try1A


Gereformeerde Kerk

Potchefstroom

2019 Preke

2019

Januarie

Januarie 2019

6de


13de

Oggend (Laai Preek Af)

 • Skrifgedeelte: 1 Korinthiërs 1:17-2:2 (1953 vertaling)
 • Fokusgedeelte: 1:17,18,21
 • TEMA: Die wysheid van God vernietig die dwaasheid van die wêreld.
 • SING: Psalm 118: 1, 12, 14; Psalm 86: 2, 5, 6; Psalm 33: 5, 6; Psalm 89: 1, 3, 6

Aand (Laai Preek Af)

 • Skrifgedeelte: Efesiërs 2:1-10
 • Dordtse Leerreëls 3 & 4: 14
 • TEMA: Geloof is 'n genadegawe wat God aan sy wedergeborenes gee.
 • SING: Psalm 135: 1-3; Psalm 81: 1,9,12; Psalm 47: 1-4

20ste

Oggend (Laai Preek Af)

 • Skrifgedeelte: Efesiërs 1; 1 Kor 12:12-27
 • Fokusgedeelte: Efesiërs 1:22,23
 • TEMA: Die wonder van die liggaam van Christus.
 • SING: Sb 24:1,2,3 (Tema 1/1); Ps 130:1,2; Ps 8:3,4,5; Sb 38:1,3 (Tema 15/2)

Aand (Laai Preek Af)

 • Skrifgedeelte: Romeine 11:11-12:2
 • Fokusgedeelte: Romeine 11:35, DordtseLeerreëls 3 & 4:15
 • TEMA: Die belydenis van God se genade bepaal sy kinders se lewe van dankbaarheid.
 • SING: Ps. 149:1-4, Ps. 50:1,7,11, Ps.116:1,5,7,10

27ste

Oggend (Laai Preek Af)

 • Skrifgedeelte: Openbaring 1: 1 - 20
 • Fokusgedeelte: Openbaring 1: 12 - 16
 • TEMA: Die lewende Christus onderhou sy kerk in die lewendegemeenskap met Hom.
 • SING: Psalm 96: 1 - 4; Psalm 73: 9, 10; Skrifberming. 33: 1, 3 (Tema 2 - 4); Psalm 25: 1, 4, 5, 7.

Aand (Laai Preek Af)

 • Skrifgedeelte: Kolossense 3:1-10
 • Fokusgedeelte: Kolossense 3:10
 • Dordtse Leerreëls 3 & 4: 15
 • TEMA: Vernuwe na die beeld van God om ʼn wil te hê wat waarlik vry is.
 • SING: Psalm 46: 1 – 3; Psalm 119: 25, 26; Psalm 128:1 – 4.
 

Februarie

Februarie 2019

3de

Oggend (Laai Preek Af) - Reinhart Boersema

 • Skrifgedeelte: Jesaja 6: 1 - 13
 • TEMA: God se heiligheid laat ons ons verlorenheid besef, maar in Christus is versoening om weer gestuurdes te kan wees.
 • SING: Psalm 145: 1, 4, 12; Psalm 130: 1, 2, 4; Psalm 30: 1, 2, 3; Psalm 72: 1, 10, 11

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: 1 Petrus 1: 13 - 2: 3
 • Fokusgedeelte: 1 Petrus 1: 23
 • Dordtse Leerreëls 3 & 4:17
 • TEMA: Weergebore deur die lewende Woord van God
 • SING: Psalm 9: 1 – 5; Psalm 93: 1, 4;Psalm 119: 7, 12, 57

10de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Openbaring 2:1-7
 • Fokusgedeelte: Openbaring 2:1,4
 • TEMA: Christus, ons eerste liefde!
 • SING: Psalm 147: 1 – 3; Psalm 76: 1, 4; Psalm 48: 4; Psalm 18: 1 – 3

