try1A


Gereformeerde Kerk

Potchefstroom

Preke

2017

Januarie

Januarie 2017

1ste

 

8ste

 

15de

 • Oggend - TEMA: Die Here pas sy verbondsvolk op met heilige jaloesie (Nahum 1:1 - 15)
 • Aand - TEMA: God neem sy Heilige Gees nie van sy eiendom weg nie (al
  val hulle hoe diep) (Hebreërs 6:1 - 9; 10:19 - 31; Psalm 51:11 - 14)

 

22ste

 • Oggend - TEMA: Christus oorwin die droefheid van die dood en bring die  vreugde van die ewige lewe (Mattheus 26: 36  - 46)
 • Aand - TEMA: Die lewende God brin g ons deur sy genade tot  ʼn ware  belydenis van Hom (Psalm 14: 1 - 7;  Jeremia 10: 1 - 16)

 

29ste

 • Oggend - TEMA:  Die Drie - Enige God vervul die gemeente met sy volheid (1 Korinthiërs 12: 1 - 11)
 • Aand - TEMA: Die  belydenis  van  sondeskuld;  die   genade   van   sonde   vergewing;   die  wonder   van  ʼn lewe   bevry   van   die  sondelas. (Psalm 51)

Februarie

Februarie 2017

5de

 • Oggend - TEMA: Die  Gees  laat  die  onfeilbare  liefde  van  God  tot  openbaring  kom in die kerk (1 Korinthiërs 12:1 - 14; Romeine 12:3 - 8)
 • Aand - God  eis  dat  aan  sy  geregtigheid  voldoen  word,  soek  daarom  jou  verlossing  alleen by Christus! (Skriflesing: Psalm 130: 1 - 8)

12de

 • Oggend - TEMA: Die  Gees  laat  die  onfeilbare  liefde  van  God  tot  openbaring  kom in die kerk (1 Korinthiërs 12: 31 - 13: 13)
 • Aand - TEMA: Die Almagtige openbaar sy ewige krag en Goddelikheid vir almal om te sien (Romeine 1: 18 - 32)

19de

 • Oggend - TEMA: Die Here versadig ons in die gemeenskap met Hom (Psalm 65:1 - 14)
 • Aand -TEMA:  Die Almagtige verlos sy volk tot die heerlikheid van sy Naam (Jesaja 43: 22 - 44: 5, 21 - 23)

26ste

Maart

Maart 2017

5de

 • Oggend - Ons Vader maak ons dankbaar sodat ons die volheid van sy goedheid kan ontvang (Levitikus 3: 1 - 17: 7: 11 - 16)
 • Aand - God het deur sy besondere sorg vir ons die heilige Skrif gegee  (Mattheus 4: 1 - 11; 5: 17, 18 )

12de

 • Oggend - Voortdurende blydskap, gebed en dankbaarheid is God se wil vir ons. (1 Thessalonisense 5:12 - 28)
 • Aand - Deur die getuienis van die Heilige Gees erken ons die Skrif as maatstaf vir ons geloof. (1 Thessalonisense 2:1-16)

19de

 • Oggend - Die beveiliging van ons vreugde in die Here (Nehemia 8:1-19).
 • Aand - Die woord van die Here is gelouter (Spreuke 30:1-14).

26ste

 • Oggend - Christus wat sy bruid beklee het met sy geregtigheid, beklee haar ook met sy heiligheid (Kolossense 3:1 - 17). 
 • Aand - Ons aanbid die Drie-enige Godwat Homself so in sy Woord geopenbaar het (Johannes 14: 7 - 23).

April

April 2017

2de

9de

14de (Paasdiens)

16de

23ste

 • Oggend - Die Here verlos sy volk wat magteloos is teen die sonde (Rigters 2: 6 - 23)
 • Aand - Die sekerheid van ons verlossing is daarin geleë dat ons Verlosser God is (Johannes 1: 1 - 18)

30ste

 • Oggend - Die HERE se verstommende verlossing deur sy ontsettende oordeel (Rigters 3:5-4:1)
 • Aand - God die Heilige Gees ondersoek alle dinge (1 Korinthiërs 2:1-16)

Mei

Mei 2017

7de

 • Oggend - Wie gelowig vashou aan die Here se beloftes kan sy bevele gehoorsaam (Rigters 4:1-24).
 • Aand - Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie (Efesiërs 6: 10 - 20).

14de

 • Oggend - Die Here openbaar sy krag in swakheid (Rigters 6:11-32).
 • Aand - In sy voorsienigheid stuur God die skepping na die ewige sabbat (Johannes 5: 1 - 18).

21ste

 • Oggend - Die HERE versterk sy kinders tot gehoorsaamheid (Rigters 6: 33 - 7: 15).
 • Aand - God se beseëlde verbondsliefde verdryf ons angs. (1 Johannes 4:7-21).

25ste (Hemelvaart)

28ste

Junie

Julie

Julie 2017

2de

9de

16de

23ste

 • Oggend - (Genesis 39).
 • Aand - Die Here voltooi altyd sy werk (Psalm 138: 1 - 8).

30ste

 • Oggend - Bevry uit die mag van Satan tot die heerlikheid van God (Markus 5: 1 - 20).
 • Aand - Christus is die openbaring van God se regverdigheid en barmhartigheid (Eksodus 33: 12 - 34: 9).

Augustus

Augustus 2017

6de

 • Oggend - ʼn Ware geloof ontvang Christus en al sy weldade (Markus 5: 21 - 43).
 • Aand - Net een offer kon ons met God versoen (Hebreërs 10:1-17).

13de

 • Oggend - Die prys om die Christus te wees (Markus 8:27-9:1).
 • Aand- In die geloof omhels ons vir Christ us en sy hele verdienste (Romeine 3: 9 - 26).

20ste

 • Oggend - Die prys om volgeling van Christus te wees (Markus 8:27-9:1).
 • Aand- Christus se geregtigheid is ons vrymoedigheid! (Eksodus 33:18-23; Jesaja 61:1-62:5).

27ste

 • Oggend - Ons lyding kan nie opweeg teen ons heerlikheid nie - die skepping sug om die openbaring van die kerk se heerlikheid. (Romeine 8:16-30).
 • Aand- God gee aan ons genade, leef vanuit hierdie genade. (1 Korintiers 1: 1-9).

September

September 2017

3de

10de

17de

24ste

 

Oktober

Oktober 2017

1ste

8ste

15de

22ste

29ste

November

November 2017

5de

12de

19de

 • Oggend - As gevolg van tegniese probleme was hierdie preek nie opgeneem nie.
 • Aand

26ste

Desember

Desember 2017

3de

10de

17de

24ste

31ste

2018

Januarie

Januarie 2018

7de

14de

21ste

28ste

Februarie

Februarie 2018

4de

11de

18de

25ste

Maart

Maart 2018

4de

11de

18de

Argiewe

Vir preke voor 2017, besoek die argiewe blad hier.