try1A


Gereformeerde Kerk

Potchefstroom

Preke

2019

Januarie

Januarie 2019

6de


13de

Oggend (Laai Preek Af)

 • Skrifgedeelte: 1 Korinthiërs 1:17-2:2 (1953 vertaling)
 • Fokusgedeelte: 1:17,18,21
 • TEMA: Die wysheid van God vernietig die dwaasheid van die wêreld.
 • SING: Psalm 118: 1, 12, 14; Psalm 86: 2, 5, 6; Psalm 33: 5, 6; Psalm 89: 1, 3, 6

Aand (Laai Preek Af)

 • Skrifgedeelte: Efesiërs 2:1-10
 • Dordtse Leerreëls 3 & 4: 14
 • TEMA: Geloof is 'n genadegawe wat God aan sy wedergeborenes gee.
 • SING: Psalm 135: 1-3; Psalm 81: 1,9,12; Psalm 47: 1-4

20ste

Oggend (Laai Preek Af)

 • Skrifgedeelte: Efesiërs 1; 1 Kor 12:12-27
 • Fokusgedeelte: Efesiërs 1:22,23
 • TEMA: Die wonder van die liggaam van Christus.
 • SING: Sb 24:1,2,3 (Tema 1/1); Ps 130:1,2; Ps 8:3,4,5; Sb 38:1,3 (Tema 15/2)

Aand (Laai Preek Af)

 • Skrifgedeelte: Romeine 11:11-12:2
 • Fokusgedeelte: Romeine 11:35, DordtseLeerreëls 3 & 4:15
 • TEMA: Die belydenis van God se genade bepaal sy kinders se lewe van dankbaarheid.
 • SING: Ps. 149:1-4, Ps. 50:1,7,11, Ps.116:1,5,7,10

27ste

Oggend (Laai Preek Af)

 • Skrifgedeelte: Openbaring 1: 1 - 20
 • Fokusgedeelte: Openbaring 1: 12 - 16
 • TEMA: Die lewende Christus onderhou sy kerk in die lewendegemeenskap met Hom.
 • SING: Psalm 96: 1 - 4; Psalm 73: 9, 10; Skrifberming. 33: 1, 3 (Tema 2 - 4); Psalm 25: 1, 4, 5, 7.

Aand (Laai Preek Af)

 • Skrifgedeelte: Kolossense 3:1-10
 • Fokusgedeelte: Kolossense 3:10
 • Dordtse Leerreëls 3 & 4: 15
 • TEMA: Vernuwe na die beeld van God om ʼn wil te hê wat waarlik vry is.
 • SING: Psalm 46: 1 – 3; Psalm 119: 25, 26; Psalm 128:1 – 4.
 

Februarie

Februarie 2019

3de

Oggend (Laai Preek Af) - Reinhart Boersema

 • Skrifgedeelte: Jesaja 6: 1 - 13
 • TEMA: God se heiligheid laat ons ons verlorenheid besef, maar in Christus is versoening om weer gestuurdes te kan wees.
 • SING: Psalm 145: 1, 4, 12; Psalm 130: 1, 2, 4; Psalm 30: 1, 2, 3; Psalm 72: 1, 10, 11

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: 1 Petrus 1: 13 - 2: 3
 • Fokusgedeelte: 1 Petrus 1: 23
 • Dordtse Leerreëls 3 & 4:17
 • TEMA: Weergebore deur die lewende Woord van God
 • SING: Psalm 9: 1 – 5; Psalm 93: 1, 4;Psalm 119: 7, 12, 57

10de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Openbaring 2:1-7
 • Fokusgedeelte: Openbaring 2:1,4
 • TEMA: Christus, ons eerste liefde!
 • SING: Psalm 147: 1 – 3; Psalm 76: 1, 4; Psalm 48: 4; Psalm 18: 1 – 3

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Psalm 121:1-8
 • Fokusgedeelte: Psalm 121:1-8
 • Dordtse Leerreëls 5:1-3
 • TEMA: Die Here bewaar sy kinders in hulle swakheid
 • SING: Psalm 103: 1, 6, 7; Psalm 84: 2, 3;Psalm 121: 1 - 4