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Psalm 121:1-8
 • Fokusgedeelte: Psalm 121:1-8
 • Dordtse Leerreëls 5:1-3
 • TEMA: Die Here bewaar sy kinders in hulle swakheid
 • SING: Psalm 103: 1, 6, 7; Psalm 84: 2, 3;Psalm 121: 1 - 4

17de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Openbaring 2:8-11
 • Fokusgedeelte: Openbaring 2:8-11
 • TEMA: Christus waarborg sy belofte dat ons die kroon van die lewe sal ontvang
 • SING: Ps 97: 1, 5, 6, 7; Ps 81: 9 – 11; Ps 43: 3; Ps 23: 1, 3; Ps 118: 3, 5, 8, 11, 13, 14; Sb 34: 1, 2 (Tema 2 - 2)

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Psalm 116:1-19
 • Fokusgedeelte: 116:8,13
 • TEMA: Deur die beseëling van die nagmaal wek die Heilige Gees onbeskryflike dankbaarheid
 • SING: Ps 116: 1 – 3; Ps 68: 9, 13;Ps116: 5, 7, 10

24ste

Oggend (Laai Preek Af) - prof Callie Coetzee

 • Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 12: 12 - 27; Efesiërs 4: 1 - 16
 • Fokusgedeelte: Efesiërs 4: 15, 16 (vgl 1953-vert)
 • TEMA: Die groei en opbou van die liggaam
 • SING: Ps 48:1, 2, 5; Ps 119: 4, 7; Ps 68: 8, 9; Sb 45: 7, 8, 9 (Tema 18 - 7)

Aand (Laai Preek Af) - prof Paul Krüger

 • Skrifgedeelte: Psalm 141:1-2; Openbaring 8:1-5
 • Belydenisskrif: HK Sondag 45
 • TEMA: Juis Christene moet bid
 • SING: Ps 139: 1, 2; Ps 25: 1, 2, 3; Ps 119: 40, 62; Ps 4: 3, 4

 

Maart

Maart 2019

3de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Openbaring 2: 12 - 17
 • Fokusgedeelte: Openbaring 2: 14, 15
 • TEMA: Deur die Woord alleen sal die kerk oorwin.
 • SING: Vooraf: Sb 40: 1 - 6 (Tema 15 - 4)Ps 118: 1, 4; Ps 126: 1, 2; Ps 62: 1, 4; Ps 46: 1, 5, 6

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Lukas 22: 31-62
 • Fokusgedeelte: Lukas 22: 32,61
 • Dordtse Leerreëls 5: 4, 5
 • TEMA: Gelowiges se sondige natuur kan soms die oorhand oor hulle kry, maar dit kan die genade van God nooit oorwin nie.
 • SING: Ps 96: 1 – 3; Ps 59: 1, 2; Ps 16: 1, 4, 6

10de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Openbaring 2:18-29; Psalm 2:1-12
 • Fokusgedeelte: Openbaring 2:20,25-27
 • TEMA: Christus deel sy bruid met niemand nie.
 • SING: Vooraf: Sb 41: 1 - 7 (Tema 15 - 5); Ps 98: 1, 3; Ps 139: 1, 3, 7; Sb 17:1, 5, 6 (Tema 17 - 1); Ps 2: 1, 4, 5, 6.

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: 1 Samuel 16: 1 - 18; Psalm 51: 9 - 13
 • Fokusgedeelte: Psalm 51: 13
 • Dordtse Leerreëls 5: 6 - 8
 • TEMA: Die uitverkorenes word daarvan bewaar om die sonde teen die Heilige Gees te begaan.
 • SING: Ps 113: 1 – 3; Ps 51: 4, 5; Ps 138: 1, 4.

