try1A


Gereformeerde Kerk

Potchefstroom

2018 Preke

2018

Januarie

Januarie 2018

7de

14de

21ste

28ste

Februarie

Februarie 2018

4de

11de

18de

25ste

Maart

Maart 2018

4de

11de

18de

25de

30ste (Paasdiens)

April

Mei

Mei 2018

6de

10de (Hemelvaart)

13de

20ste

27ste

Junie

Junie 2018

3de

10de

 • Oggend - Weens tegniese probleme nie opgeneem nie
 • Aand

17de

24ste

Julie

Augustus

Augustus 2018

5de

12de

19de

26ste

September

September 2018

2de

9de

16de

23ste

30ste

Oktober

Oktober 2018

7de

14de

21ste

28ste

November

November 2018

4de

Oggend (Laai Preek Af)

 • Skrifgedeelte: Nehemia 3: 1 - 9; 27 - 32.
 • Fokusgedeelte: Nehemia 3:1
 • TEMA: Die Here bekwaam sy kinders vir hulle dienswerk
 • Vooraf: Skrifberyming 54: 1, 2 (Tema 2 – 6); Skrifberyming 46: 1, 4, 5; (Tema 18 – 4)
 • SING: Psalm 92: 1, 2, 6; Psalm 51: 7, 8; Psalm 102: 8, 9; Psalm 147: 1, 2.

Aand (Laai Preek Af)

 • Skrifgedeelte: Johannes 6: 28 - 44
 • Fokusgedeelte: Johannes 6: 44.
 • Dordtse Leerreëls 3 & 4: 10
 • TEMA:  Die mens kan net gehoor gee aan die evangelie omdat God jou trek.
 • SING: Psalm 135: 1, 2; Psalm 119: 44, 45; Psalm 89: 6, 7

11de

Oggend (Laai Preek Af)

 • Skrifgedeelte: Eksodus 25: 23 - 30; Lukas 22: 7 - 16
 • Fokusgedeelte: Eksodus 25: 30; Lukas 22:15
 • TEMA:  Die nagmaal as maaltyd van verlange
 • SING:  Psalm 118: 1, 2;  Psalm 19: 6;  Psalm 18: 14;  Psalm 23: 1, 3; Psalm 116 en verder; Psalm 84: 1, 2.

Aand (Laai Preek Af)

 • Skrifgedeelte: Esegiël 36:1 6 - 38
 • Fokusgedeelte: Esegiël 36: 26, 27
 • Dordtse Leerreëls 3 & 4: 11 en VD: 3 & 4: 6
 • TEMA:  God wek lewe in dooie harte
 • SING: Psalm 107: 1 – 3;  Psalm 119: 15, 16;  Skrifberyming. 14: 1, 2 (Tema 8 - 1)

18de

Oggend (Laai Preek Af)

 • Skrifgedeelte: Nehemia 4: 1 - 23
 • Fokusgedeelte: Nehemia 4: 2
 • TEMA:  Magteloos in die oë van die wêreld, maar kragtig deur die Gees van God.
 • SING: Psalm 147: 1, 2; Skrifberyming 27: 1, 4 (Tema 12 - 2); Psalm 69: 1, 3; Psalm 7: 1, 6;  Psalm 138: 1, 3, 4.

Aand (Laai Preek Af)

 • Skrifgedeelte: Efesiërs 1: 15 - 23. Psalm 33: 1 - 9
 • Fokusgedeelte: Efesiërs 1: 19, 20. Dordtse Leerreëls 3 & 4: 12
 • TEMA: Weergebore deur die oneindige krag van die Heilige Gees
 • SING: Psalm 47: 1, 4;  Psalm 121: 1, 4;  Psalm 33: 1, 3, 5.

25ste

Oggend (Laai Preek Af)

 • Skrifgedeelte: Spreuke 3: 13 - 19; 10: 18 - 23; Jakobus 3: 13 - 18.
 • Fokusgedeelte: Jakobus 3:17
 • SING: (Vooraf: Psalm 100: 1 - 4) Skrifberyming 35: 1, 2, 3 (Tema 2 – 5);  Psalm 19: 4, 5; Skrifberyming 16:1 – 4 (Tema 11 – 3); Psalm 90: 7, 9

Aand (Laai Preek Af)

 • Skrifgedeelte: Hebreërs 4: 12 - 5: 10.
 • Fokusgedeelte: Hebreërs 4: 16
 • SING: Psalm 145: 1, 3, 5; Psalm 25: 2, 3; Psalm 27: 3, 4

Desember

Argiewe

© GK Potchefstroom 2019