17de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Openbaring 2:8-11
 • Fokusgedeelte: Openbaring 2:8-11
 • TEMA: Christus waarborg sy belofte dat ons die kroon van die lewe sal ontvang
 • SING: Ps 97: 1, 5, 6, 7; Ps 81: 9 – 11; Ps 43: 3; Ps 23: 1, 3; Ps 118: 3, 5, 8, 11, 13, 14; Sb 34: 1, 2 (Tema 2 - 2)

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Psalm 116:1-19
 • Fokusgedeelte: 116:8,13
 • TEMA: Deur die beseëling van die nagmaal wek die Heilige Gees onbeskryflike dankbaarheid
 • SING: Ps 116: 1 – 3; Ps 68: 9, 13;Ps116: 5, 7, 10

24ste

Oggend (Laai Preek Af) - prof Callie Coetzee

 • Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 12: 12 - 27; Efesiërs 4: 1 - 16
 • Fokusgedeelte: Efesiërs 4: 15, 16 (vgl 1953-vert)
 • TEMA: Die groei en opbou van die liggaam
 • SING: Ps 48:1, 2, 5; Ps 119: 4, 7; Ps 68: 8, 9; Sb 45: 7, 8, 9 (Tema 18 - 7)

Aand (Laai Preek Af) - prof Paul Krüger

 • Skrifgedeelte: Psalm 141:1-2; Openbaring 8:1-5
 • Belydenisskrif: HK Sondag 45
 • TEMA: Juis Christene moet bid
 • SING: Ps 139: 1, 2; Ps 25: 1, 2, 3; Ps 119: 40, 62; Ps 4: 3, 4

 

Maart

Maart 2019

3de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Openbaring 2: 12 - 17
 • Fokusgedeelte: Openbaring 2: 14, 15
 • TEMA: Deur die Woord alleen sal die kerk oorwin.
 • SING: Vooraf: Sb 40: 1 - 6 (Tema 15 - 4)Ps 118: 1, 4; Ps 126: 1, 2; Ps 62: 1, 4; Ps 46: 1, 5, 6

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Lukas 22: 31-62
 • Fokusgedeelte: Lukas 22: 32,61
 • Dordtse Leerreëls 5: 4, 5
 • TEMA: Gelowiges se sondige natuur kan soms die oorhand oor hulle kry, maar dit kan die genade van God nooit oorwin nie.
 • SING: Ps 96: 1 – 3; Ps 59: 1, 2; Ps 16: 1, 4, 6

10de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Openbaring 2:18-29; Psalm 2:1-12
 • Fokusgedeelte: Openbaring 2:20,25-27
 • TEMA: Christus deel sy bruid met niemand nie.
 • SING: Vooraf: Sb 41: 1 - 7 (Tema 15 - 5); Ps 98: 1, 3; Ps 139: 1, 3, 7; Sb 17:1, 5, 6 (Tema 17 - 1); Ps 2: 1, 4, 5, 6.

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: 1 Samuel 16: 1 - 18; Psalm 51: 9 - 13
 • Fokusgedeelte: Psalm 51: 13
 • Dordtse Leerreëls 5: 6 - 8
 • TEMA: Die uitverkorenes word daarvan bewaar om die sonde teen die Heilige Gees te begaan.
 • SING: Ps 113: 1 – 3; Ps 51: 4, 5; Ps 138: 1, 4.

17de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain


24ste

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain


31ste

Oggend (Nie Beskikbaar Weens Tegniese Redes) - prof Callie Coetzee

 • Skrifgedeelte: Klaagliedere 3
 • SING: Ps 146: 1, 3, 6; Ps 130: 1, 2; Ps 27: 4, 6; Ps 4: 2, 3

Aand (Laai Preek Af) - prof Albert Coetsee

 • Skrifgedeelte: Psalm 24:1 - 10
 • Fokusgedeelte: Psalm 24:1-2
 • TEMA: Die Here is Skepper, Heilige, Koning!
 • SING: Ps 104: 1, 2, 17, 18, 20 (voorsang); Ps 8: 1 – 4; Ps 24: 1 – 2; Ps 24: 3 - 5

 

April

April 2019

7de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Openbaring 3: 14 - 22
 • Fokusgedeelte: Openbaring 3:16,17
 • TEMA: Die evangelie van Christus dring ons om vurig van gees te wees.
 • SING: Vooraf: Sb 44: 1, 4, 5; Ps 118: 1, 2; Ps 40: 4; Ps119: 17, 50; Ps 84: 1, 3, 6

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Hebreërs 6:1 - 20
 • Fokusgedeelte: Hebreërs 6:11,12
 • Dordtse Leerreëls 5: 11, 12
 • TEMA: Deur die sekerheid van die hoop tot die einde toe bewaar die Heilige Gees ons van onverskilligheid.
 • SING: Ps 89: 1, 3, 6; Ps 111: 1, 4; Ps 9: 1, 2, 6, 7.