17de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain


24ste

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain


31ste

Oggend (Nie Beskikbaar Weens Tegniese Redes) - prof Callie Coetzee

 • Skrifgedeelte: Klaagliedere 3
 • SING: Ps 146: 1, 3, 6; Ps 130: 1, 2; Ps 27: 4, 6; Ps 4: 2, 3

Aand (Laai Preek Af) - prof Albert Coetsee

 • Skrifgedeelte: Psalm 24:1 - 10
 • Fokusgedeelte: Psalm 24:1-2
 • TEMA: Die Here is Skepper, Heilige, Koning!
 • SING: Ps 104: 1, 2, 17, 18, 20 (voorsang); Ps 8: 1 – 4; Ps 24: 1 – 2; Ps 24: 3 - 5

 

April

April 2019

7de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Openbaring 3: 14 - 22
 • Fokusgedeelte: Openbaring 3:16,17
 • TEMA: Die evangelie van Christus dring ons om vurig van gees te wees.
 • SING: Vooraf: Sb 44: 1, 4, 5; Ps 118: 1, 2; Ps 40: 4; Ps119: 17, 50; Ps 84: 1, 3, 6

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Hebreërs 6:1 - 20
 • Fokusgedeelte: Hebreërs 6:11,12
 • Dordtse Leerreëls 5: 11, 12
 • TEMA: Deur die sekerheid van die hoop tot die einde toe bewaar die Heilige Gees ons van onverskilligheid.
 • SING: Ps 89: 1, 3, 6; Ps 111: 1, 4; Ps 9: 1, 2, 6, 7.

14de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain


19de (Paasdiens)

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain


21ste

Oggend (Preek Ongelukkig Nie Beskikbaar Nie) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Mattheus 27: 55 - 28: 15
 • Fokusgedeelte: Mattheus 27: 66
 • TEMA: Geen mag kon Christus in die graf vaskluister nie.
 • SING: Ps 66: 1, 2; Ps 130: 1 – 4; Ps 123: 1, 2; Sb 10: 1- 6

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Mattheus 27: 37 - 54
 • Fokusgedeelte: Mattheus 27: 52, 53
 • TEMA: Geen mag kan God se kinders meer in die graf vaskluister nie.
 • SING: Ps 100: 1 – 4; Ps 113: 1 – 3; Ps 16: 4, 5

28ste

Oggend (Laai Preek Af) - prof Callie Coetzee

 • Skrifgedeelte: Handeling 17: 15 - 34
 • Heidelbergse Kategismus Sondag 17
 • SING: Ps 9:1, 5, 10; Sb 27: 1 tot 5 (Tema 12 – 2); Ps 40: 4; Sb 8: 3, 4, 5 (Tema 5 – 3); Ps 47: 3, 4.

Aand (Laai Preek Af) - prof Paul Krüger

 • Skrifgedeelte: 1 Kor 15: 12 - 20
 • TEMA: Christus se opwekking voltooi ons verlossing.
 • SING: Ps 84: 1, 2; Ps 84: 3, 6; 26:1, 2, 5, 7; Ps 16:1, 3, 5

 

Mei

Mei 2019

5de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Genesis 15: 7 - 21; Josua 18: 1 - 7; 21: 41 - 45
 • Fokusgedeelte: Josua 21: 43 - 45
 • TEMA: Die Here vergeet nooit sy beloftes nie.
 • SING: Ps 19: 1, 2; Ps 62:1, 4, 5; Ps 124: 1, 4; Ps 105: 5; Ps 146: 1, 4, 8

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Deuteronomium 7: 7 - 13; 10: 1-5
 • Fokusgedeelte: Deuteronomium 10: 4.
 • TEMA: God se verloste kinders kan die seën beleef van gehoorsaamheid.
 • SING: Ps 96: 1 – 3; Ps 25: 6, 7; Sb 34: 1, 2 (Tema 2 - 2)

12de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: 1 Samuel 6:1 - 7:1
 • Fokusgedeelte: 1 Samuel 6:19
 • TEMA: Die openbaring van God vervul ons met heilige ontsag.
 • SING: Ps 99: 1-3; Ps 99:4,5; Ps 89:6; Ps145:1-4

