try1A


Gereformeerde Kerk

Potchefstroom

2017 Preke

2017

Januarie

Januarie 2017

1ste

 

8ste

 

15de

 • Oggend - TEMA: Die Here pas sy verbondsvolk op met heilige jaloesie (Nahum 1:1 - 15)
 • Aand - TEMA: God neem sy Heilige Gees nie van sy eiendom weg nie (al
  val hulle hoe diep) (Hebreërs 6:1 - 9; 10:19 - 31; Psalm 51:11 - 14)

 

22ste

 • Oggend - TEMA: Christus oorwin die droefheid van die dood en bring die  vreugde van die ewige lewe (Mattheus 26: 36  - 46)
 • Aand - TEMA: Die lewende God brin g ons deur sy genade tot  ʼn ware  belydenis van Hom (Psalm 14: 1 - 7;  Jeremia 10: 1 - 16)

 

29ste

 • Oggend - TEMA:  Die Drie - Enige God vervul die gemeente met sy volheid (1 Korinthiërs 12: 1 - 11)
 • Aand - TEMA: Die  belydenis  van  sondeskuld;  die   genade   van   sonde   vergewing;   die  wonder   van  ʼn lewe   bevry   van   die  sondelas. (Psalm 51)

Februarie

Februarie 2017

5de

 • Oggend - TEMA: Die  Gees  laat  die  onfeilbare  liefde  van  God  tot  openbaring  kom in die kerk (1 Korinthiërs 12:1 - 14; Romeine 12:3 - 8)
 • Aand - God  eis  dat  aan  sy  geregtigheid  voldoen  word,  soek  daarom  jou  verlossing  alleen by Christus! (Skriflesing: Psalm 130: 1 - 8)

12de

 • Oggend - TEMA: Die  Gees  laat  die  onfeilbare  liefde  van  God  tot  openbaring  kom in die kerk (1 Korinthiërs 12: 31 - 13: 13)
 • Aand - TEMA: Die Almagtige openbaar sy ewige krag en Goddelikheid vir almal om te sien (Romeine 1: 18 - 32)

19de

 • Oggend - TEMA: Die Here versadig ons in die gemeenskap met Hom (Psalm 65:1 - 14)
 • Aand -TEMA:  Die Almagtige verlos sy volk tot die heerlikheid van sy Naam (Jesaja 43: 22 - 44: 5, 21 - 23)

26ste

Maart

Maart 2017

5de

 • Oggend - Ons Vader maak ons dankbaar sodat ons die volheid van sy goedheid kan ontvang (Levitikus 3: 1 - 17: 7: 11 - 16)
 • Aand - God het deur sy besondere sorg vir ons die heilige Skrif gegee  (Mattheus 4: 1 - 11; 5: 17, 18 )

12de

 • Oggend - Voortdurende blydskap, gebed en dankbaarheid is God se wil vir ons. (1 Thessalonisense 5:12 - 28)
 • Aand - Deur die getuienis van die Heilige Gees erken ons die Skrif as maatstaf vir ons geloof. (1 Thessalonisense 2:1-16)

19de

 • Oggend - Die beveiliging van ons vreugde in die Here (Nehemia 8:1-19).
 • Aand - Die woord van die Here is gelouter (Spreuke 30:1-14).

26ste

 • Oggend - Christus wat sy bruid beklee het met sy geregtigheid, beklee haar ook met sy heiligheid (Kolossense 3:1 - 17). 
 • Aand - Ons aanbid die Drie-enige Godwat Homself so in sy Woord geopenbaar het (Johannes 14: 7 - 23).

April

April 2017

2de

9de

14de (Paasdiens)

16de

23ste

 • Oggend - Die Here verlos sy volk wat magteloos is teen die sonde (Rigters 2: 6 - 23)
 • Aand - Die sekerheid van ons verlossing is daarin geleë dat ons Verlosser God is (Johannes 1: 1 - 18)

30ste

 • Oggend - Die HERE se verstommende verlossing deur sy ontsettende oordeel (Rigters 3:5-4:1)
 • Aand - God die Heilige Gees ondersoek alle dinge (1 Korinthiërs 2:1-16)

Mei

Mei 2017

7de

 • Oggend - Wie gelowig vashou aan die Here se beloftes kan sy bevele gehoorsaam (Rigters 4:1-24).
 • Aand - Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie (Efesiërs 6: 10 - 20).

14de

 • Oggend - Die Here openbaar sy krag in swakheid (Rigters 6:11-32).
 • Aand - In sy voorsienigheid stuur God die skepping na die ewige sabbat (Johannes 5: 1 - 18).

21ste

 • Oggend - Die HERE versterk sy kinders tot gehoorsaamheid (Rigters 6: 33 - 7: 15).
 • Aand - God se beseëlde verbondsliefde verdryf ons angs. (1 Johannes 4:7-21).

25ste (Hemelvaart)

28ste

Junie

Julie

Julie 2017

2de

9de

16de

23ste

 • Oggend - (Genesis 39).
 • Aand - Die Here voltooi altyd sy werk (Psalm 138: 1 - 8).

30ste

 • Oggend - Bevry uit die mag van Satan tot die heerlikheid van God (Markus 5: 1 - 20).
 • Aand - Christus is die openbaring van God se regverdigheid en barmhartigheid (Eksodus 33: 12 - 34: 9).

Augustus

Augustus 2017

6de

 • Oggend - ʼn Ware geloof ontvang Christus en al sy weldade (Markus 5: 21 - 43).
 • Aand - Net een offer kon ons met God versoen (Hebreërs 10:1-17).

13de

 • Oggend - Die prys om die Christus te wees (Markus 8:27-9:1).
 • Aand- In die geloof omhels ons vir Christ us en sy hele verdienste (Romeine 3: 9 - 26).

20ste

 • Oggend - Die prys om volgeling van Christus te wees (Markus 8:27-9:1).
 • Aand- Christus se geregtigheid is ons vrymoedigheid! (Eksodus 33:18-23; Jesaja 61:1-62:5).

27ste

 • Oggend - Ons lyding kan nie opweeg teen ons heerlikheid nie - die skepping sug om die openbaring van die kerk se heerlikheid. (Romeine 8:16-30).
 • Aand- God gee aan ons genade, leef vanuit hierdie genade. (1 Korintiers 1: 1-9).

September

September 2017

3de

10de

17de

24ste

 

Oktober

Oktober 2017

1ste

8ste

15de

22ste

29ste

November

November 2017

5de

12de

19de

 • Oggend - As gevolg van tegniese probleme was hierdie preek nie opgeneem nie.
 • Aand

26ste

Desember

Desember 2017

3de

10de

17de

24ste

31ste

Argiewe

Vir preke voor 2017, besoek die argiewe blad hier.
© GK Potchefstroom 2019