14de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain


19de (Paasdiens)

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain


21ste

Oggend (Preek Ongelukkig Nie Beskikbaar Nie) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Mattheus 27: 55 - 28: 15
 • Fokusgedeelte: Mattheus 27: 66
 • TEMA: Geen mag kon Christus in die graf vaskluister nie.
 • SING: Ps 66: 1, 2; Ps 130: 1 – 4; Ps 123: 1, 2; Sb 10: 1- 6

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Mattheus 27: 37 - 54
 • Fokusgedeelte: Mattheus 27: 52, 53
 • TEMA: Geen mag kan God se kinders meer in die graf vaskluister nie.
 • SING: Ps 100: 1 – 4; Ps 113: 1 – 3; Ps 16: 4, 5

28ste

Oggend (Laai Preek Af) - prof Callie Coetzee

 • Skrifgedeelte: Handeling 17: 15 - 34
 • Heidelbergse Kategismus Sondag 17
 • SING: Ps 9:1, 5, 10; Sb 27: 1 tot 5 (Tema 12 – 2); Ps 40: 4; Sb 8: 3, 4, 5 (Tema 5 – 3); Ps 47: 3, 4.

Aand (Laai Preek Af) - prof Paul Krüger

 • Skrifgedeelte: 1 Kor 15: 12 - 20
 • TEMA: Christus se opwekking voltooi ons verlossing.
 • SING: Ps 84: 1, 2; Ps 84: 3, 6; 26:1, 2, 5, 7; Ps 16:1, 3, 5

 

Mei

Mei 2019

5de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Genesis 15: 7 - 21; Josua 18: 1 - 7; 21: 41 - 45
 • Fokusgedeelte: Josua 21: 43 - 45
 • TEMA: Die Here vergeet nooit sy beloftes nie.
 • SING: Ps 19: 1, 2; Ps 62:1, 4, 5; Ps 124: 1, 4; Ps 105: 5; Ps 146: 1, 4, 8

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Deuteronomium 7: 7 - 13; 10: 1-5
 • Fokusgedeelte: Deuteronomium 10: 4.
 • TEMA: God se verloste kinders kan die seën beleef van gehoorsaamheid.
 • SING: Ps 96: 1 – 3; Ps 25: 6, 7; Sb 34: 1, 2 (Tema 2 - 2)

12de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: 1 Samuel 6:1 - 7:1
 • Fokusgedeelte: 1 Samuel 6:19
 • TEMA: Die openbaring van God vervul ons met heilige ontsag.
 • SING: Ps 99: 1-3; Ps 99:4,5; Ps 89:6; Ps145:1-4

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Deuteronomium 6:1-12
 • Fokusgedeelte: Deuteronomium 6: 4, 5 , 12
 • Belydenisskrif: Heidelbergse Kategismus: Vraag & Antwoord 94/95
 • TEMA: Verlos om die enigste ware en lewende God lief te hê en te dien.
 • SING: Ps 97: 1, 3, 4; Ps 119:47,48; Ps 135:8-11

19de

Oggend (Laai Preek Af) - prof Callie Coetzee

 • Skrifgedeelte: Matteus 26:17 - 30
 • SING: Ps 100: 1, 3; Ps 130: 2; Sb 18: 5, 6 (Tema 17 - 2); Sb 22: 1, 2 (Tema 11 - 1); Ps 23: 2, 3; Ps 116: 1 ev.;Ps 150: 1 – 3.