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Deuteronomium 6:1-12
 • Fokusgedeelte: Deuteronomium 6: 4, 5 , 12
 • Belydenisskrif: Heidelbergse Kategismus: Vraag & Antwoord 94/95
 • TEMA: Verlos om die enigste ware en lewende God lief te hê en te dien.
 • SING: Ps 97: 1, 3, 4; Ps 119:47,48; Ps 135:8-11

19de

Oggend (Laai Preek Af) - prof Callie Coetzee

 • Skrifgedeelte: Matteus 26:17 - 30
 • SING: Ps 100: 1, 3; Ps 130: 2; Sb 18: 5, 6 (Tema 17 - 2); Sb 22: 1, 2 (Tema 11 - 1); Ps 23: 2, 3; Ps 116: 1 ev.;Ps 150: 1 – 3.

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Hebreërs 9: 1 - 14; 24 - 10: 4
 • Fokusgedeelte: Hebreërs 9: 12, 26
 • Belydenisskrif: Heidelbergse Kategismus: Vraag en Antwoord 80
 • TEMA: Die eenmalige offer van Christus moet ook voortdurend gedenk word ter wille van ons gewete.
 • SING: Ps 138: 1, 2; Ps 126: 1 – 3; Sb 8:1, 2

26ste

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Titus 1: 1 - 2: 10
 • Fokusgedeelte: Titus 1: 9, 13; 2: 1, 2
 • TEMA: Deur die gesonde leer laat groei die Heilige Gees ʼn gesonde geloof..
 • SING: Ps 107: 1, 15, 20; Ps 139: 1, 12; Ps 93: 1, 4; Ps 105: 5; Sb 31: 1, 3 (Tema 7 - 1)

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Kolossense 1: 1 - 18
 • Fokusgedeelte: Kolossense 1: 15
 • Heidelbergse Kategismus: Sondag 35
 • TEMA: Die onsienlike God openbaar Homself volkome in Christus.
 • SING: Ps 98: 1 – 3; Ps 34: 1, 2, 8; Ps 2: 1, 4

30ste

Hemelvaartsdiens (Laai Preek Af)

 

Junie

Junie 2019

2de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Titus 2:1-3:15
 • Fokusgedeelte: Titus 2: 7, 10, 14; 3: 1, 8, 14
 • TEMA: Die gesonde leer word versier met goeie werke – tot eer van die Here!
 • SING: Sb 15:1 - 3; Ps 92: 1 - 3, 6; Ps 80: 1, 4, 10; Ps 25: 2; Ps 111:1,4,5

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Handelinge 9: 1 - 22
 • Fokusgedeelte: Handeling 9: 15, 16
 • TEMA: God heiliges dra die Heilige Naam van God.
 • SING: Ps 135: 17, 18; Ps 8: 1 - 4, 7; Ps 145: 1 - 3, 12.

9de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Eksodus 14:1-31
 • Fokusgedeelte: Eksodus 14:28-30
 • TEMA: Die Here gee ʼn merkteken en vaandel waardeur ons in sy kerk opgeneem en van die ongelowiges afgesonder word.
 • SING: Ps 136: 9 - 13; Ps 107: 1, 3, 15; Ps 81: 1, 4 - 6, 11; Ps 31: 1, 2; Ps 105: 5; Ps 105: 21 – 23

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Lukas 24:1 - 12
 • Fokusgedeelte: Lukas 24:1
 • Heidelbergse Kategismus: Sondag 38
 • TEMA: Die nuwe dag van God is besig om aan te breek.
 • SING: Ps 84: 1, 2, 6; Ps 40: 3; Ps 118: 10-2

16de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Psalm 37

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain


23ste

Oggend (Laai Preek Af)

Aand (Laai Preek Af)


30ste

Oggend (Laai Preek Af)

