategismus Sondag 17
 • SING: Ps 9:1, 5, 10; Sb 27: 1 tot 5 (Tema 12 – 2); Ps 40: 4; Sb 8: 3, 4, 5 (Tema 5 – 3); Ps 47: 3, 4.

Aand (Laai Preek Af) – prof Paul Krüger

 • Skrifgedeelte: 1 Kor 15: 12 – 20
 • TEMA: Christus se opwekking voltooi ons verlossing.
 • SING: Ps 84: 1, 2; Ps 84: 3, 6; 26:1, 2, 5, 7; Ps 16:1, 3, 5

Mei

Mei 2019

5de

Oggend (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Genesis 15: 7 – 21; Josua 18: 1 – 7; 21: 41 – 45
 • Fokusgedeelte: Josua 21: 43 – 45
 • TEMA: Die Here vergeet nooit sy beloftes nie.
 • SING: Ps 19: 1, 2; Ps 62:1, 4, 5; Ps 124: 1, 4; Ps 105: 5; Ps 146: 1, 4, 8

Aand (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Deuteronomium 7: 7 – 13; 10: 1-5
 • Fokusgedeelte: Deuteronomium 10: 4.
 • TEMA: God se verloste kinders kan die seën beleef van gehoorsaamheid.
 • SING: Ps 96: 1 – 3; Ps 25: 6, 7; Sb 34: 1, 2 (Tema 2 – 2)

12de

Oggend (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: 1 Samuel 6:1 – 7:1
 • Fokusgedeelte: 1 Samuel 6:19
 • TEMA: Die openbaring van God vervul ons met heilige ontsag.
 • SING: Ps 99: 1-3; Ps 99:4,5; Ps 89:6; Ps145:1-4

Aand (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Deuteronomium 6:1-12
 • Fokusgedeelte: Deuteronomium 6: 4, 5 , 12
 • Belydenisskrif: Heidelbergse Kategismus: Vraag & Antwoord 94/95
 • TEMA: Verlos om die enigste ware en lewende God lief te hê en te dien.
 • SING: Ps 97: 1, 3, 4; Ps 119:47,48; Ps 135:8-11

19de

Oggend (Laai Preek Af) – prof Callie Coetzee

 • Skrifgedeelte: Matteus 26:17 – 30
 • SING: Ps 100: 1, 3; Ps 130: 2; Sb 18: 5, 6 (Tema 17 – 2); Sb 22: 1, 2 (Tema 11 – 1); Ps 23: 2, 3; Ps 116: 1 ev.;Ps 150: 1 – 3.

Aand (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Hebreërs 9: 1 – 14; 24 – 10: 4
 • Fokusgedeelte: Hebreërs 9: 12, 26
 • Belydenisskrif: Heidelbergse Kategismus: Vraag en Antwoord 80
 • TEMA: Die eenmalige offer van Christus moet ook voortdurend gedenk word ter wille van ons gewete.
 • SING: Ps 138: 1, 2; Ps 126: 1 – 3; Sb 8:1, 2

26ste

Oggend (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Titus 1: 1 – 2: 10
 • Fokusgedeelte: Titus 1: 9, 13; 2: 1, 2
 • TEMA: Deur die gesonde leer laat groei die Heilige Gees ʼn gesonde geloof..
 • SING: Ps 107: 1, 15, 20; Ps 139: 1, 12; Ps 93: 1, 4; Ps 105: 5; Sb 31: 1, 3 (Tema 7 – 1)

Aand (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Kolossense 1: 1 – 18
 • Fokusgedeelte: Kolossense 1: 15
 • Heidelbergse Kategismus: Sondag 35
 • TEMA: Die onsienlike God openbaar Homself volkome in Christus.
 • SING: Ps 98: 1 – 3; Ps 34: 1, 2, 8; Ps 2: 1, 4

30ste

Hemelvaartsdiens (Laai Preek Af)

Junie

Junie 2019

2de

Oggend (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Titus 2:1-3:15
 • Fokusgedeelte: Titus 2: 7, 10, 14; 3: 1, 8, 14
 • TEMA: Die gesonde leer word versier met goeie werke – tot eer van die Here!
 • SING: Sb 15:1 – 3; Ps 92: 1 – 3, 6; Ps 80: 1, 4, 10; Ps 25: 2; Ps 111:1,4,5

Aand (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Handelinge 9: 1 – 22
 • Fokusgedeelte: Handeling 9: 15, 16
 • TEMA: God heiliges dra die Heilige Naam van God.
 • SING: Ps 135: 17, 18; Ps 8: 1 – 4, 7; Ps 145: 1 – 3, 12.

9de

Oggend (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Eksodus 14:1-31
 • Fokusgedeelte: Eksodus 14:28-30
 • TEMA: Die Here gee ʼn merkteken en vaandel waardeur ons in sy kerk opgeneem en van die ongelowiges afgesonder word.
 • SING: Ps 136: 9 – 13; Ps 107: 1, 3, 15; Ps 81: 1, 4 – 6, 11; Ps 31: 1, 2; Ps 105: 5; Ps 105: 21 – 23

Aand (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Lukas 24:1 – 12
 • Fokusgedeelte: Lukas 24:1
 • Heidelbergse Kategismus: Sondag 38
 • TEMA: Die nuwe dag van God is besig om aan te breek.
 • SING: Ps 84: 1, 2, 6; Ps 40: 3; Ps 118: 10-2

16de

Oggend (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Psalm 37

Aand (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain


23ste

Oggend (Laai Preek Af)

Aand (Laai Preek Af)


30ste

Oggend (Laai Preek Af)

Aand (Laai Preek Af)


Julie

Julie 2019

7de

Oggend (Laai Preek Af) – ds Harry Cilliers

 • Skrifgedeelte: Johannes 14: 15 – 31
 • Fokusgedeelte: Johannes 14: 21
 • TEMA: God beantwoord ons liefde!
 • SING: Ps 33: 1 en 11; Ps 40: 4; Ps 18: 1 en 11; Sb 33: 1 en 3 (Tema 2 – 4)

Aand (Laai Preek Af) – ds Brahm Robinson

 • Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 2: 1 – 5
 • TEMA: Geloof is die genadevolle werk van die Gees!
 • SING: Ps 135:1, 2, 3, 8; Ps 119: 2 & 7; Sb 14: 1 en 2 (Tema 8 – 1)

14de

Oggend (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Johannes 2:1 – 12
 • Fokusgedeelte: Johannes 2: 4, 5, 10, 11
 • TEMA: Christus bring lewe in oorvloed
 • SING: Ps 145: 1 – 4; Ps 65: 2, 3; Sb 17: 1, 6 (Tema 17 – 1); Ps 36: 2, 3.

Aand (Laai Preek Af) – ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Johannes 19:1 – 16
 • Fokusgedeelte: Johannes 19:11
 • Heidelbergse Kategismus: Sondag 39
 • TEMA: Christus bring lewe in oorvloed
 • SING: Ps 126: 1 – 3; Ps 113: 1, 2; Ps 95: 1, 2.

 

Argiewe

© GK Potchefstroom 2019