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Hebreërs 9: 1 - 14; 24 - 10: 4
 • Fokusgedeelte: Hebreërs 9: 12, 26
 • Belydenisskrif: Heidelbergse Kategismus: Vraag en Antwoord 80
 • TEMA: Die eenmalige offer van Christus moet ook voortdurend gedenk word ter wille van ons gewete.
 • SING: Ps 138: 1, 2; Ps 126: 1 – 3; Sb 8:1, 2

26ste

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Titus 1: 1 - 2: 10
 • Fokusgedeelte: Titus 1: 9, 13; 2: 1, 2
 • TEMA: Deur die gesonde leer laat groei die Heilige Gees ʼn gesonde geloof..
 • SING: Ps 107: 1, 15, 20; Ps 139: 1, 12; Ps 93: 1, 4; Ps 105: 5; Sb 31: 1, 3 (Tema 7 - 1)

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Kolossense 1: 1 - 18
 • Fokusgedeelte: Kolossense 1: 15
 • Heidelbergse Kategismus: Sondag 35
 • TEMA: Die onsienlike God openbaar Homself volkome in Christus.
 • SING: Ps 98: 1 – 3; Ps 34: 1, 2, 8; Ps 2: 1, 4

30ste

Hemelvaartsdiens (Laai Preek Af)

 

Junie

Junie 2019

2de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Titus 2:1-3:15
 • Fokusgedeelte: Titus 2: 7, 10, 14; 3: 1, 8, 14
 • TEMA: Die gesonde leer word versier met goeie werke – tot eer van die Here!
 • SING: Sb 15:1 - 3; Ps 92: 1 - 3, 6; Ps 80: 1, 4, 10; Ps 25: 2; Ps 111:1,4,5

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Handelinge 9: 1 - 22
 • Fokusgedeelte: Handeling 9: 15, 16
 • TEMA: God heiliges dra die Heilige Naam van God.
 • SING: Ps 135: 17, 18; Ps 8: 1 - 4, 7; Ps 145: 1 - 3, 12.

9de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Eksodus 14:1-31
 • Fokusgedeelte: Eksodus 14:28-30
 • TEMA: Die Here gee ʼn merkteken en vaandel waardeur ons in sy kerk opgeneem en van die ongelowiges afgesonder word.
 • SING: Ps 136: 9 - 13; Ps 107: 1, 3, 15; Ps 81: 1, 4 - 6, 11; Ps 31: 1, 2; Ps 105: 5; Ps 105: 21 – 23

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Lukas 24:1 - 12
 • Fokusgedeelte: Lukas 24:1
 • Heidelbergse Kategismus: Sondag 38
 • TEMA: Die nuwe dag van God is besig om aan te breek.
 • SING: Ps 84: 1, 2, 6; Ps 40: 3; Ps 118: 10-2

16de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Psalm 37

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain


23ste

Oggend (Laai Preek Af)

Aand (Laai Preek Af)


30ste

Oggend (Laai Preek Af)

Aand (Laai Preek Af)


 

Julie

Julie 2019

7de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Harry Cilliers

 • Skrifgedeelte: Johannes 14: 15 – 31
 • Fokusgedeelte: Johannes 14: 21
 • TEMA: God beantwoord ons liefde!
 • SING: Ps 33: 1 en 11; Ps 40: 4; Ps 18: 1 en 11; Sb 33: 1 en 3 (Tema 2 – 4)

Aand (Laai Preek Af) - ds Brahm Robinson

 • Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 2: 1 - 5
 • TEMA: Geloof is die genadevolle werk van die Gees!
 • SING: Ps 135:1, 2, 3, 8; Ps 119: 2 & 7; Sb 14: 1 en 2 (Tema 8 - 1)

14de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Johannes 2:1 – 12
 • Fokusgedeelte: Johannes 2: 4, 5, 10, 11
 • TEMA: Christus bring lewe in oorvloed
 • SING: Ps 145: 1 – 4; Ps 65: 2, 3; Sb 17: 1, 6 (Tema 17 – 1); Ps 36: 2, 3.

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Johannes 19:1 - 16
 • Fokusgedeelte: Johannes 19:11
 • Heidelbergse Kategismus: Sondag 39
 • TEMA: Christus bring lewe in oorvloed
 • SING: Ps 126: 1 – 3; Ps 113: 1, 2; Ps 95: 1, 2.