Aand (Laai Preek Af)


 

Julie

Julie 2019

7de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Harry Cilliers

 • Skrifgedeelte: Johannes 14: 15 – 31
 • Fokusgedeelte: Johannes 14: 21
 • TEMA: God beantwoord ons liefde!
 • SING: Ps 33: 1 en 11; Ps 40: 4; Ps 18: 1 en 11; Sb 33: 1 en 3 (Tema 2 – 4)

Aand (Laai Preek Af) - ds Brahm Robinson

 • Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 2: 1 - 5
 • TEMA: Geloof is die genadevolle werk van die Gees!
 • SING: Ps 135:1, 2, 3, 8; Ps 119: 2 & 7; Sb 14: 1 en 2 (Tema 8 - 1)

14de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Johannes 2:1 – 12
 • Fokusgedeelte: Johannes 2: 4, 5, 10, 11
 • TEMA: Christus bring lewe in oorvloed
 • SING: Ps 145: 1 – 4; Ps 65: 2, 3; Sb 17: 1, 6 (Tema 17 – 1); Ps 36: 2, 3.

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Johannes 19:1 - 16
 • Fokusgedeelte: Johannes 19:11
 • Heidelbergse Kategismus: Sondag 39
 • TEMA: Christus bring lewe in oorvloed
 • SING: Ps 126: 1 – 3; Ps 113: 1, 2; Ps 95: 1, 2.

21ste

Oggend (Laai Preek Af) - prof Callie Coetzee

 • Skrifgedeelte: Matteus 13: 24 - 30, 36 - 43
 • SING: Ps 149: 1, 2; Ps 38: 1, 8; Ps 66: 6, 7;
  Sb 45: 1, 10, 12. (Tema 18 - 7)

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Genesis 4:1-16
 • Fokusgedeelte: Genesis 4:9-11
 • Heidelbergse Kategismus: Sondag 40
 • TEMA: Bevry om te kan lewe!
 • SING: Ps 33: 1, 5, 11; Ps 71: 1, 2, 9; Ps 119: 7, 48, 62

28ste

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Johannes 21: 1 - 25
 • FokusgedeelteJohannes 21:7
 • TEMA: In sy ewige verbondsliefde soek die Here sy kinders wat geval het altyd weer op.
 • SING: Ps 89: 1 – 3; Ps 30: 1, 3, 7; Ps 86: 1, 3; Ps 105: 4, 5; Sb 14: 1, 2 (Tema 8 - 1)

Aand (Laai Preek Af) - prof Callie Coetzee

 • Skrifgedeelte: Lukas 12: 22 - 48
 • SING: Ps 84: 1, 2; Ps 118:12, 14; Ps 119: 1, 39.

Augustus

Augustus 2019

4de

Oggend (Laai Preek Af) - Riaan Andersen

 • Skrifgedeelte: Psalm 24: 1 – 10 (1983 vertaling)
 • FokusgedeeltePsalm 24:1
 • TEMA: Alles behoort aan die HERE.Eer Hom as jou Koning!
 • SING: Ps 84: 1, 3 en 6; Ps 119: 1, 6 en 7; Psalm 24: 3, 4 en 5;

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: 1 Korinthiërs 6:12 - 20
 • FokusgedeeltePsalm 24:1
 • Heidelbergse Kategismus: Sondag 41
 • TEMA: Die huwelik verkondig die vereniging van Christus en sy bruid.
 • SING: Ps 19: 1, 2; Ps 4: 1, 4; Ps 45: 1, 2, 10, 16

11de

Oggend (Laai Preek Af) - prof Callie Coetzee

 • Skrifgedeelte: Matteus 11:1 - 19
 • SING: Ps 89: 1, 2, 6; Ps 38: 1, 8; Ps 118: 11, 12; Sb 2: 1, 4, 5 (Tema 4 - 2)

