try1A


Gereformeerde Kerk

Potchefstroom

Preke

2019

Januarie

Januarie 2019

6de

13de

Oggend (Laai Preek Af)

  • Skrifgedeelte: 1 Korinthiërs 1:17-2:2 (1953 vertaling)
  • Fokusgedeelte: 1:17,18,21
  • TEMA: Die wysheid van God vernietig die dwaasheid van die wêreld.
  • SING: Psalm 118: 1, 12, 14; Psalm 86: 2, 5, 6; Psalm 33: 5, 6; Psalm 89: 1, 3, 6

Aand (Laai Preek Af)

  • Skrifgedeelte: Efesiërs 2:1-10
  • Dordtse Leerreëls 3 & 4: 14
  • TEMA:  Geloof is 'n genadegawe wat God aan sy wedergeborenes gee.
  • SING: Psalm 135: 1-3; Psalm 81: 1,9,12; Psalm 47: 1-4

Argiewe