21ste

Oggend (Laai Preek Af) - prof Callie Coetzee

 • Skrifgedeelte: Matteus 13: 24 - 30, 36 - 43
 • SING: Ps 149: 1, 2; Ps 38: 1, 8; Ps 66: 6, 7;
  Sb 45: 1, 10, 12. (Tema 18 - 7)

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Genesis 4:1-16
 • Fokusgedeelte: Genesis 4:9-11
 • Heidelbergse Kategismus: Sondag 40
 • TEMA: Bevry om te kan lewe!
 • SING: Ps 33: 1, 5, 11; Ps 71: 1, 2, 9; Ps 119: 7, 48, 62

28ste

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Johannes 21: 1 - 25
 • FokusgedeelteJohannes 21:7
 • TEMA: In sy ewige verbondsliefde soek die Here sy kinders wat geval het altyd weer op.
 • SING: Ps 89: 1 – 3; Ps 30: 1, 3, 7; Ps 86: 1, 3; Ps 105: 4, 5; Sb 14: 1, 2 (Tema 8 - 1)

Aand (Laai Preek Af) - prof Callie Coetzee

 • Skrifgedeelte: Lukas 12: 22 - 48
 • SING: Ps 84: 1, 2; Ps 118:12, 14; Ps 119: 1, 39.

Augustus

Augustus 2019

4de

Oggend (Laai Preek Af) - Riaan Andersen

 • Skrifgedeelte: Psalm 24: 1 – 10 (1983 vertaling)
 • FokusgedeeltePsalm 24:1
 • TEMA: Alles behoort aan die HERE.Eer Hom as jou Koning!
 • SING: Ps 84: 1, 3 en 6; Ps 119: 1, 6 en 7; Psalm 24: 3, 4 en 5;

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: 1 Korinthiërs 6:12 - 20
 • FokusgedeeltePsalm 24:1
 • Heidelbergse Kategismus: Sondag 41
 • TEMA: Die huwelik verkondig die vereniging van Christus en sy bruid.
 • SING: Ps 19: 1, 2; Ps 4: 1, 4; Ps 45: 1, 2, 10, 16

11de

Oggend (Laai Preek Af) - prof Callie Coetzee

 • Skrifgedeelte: Matteus 11:1 - 19
 • SING: Ps 89: 1, 2, 6; Ps 38: 1, 8; Ps 118: 11, 12; Sb 2: 1, 4, 5 (Tema 4 - 2)

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Lukas 12: 22 - 48
 • FokusgedeelteLukas 12: 31, 42 - 44
 • Heidelbergse Kategismus: Sondag 42
 • TEMA: Die Eienaar van alles beloof die nuwe aarde as sy kinders se erfdeel.
 • SING: Ps 122: 1, 2; Ps 31: 2, 3; Sb 24: 6, 7 (Tema1 - 1)

18de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Daniël 12:1 - 13
 • Fokusgedeelte: Daniël 12: 2, 3
 • TEMA: Die regverdiges sal eendag glinster soos die sterre.
 • SING:Ps 107: 1, 4, 10, 15; Sb 10: 1 - 6 (Tema 5 - 4); Ps 81: 1, 12; Ps 68: 1, 3.

Aand (Laai Preek Af) - ds Jaco Lemmer

 • Skrifgedeelte: Lukas 15: 1 - 2; 11 - 32.
 • SING: Ps 34: 1, 2; Ps 139: 6, 9; Ps 146: 6, 8

25ste

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Deuteronomium 9: 7 – 19; Eksodus 32: 30 – 33;Kolossense 2: 13 – 15
 • FokusgedeelteDeuteronomium 9: 14
 • TEMA: Die skuldbrief teen ons is uitgewis en daarom sal ons name tot in ewigheid bestaan.
 • SING:Ps 145: 1, 2, 11; Ps 51: 5; Ps 69: 11, 12; Ps 23: 2, 3; Ps 116: 1 ev.; Sb 45: 1, 11, 12 (Tema 18 - 7)

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Jesaja 62:1-5;Openbaring 2:17; 3:1-5,12.
 • FokusgedeelteJesaja 62:2; Openbaring 2:17
 • Heidelbergse Kategismus: Sondag 42
 • TEMA: Christus maak die onuitwisbare name in die lewensboek nuut.
 • SING: Ps 128: 1, 4; Sb 43 :5, 6 (Tema 15 - 7); Ps 98:1, 2

September

September 2019

1ste

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Galasiërs 5: 16 - 26
 • FokusgedeelteGalasiërs 5: 22
 • TEMA: Wie deur die Gees lewe dra ook die vrug van sy kragtige werk in ons.
 • SING: Ps 36: 2, 3; Ps 130: 2 – 4; Ps 63: 1, 3; Ps 92: 1, 2, 6, 7

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Johannes 8: 30 - 47
 • FokusgedeelteJohannes 8:44
 • TEMA: Bevry van die leuen om kinders van God te wees.
 • SING: Ps 138: 1, 2; Ps 25: 2, 4, 5; Ps 89: 3, 5

8ste

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Maleagi 1:1-14
 • FokusgedeelteMaleagi 1:6,7
 • TEMA: Ons bring ons offers aan God met eerbied en ontsag.
 • SING: Sb 18: 5 - 8; Ps 66: 1, 6, 7; Ps 69: 3, 12; Ps 50: 1, 11; Ps 107: 1, 7.