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Lukas 12: 22 - 48
 • FokusgedeelteLukas 12: 31, 42 - 44
 • Heidelbergse Kategismus: Sondag 42
 • TEMA: Die Eienaar van alles beloof die nuwe aarde as sy kinders se erfdeel.
 • SING: Ps 122: 1, 2; Ps 31: 2, 3; Sb 24: 6, 7 (Tema1 - 1)

18de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Daniël 12:1 - 13
 • Fokusgedeelte: Daniël 12: 2, 3
 • TEMA: Die regverdiges sal eendag glinster soos die sterre.
 • SING:Ps 107: 1, 4, 10, 15; Sb 10: 1 - 6 (Tema 5 - 4); Ps 81: 1, 12; Ps 68: 1, 3.

Aand (Laai Preek Af) - ds Jaco Lemmer

 • Skrifgedeelte: Lukas 15: 1 - 2; 11 - 32.
 • SING: Ps 34: 1, 2; Ps 139: 6, 9; Ps 146: 6, 8

25ste

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Deuteronomium 9: 7 – 19; Eksodus 32: 30 – 33;Kolossense 2: 13 – 15
 • FokusgedeelteDeuteronomium 9: 14
 • TEMA: Die skuldbrief teen ons is uitgewis en daarom sal ons name tot in ewigheid bestaan.
 • SING:Ps 145: 1, 2, 11; Ps 51: 5; Ps 69: 11, 12; Ps 23: 2, 3; Ps 116: 1 ev.; Sb 45: 1, 11, 12 (Tema 18 - 7)

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Jesaja 62:1-5;Openbaring 2:17; 3:1-5,12.
 • FokusgedeelteJesaja 62:2; Openbaring 2:17
 • Heidelbergse Kategismus: Sondag 42
 • TEMA: Christus maak die onuitwisbare name in die lewensboek nuut.
 • SING: Ps 128: 1, 4; Sb 43 :5, 6 (Tema 15 - 7); Ps 98:1, 2

September

September 2019

1ste

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Galasiërs 5: 16 - 26
 • FokusgedeelteGalasiërs 5: 22
 • TEMA: Wie deur die Gees lewe dra ook die vrug van sy kragtige werk in ons.
 • SING: Ps 36: 2, 3; Ps 130: 2 – 4; Ps 63: 1, 3; Ps 92: 1, 2, 6, 7

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Johannes 8: 30 - 47
 • FokusgedeelteJohannes 8:44
 • TEMA: Bevry van die leuen om kinders van God te wees.
 • SING: Ps 138: 1, 2; Ps 25: 2, 4, 5; Ps 89: 3, 5

8ste

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Maleagi 1:1-14
 • FokusgedeelteMaleagi 1:6,7
 • TEMA: Ons bring ons offers aan God met eerbied en ontsag.
 • SING: Sb 18: 5 - 8; Ps 66: 1, 6, 7; Ps 69: 3, 12; Ps 50: 1, 11; Ps 107: 1, 7.

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Psalm 27:1-14
 • FokusgedeeltePsalm 27:4
 • TEMA: Met dankbare harte begeer ons diegemeenskap met God.
 • HEIDELBERGSE KATEGISMUS: Vraag en antwoord 113 en 114.
 • SING: Ps 149: 1 – 4; Ps. 27: 1, 2; Ps 112: 1, 6 - 8.

15de

Oggend (Laai Preek Af) - prof Callie Coetzee

 • Skrifgedeelte: Deuteronomium 3
 • SING: Ps 150: 1, 2, 3; Sb: 72: 1, 2 (Tema 12 – 3); Ps 40:1, 4; Ps 22:1, 2; Ps 72: 7, 11.

