try1A


Gereformeerde Kerk

Potchefstroom

Preke

2019

Januarie

Januarie 2019

6de


13de

Oggend (Laai Preek Af)

 • Skrifgedeelte: 1 Korinthiërs 1:17-2:2 (1953 vertaling)
 • Fokusgedeelte: 1:17,18,21
 • TEMA: Die wysheid van God vernietig die dwaasheid van die wêreld.
 • SING: Psalm 118: 1, 12, 14; Psalm 86: 2, 5, 6; Psalm 33: 5, 6; Psalm 89: 1, 3, 6

Aand (Laai Preek Af)

 • Skrifgedeelte: Efesiërs 2:1-10
 • Dordtse Leerreëls 3 & 4: 14
 • TEMA:  Geloof is 'n genadegawe wat God aan sy wedergeborenes gee.
 • SING: Psalm 135: 1-3; Psalm 81: 1,9,12; Psalm 47: 1-4

20ste

Oggend (Laai Preek Af)

 • Skrifgedeelte: Efesiërs 1; 1 Kor 12:12-27
 • Fokusgedeelte: Efesiërs 1:22,23
 • TEMA: Die wonder van die liggaam van Christus.
 • SING:  Sb 24:1,2,3 (Tema 1/1); Ps 130:1,2; Ps 8:3,4,5; Sb 38:1,3 (Tema 15/2)

Aand (Laai Preek Af)

 • Skrifgedeelte: Romeine 11:11-12:2
 • Fokusgedeelte: Romeine 11:35, DordtseLeerreëls 3 & 4:15
 • TEMA: Die belydenis van God se genade bepaal sy kinders se lewe van dankbaarheid.
 • SING: Ps. 149:1-4, Ps. 50:1,7,11, Ps.116:1,5,7,10

27ste

Oggend (Laai Preek Af)

 • Skrifgedeelte: Openbaring 1: 1 - 20
 • Fokusgedeelte: Openbaring 1: 12 - 16
 • TEMA: Die lewende Christus onderhou sy kerk in die lewendegemeenskap met Hom.
 • SING: Psalm 96: 1 - 4; Psalm 73: 9, 10; Skrifberming. 33: 1, 3 (Tema 2 - 4); Psalm 25: 1, 4, 5, 7.

Aand (Laai Preek Af)

 • Skrifgedeelte: Kolossense 3:1-10
 • Fokusgedeelte: Kolossense 3:10
 • Dordtse Leerreëls 3 & 4: 15
 • TEMA: Vernuwe na die beeld van God om ʼn wil te hê wat waarlik vry is.
 • SING: Psalm 46: 1 – 3; Psalm 119: 25, 26; Psalm 128:1 – 4.

Februarie

Februarie 2019

3de

Oggend (Laai Preek Af) - Reinhart Boersema

 • Skrifgedeelte: Jesaja 6: 1 - 13
 • TEMA: God se heiligheid laat ons ons verlorenheid besef, maar in Christus is versoening om weer gestuurdes te kan wees.
 • SING: Psalm 145: 1, 4, 12; Psalm 130: 1, 2, 4; Psalm 30: 1, 2, 3; Psalm 72: 1, 10, 11

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: 1 Petrus 1: 13 - 2: 3
 • Fokusgedeelte: 1 Petrus 1: 23
 • Dordtse Leerreëls 3 & 4:17
 • TEMA:  Weergebore deur die lewende Woord van God
 • SING: Psalm 9: 1 – 5; Psalm 93: 1, 4;Psalm 119: 7, 12, 57

10de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Openbaring 2:1-7
 • Fokusgedeelte: Openbaring 2:1,4
 • TEMA: Christus, ons eerste liefde!
 • SING: Psalm 147: 1 – 3; Psalm 76: 1, 4; Psalm 48: 4; Psalm 18: 1 – 3

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Psalm 121:1-8
 • Fokusgedeelte: Psalm 121:1-8
 • Dordtse Leerreëls 5:1-3
 • TEMA: Die Here bewaar sy kinders in hulle swakheid
 • SING: Psalm 103: 1, 6, 7; Psalm 84: 2, 3;Psalm 121: 1 - 4

17de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Openbaring 2:8-11
 • FokusgedeelteOpenbaring 2:8-11
 • TEMA: Christus waarborg sy belofte dat ons die kroon van die lewe sal ontvang
 • SING: Ps 97: 1, 5, 6, 7; Ps 81: 9 – 11; Ps 43: 3; Ps 23: 1, 3; Ps 118: 3, 5, 8, 11, 13, 14; Sb 34: 1, 2 (Tema 2 - 2)

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Psalm 116:1-19
 • Fokusgedeelte: 116:8,13
 • TEMA: Deur die beseëling van die nagmaal wek die Heilige Gees onbeskryflike dankbaarheid
 • SING: Ps 116: 1 – 3; Ps 68: 9, 13;Ps116: 5, 7, 10

24ste

Oggend (Laai Preek Af) - prof Callie Coetzee

 • Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 12: 12 - 27; Efesiërs 4: 1 - 16
 • FokusgedeelteEfesiërs 4: 15, 16 (vgl 1953-vert)
 • TEMA: Die groei en opbou van die liggaam
 • SING: Ps 48:1, 2, 5; Ps 119: 4, 7; Ps 68: 8, 9; Sb 45: 7, 8, 9 (Tema 18 - 7)

Aand (Laai Preek Af) - prof Paul Krüger

 • Skrifgedeelte: Psalm 141:1-2; Openbaring 8:1-5
 • Belydenisskrif: HK Sondag 45
 • TEMA: Juis Christene moet bid
 • SING: Ps 139: 1, 2; Ps 25: 1, 2, 3; Ps 119: 40, 62; Ps 4: 3, 4

Maart

Maart 2019

3de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Openbaring 2: 12 - 17
 • Fokusgedeelte: Openbaring 2: 14, 15
 • TEMA: Deur die Woord alleen sal die kerk oorwin.
 • SING: Vooraf: Sb 40: 1 - 6 (Tema 15 - 4)Ps 118: 1, 4; Ps 126: 1, 2; Ps 62: 1, 4; Ps 46: 1, 5, 6

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Lukas 22: 31-62
 • Fokusgedeelte: Lukas 22: 32,61
 • Dordtse Leerreëls 5: 4, 5
 • TEMA: Gelowiges se sondige natuur kan soms die oorhand oor hulle kry, maar dit kan die genade van God nooit oorwin nie.
 • SING: Ps 96: 1 – 3; Ps 59: 1, 2; Ps 16: 1, 4, 6

10de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Openbaring 2:18-29; Psalm 2:1-12
 • FokusgedeelteOpenbaring 2:20,25-27
 • TEMA: Christus deel sy bruid met niemand nie.
 • SING: Vooraf: Sb 41: 1 - 7 (Tema 15 - 5); Ps 98: 1, 3; Ps 139: 1, 3, 7; Sb 17:1, 5, 6 (Tema 17 - 1); Ps 2: 1, 4, 5, 6.

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: 1 Samuel 16: 1 - 18; Psalm 51: 9 - 13
 • Fokusgedeelte: Psalm 51: 13
 • Dordtse Leerreëls 5: 6 - 8
 • TEMA: Die uitverkorenes word daarvan bewaar om die sonde teen die Heilige Gees te begaan.
 • SING: Ps 113: 1 – 3; Ps 51: 4, 5; Ps 138: 1, 4.

17de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain


24ste

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain


Argiewe

© GK Potchefstroom 2019