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Psalm 27:1-14
 • FokusgedeeltePsalm 27:4
 • TEMA: Met dankbare harte begeer ons diegemeenskap met God.
 • HEIDELBERGSE KATEGISMUS: Vraag en antwoord 113 en 114.
 • SING: Ps 149: 1 – 4; Ps. 27: 1, 2; Ps 112: 1, 6 - 8.

15de

Oggend (Laai Preek Af) - prof Callie Coetzee

 • Skrifgedeelte: Deuteronomium 3
 • SING: Ps 150: 1, 2, 3; Sb: 72: 1, 2 (Tema 12 – 3); Ps 40:1, 4; Ps 22:1, 2; Ps 72: 7, 11.

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: 1 Johannes 1: 8 - 2: 6; 5: 1 - 5
 • Fokusgedeelte1 Johannes 2: 6; 5: 1, 3
 • TEMA: Die gebooie dien as instrument om ons te omvorm na die Beeld van God.
 • HEIDELBERGSE KATEGISMUS: Vraag en antwoord 115.
 • SING: Ps 96: 1 – 3; Ps 127: 1, 2; Ps 97: 1, 4, 5

22ste

Oggend (Laai Preek Af) - ds Potgieter

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain


29ste

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: 2 Kronieke 14: 8 - 14; 16: 1 - 14
 • Fokusgedeelte: 2 Kronieke 16: 9
 • TEMA: Die Here ondersteun sy kinders kragtig wat op Hom vertrou.
 • SING: Ps 33: 1, 2, 10; Ps 34: 4, 7; Ps 91: 1, 2, 8; Ps 118: 1, 3, 4.

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Lukas 18: 1 - 14
 • FokusgedeelteLukas 18: 13
 • TEMA: Die Here vind behae in die gebede van sy gelowige kinders.
 • HEIDELBERGSE KATEGISMUS: Vraag en antwoord 117 & 118.
 • SING: Ps111: 1 – 3; Ps 30: 1, 2; Ps 147: 1, 4.

Oktober

Oktober 2019

6de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Maleagi 2: 1 - 12
 • FokusgedeelteMaleagi 2: 5 - 7
 • TEMA: Boodskappers van die Here van die leërskare.
 • SING: Ps 9: 1, 5 – 8; Ps 126: 1 – 3; Ps 131: 1 – 3; Ps 40: 4, 5.

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Galasiërs 4:1-7; Johannes 16:17-28.
 • FokusgedeelteGalasiërs 4:6;Johannes 16:23.
 • Heidelbergse Kategismus: Sondag 46
 • TEMA: Ons bid tot die Vader in die Naam van sy Seun en deur die krag van sy Gees.
 • SING: Ps 33:1, 2, 11; Ps 103: 1, 6, 7; Ps 4: 1, 3.

13de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Maleagi 2:10-16
 • FokusgedeelteMaleagi 2:14-16
 • TEMA: In sy ewige verbondstrou gee die Here ‘n nageslag aan  getroudes.
 • SING: Ps 89: 1, 3 – 5; Ps 25: 7, 11; Ps 119: 39; Ps 105: 5; Ps 146: 1, 4, 8.

Aand (Laai Preek Af) - Reinhart Boersema

 • Skrifgedeelte: Josua 4: 1 - 5: 1
 • TEMA: Die HERE gee deur Sy sterke hand vir Sy volk die lewe, wat hulle in geslagte heen moes onthou en Hom vrees.
 • SING: Ps 27: verse 1, 4 en 6; Ps 114: verse 1 - 4; Ps 16: verse 1, 4 en 5.

20ste

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Maleagi 2:17-3:5
 • FokusgedeelteMaleagi 3:1,2
 • TEMA: Die koms van Christus bring geregtigheid mee.
 • SING: Ps 104: 1 - 2, 17 – 20; Ps 61: 1 – 3; Ps 43: 3; Ps 71: 1, 12, 14.