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: 1 Johannes 1: 8 - 2: 6; 5: 1 - 5
 • Fokusgedeelte1 Johannes 2: 6; 5: 1, 3
 • TEMA: Die gebooie dien as instrument om ons te omvorm na die Beeld van God.
 • HEIDELBERGSE KATEGISMUS: Vraag en antwoord 115.
 • SING: Ps 96: 1 – 3; Ps 127: 1, 2; Ps 97: 1, 4, 5

22ste

Oggend (Laai Preek Af) - ds Potgieter

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain


29ste

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: 2 Kronieke 14: 8 - 14; 16: 1 - 14
 • Fokusgedeelte: 2 Kronieke 16: 9
 • TEMA: Die Here ondersteun sy kinders kragtig wat op Hom vertrou.
 • SING: Ps 33: 1, 2, 10; Ps 34: 4, 7; Ps 91: 1, 2, 8; Ps 118: 1, 3, 4.

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Lukas 18: 1 - 14
 • FokusgedeelteLukas 18: 13
 • TEMA: Die Here vind behae in die gebede van sy gelowige kinders.
 • HEIDELBERGSE KATEGISMUS: Vraag en antwoord 117 & 118.
 • SING: Ps111: 1 – 3; Ps 30: 1, 2; Ps 147: 1, 4.

Oktober

Oktober 2019

6de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Maleagi 2: 1 - 12
 • FokusgedeelteMaleagi 2: 5 - 7
 • TEMA: Boodskappers van die Here van die leërskare.
 • SING: Ps 9: 1, 5 – 8; Ps 126: 1 – 3; Ps 131: 1 – 3; Ps 40: 4, 5.

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Galasiërs 4:1-7; Johannes 16:17-28.
 • FokusgedeelteGalasiërs 4:6;Johannes 16:23.
 • Heidelbergse Kategismus: Sondag 46
 • TEMA: Ons bid tot die Vader in die Naam van sy Seun en deur die krag van sy Gees.
 • SING: Ps 33:1, 2, 11; Ps 103: 1, 6, 7; Ps 4: 1, 3.

13de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Maleagi 2:10-16
 • FokusgedeelteMaleagi 2:14-16
 • TEMA: In sy ewige verbondstrou gee die Here ‘n nageslag aan  getroudes.
 • SING: Ps 89: 1, 3 – 5; Ps 25: 7, 11; Ps 119: 39; Ps 105: 5; Ps 146: 1, 4, 8.

Aand (Laai Preek Af) - Reinhart Boersema

 • Skrifgedeelte: Josua 4: 1 - 5: 1
 • TEMA: Die HERE gee deur Sy sterke hand vir Sy volk die lewe, wat hulle in geslagte heen moes onthou en Hom vrees.
 • SING: Ps 27: verse 1, 4 en 6; Ps 114: verse 1 - 4; Ps 16: verse 1, 4 en 5.

20ste

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Maleagi 2:17-3:5
 • FokusgedeelteMaleagi 3:1,2
 • TEMA: Die koms van Christus bring geregtigheid mee.
 • SING: Ps 104: 1 - 2, 17 – 20; Ps 61: 1 – 3; Ps 43: 3; Ps 71: 1, 12, 14.

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Esegiël 36: 16 - 28.
 • Fokusgedeelte Esegiël 36: 20 - 23.
 • Heidelbergse Kategismus:  Sondag 47
 • TEMA: Die Almagtige sorg dat sy Naam geheilig word.
 • SING: Ps 8: 1, 2, 7; Ps 30: 1, 3; Sb 14: 1, 2 (Tema 8 - 1)

27ste

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 


November

November 2019

3de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Maleagi 3:13-4:6
 • FokusgedeelteMaleagi 3:17
 • TEMA: Die son van geregtigheid sal opgaan vir diegene wat die Here vrees.
 • SING: Ps 116:1, 2, 3 en 10; Ps 25: 2; Sb 33: 1, 3 (Tema 2 – 4); Ps 111: 5; Ps 84: 1, .6

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Lukas 17:20-37
 • FokusgedeelteLukas 17:21
 • Heidelbergse Kategismus: Sondag 48
 • TEMA:Die koninkryk se koms word geopenbaar in mense se lewens.
 • SING: Ps 48:1,2,4; Ps 72:1,5,6;Ps 145:1,2,7,8

10de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Mattheus 16:13-23
 • FokusgedeelteMattheus 16:18,23
 • TEMA: Die Here gebruik gebroke mense om sy koninkryk te vestig.
 • SING: Ps 96: 6 – 8; Ps 9: 7, 10; Ps 9: 12, 13; Ps 62: 4, 5; Ps 150: 1 – 3.

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Lukas 22: 35- 54.
 • FokusgedeelteLukas 22:37,42,43.
 • Heidelbergse Kategismus: Sondag 49
 • TEMA:Deur die genadige werk van die Gees kan ons God se wil aanvaar en gehoorsaam.
 • SING: Ps 115: 1, 2, 9; Ps 93: 1 – 4; Ps 40: 3, 4.

17de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Psalm 111:1 - 10
 • FokusgedeeltePsalm 111: 4, 5
 • TEMA: Die HERE sorg dat sy kinders aan sy wonders sal bly dink
 • SING: Ps 118: 1, 2, 7; Ps 130: 1, 2, 4; Ps 119: 22, 26; Ps 111: 1 – 2; Ps 116:1 ev.; Ps 111: 3 – 5.

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Jesaja 1:1 - 31
 • FokusgedeelteJesaja 1: 18, 24, 27
 • TEMA: Die Almagtige verskaf vir Homself voldoening en verlos sy kinders sodoende deur geregtigheid.
 • SING: Ps 36: 23; Ps 102: 1, 5; Ps 97: 1, 5, 7.

24ste

Oggend (Ongelukkig Nie Beskikbaar) - ds Ronald Bain

Aand (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain


Desember

Desember 2019

1ste

Oggend (Laai Preek Af) - ds Pieter vd Walt

TEMA:  Om in die hemel in te kyk

Ontmoetingsdiens Votum en seën.  Lofpsalm: Ps 145:1, 2, 3, 5
Apostoliese Geloofsbelydenis
Sing Psalm 104:1, 20, 21 as antwoord op die 12 Artikels
Verootmoedigingsdiens
Wet (Eksodus 20). Psalm 128:1 as antwoord op die Wet. Gebed

Woorddiens Sing Psalm 150: 1, 2
Skriflesing: Openbaring 4:1 - 11 (1953-vertaling).

Teksverse: Openbaring 4: 1, 2.      Woordbediening                   

Antwoorddiens
Gebed.  Opname van liefdegawes
Sing:  Skrifberyming 24: 1, 3 (Tema 1-1:1,3)

Uitspreek van seën.

Aand (Laai Preek Af) - ds Pieter vd Walt

TEMA:  Die groot vraag: wie kan die boekrol oopmaak?

Ontmoetingsdiens
Votum en seën. Lofpsalm: Skrifberyming 8:1,3 (Tema 5-3:1,3)

Verootmoedigingsdiens
Gebed   Woorddiens.   Sing: Skrifberyming 8: 4, 5 (Tema 5 - 3: 4, 5)
Skriflesing: Openbaring 5:1-14 (1983-vertaling)
Teksverse:  Openbaring 5:1 -7.   Woordverkondiging

Antwoorddiens  Gebed. Opname van liefdegawes

Sing: Psalm 89: 3, 7. Uitspreek van seën


8ste

Oggend (Laai Preek Af)

Aand (Laai Preek Af)


15de

Oggend (Laai Preek Af)

Aand (Laai Preek Af)


22ste

Oggend (Laai Preek Af)

Aand (Laai Preek Af)


25ste

Kersdiens (Laai Preek Af)


29ste

Oggend (Laai Preek Af)

Aand (Laai Preek Af)


Argiewe

© GK Potchefstroom 2019