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Esegiël 36: 16 - 28.
 • Fokusgedeelte Esegiël 36: 20 - 23.
 • Heidelbergse Kategismus:  Sondag 47
 • TEMA: Die Almagtige sorg dat sy Naam geheilig word.
 • SING: Ps 8: 1, 2, 7; Ps 30: 1, 3; Sb 14: 1, 2 (Tema 8 - 1)

27ste

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 


November

November 2019

3de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Maleagi 3:13-4:6
 • FokusgedeelteMaleagi 3:17
 • TEMA: Die son van geregtigheid sal opgaan vir diegene wat die Here vrees.
 • SING: Ps 116:1, 2, 3 en 10; Ps 25: 2; Sb 33: 1, 3 (Tema 2 – 4); Ps 111: 5; Ps 84: 1, .6

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Lukas 17:20-37
 • FokusgedeelteLukas 17:21
 • Heidelbergse Kategismus: Sondag 48
 • TEMA:Die koninkryk se koms word geopenbaar in mense se lewens.
 • SING: Ps 48:1,2,4; Ps 72:1,5,6;Ps 145:1,2,7,8

10de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Mattheus 16:13-23
 • FokusgedeelteMattheus 16:18,23
 • TEMA: Die Here gebruik gebroke mense om sy koninkryk te vestig.
 • SING: Ps 96: 6 – 8; Ps 9: 7, 10; Ps 9: 12, 13; Ps 62: 4, 5; Ps 150: 1 – 3.

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Lukas 22: 35- 54.
 • FokusgedeelteLukas 22:37,42,43.
 • Heidelbergse Kategismus: Sondag 49
 • TEMA:Deur die genadige werk van die Gees kan ons God se wil aanvaar en gehoorsaam.
 • SING: Ps 115: 1, 2, 9; Ps 93: 1 – 4; Ps 40: 3, 4.

17de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Psalm 111:1 - 10
 • FokusgedeeltePsalm 111: 4, 5
 • TEMA: Die HERE sorg dat sy kinders aan sy wonders sal bly dink
 • SING: Ps 118: 1, 2, 7; Ps 130: 1, 2, 4; Ps 119: 22, 26; Ps 111: 1 – 2; Ps 116:1 ev.; Ps 111: 3 – 5.

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Jesaja 1:1 - 31
 • FokusgedeelteJesaja 1: 18, 24, 27
 • TEMA: Die Almagtige verskaf vir Homself voldoening en verlos sy kinders sodoende deur geregtigheid.
 • SING: Ps 36: 23; Ps 102: 1, 5; Ps 97: 1, 5, 7.

24ste

Oggend (Ongelukkig Nie Beskikbaar) - ds Ronald Bain

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain


Desember

Desember 2019

1ste

Oggend (Laai Preek Af) - ds Pieter vd Walt

TEMA:  Om in die hemel in te kyk

Ontmoetingsdiens Votum en seën.  Lofpsalm: Ps 145:1, 2, 3, 5
Apostoliese Geloofsbelydenis
Sing Psalm 104:1, 20, 21 as antwoord op die 12 Artikels
Verootmoedigingsdiens
Wet (Eksodus 20). Psalm 128:1 as antwoord op die Wet. Gebed

Woorddiens Sing Psalm 150: 1, 2
Skriflesing: Openbaring 4:1 - 11 (1953-vertaling).

Teksverse: Openbaring 4: 1, 2.      Woordbediening                   

Antwoorddiens
Gebed.  Opname van liefdegawes
Sing:  Skrifberyming 24: 1, 3 (Tema 1-1:1,3)

Uitspreek van seën.

Aand (Laai Preek Af) - ds Pieter vd Walt

TEMA:  Die groot vraag: wie kan die boekrol oopmaak?

Ontmoetingsdiens
Votum en seën. Lofpsalm: Skrifberyming 8:1,3 (Tema 5-3:1,3)

Verootmoedigingsdiens
Gebed   Woorddiens.   Sing: Skrifberyming 8: 4, 5 (Tema 5 - 3: 4, 5)
Skriflesing: Openbaring 5:1-14 (1983-vertaling)
Teksverse:  Openbaring 5:1 -7.   Woordverkondiging

Antwoorddiens  Gebed. Opname van liefdegawes

Sing: Psalm 89: 3, 7. Uitspreek van seën


8ste

Oggend (Laai Preek Af)

Aand (Laai Preek Af)


Argiewe

© GK Potchefstroom 2019