try1A

Gereformeerde Kerk

Potchefstroom

Preke

2020

Januarie

Januarie 2020

5de

Oggend (Laai Preek Af)

Aand (Laai Preek Af)


12de

Oggend (Laai Preek Af) prof Callie Coetzee

 • Skriflesing: 2 Korintiers 1
 • Sing: Ps 103: 1, 6, 7; Sb 27: 1 tot 5 (Tema12 -2); Ps 119: 25; Sb 10: 3, 4, 5, 6 (Tema 5 -4); Sb 9: 4, 5, 6 (Tema18 -1)

Aand (Laai Preek Af)ds Eric Kayayan

 • Votum en Groetseën: Galasiers 1: 3 -5
 • Samesang: Psalm 99: 1, 2 & 3. Samesang: Psalm 99: 4 & 5.
 • Eerste gebed. Samesang: Psalm 75: 1 & 4
 • Skriflesing: Genesis 4: 17 -26; 5:1 -5; 28 -3 2.
 • PREDIKING: Vanaf die begin red God sondaarmense uit Adam se nageslag.
 • Samesang: Psalm 92: 1, 2 & 6. Tweede gebed
 • Slotsang: Psalm150: 1, 2 & 3.
 • Wegstuurseën: Romeine 16: 20

Opsomming van prediking

 • Adam het oud genoeg geleef om te sien hoe twee verskillende lyne van afstamming uit hom en Eva voortspruit: die een (vanaf hul seun Set) roep die naam van God aan en bly hoop op Sy beloftes. Die ander een bereik merkwaardige prestasies en ontwikkel die beskawing, maar word deur geweld en korrupsie gekenmerk.
 • Die paaie van hierdie twee lyne van afstamming kruis mekaar en lei tot nog meer korrupsie in die wêreld.
 • Tog gaan God eendag uit die lyn van Set sy eie Seun stuur om die beeld van Hom wat Hy in die begin in die mens geplant het, te herstel en ʼn nuwe mensdom tot stand te bring. Ons doop in die bloed van die Kruis en die afwassing van ons sondes bring aan ons die enigste troos waarvan die gelowige Noag nog slegs ʼn skaduwee was.

18de

Afskeid van Ds Ronald Bain (Laai Af)


19de

Oggend (Laai Preek Af) ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Handelinge 6:1-7
 • Fokusgedeelte: Handelinge 6:7
 • TEMA: Waar die woord van God groei, vermeerder die volgelinge van Christus.
 • SING: Ps 33:1,2,5; Ps 65:2,3; Ps 119:29; Ps 89:1,3,6.

Aand (Laai Preek Af) prof Callie Coetzee

 • Skrifgedeelte: Johannes 10, 21
 • SING: Psalm 100: 1 tot 4; Psalm 23:1, 2; Psalm107: 20, 21; Psalm 134:1 tot 4

26ste

Oggend (Laai Preek Af) ds AZ Pelser

 • Skrifgedeelte: Matteus 2
 • Fokusgedeelte: Matteus 2: 1, 2 en 9A
 • TEMA: Nie wegwysers nie maar voorlopers.
 • SING: Ps 118: 1, 2; Ps 48: 4, 5; Ps 72: 5, 6; Ps 4: 4.

Aand (Laai Preek Af) prop Jonker Venter

 • ONTMOETINGSDIENS Votum en Seëngroet: Lofsang:Psalm 18: 1
 • WOORDDIENS Gebed.
 • Woordsang: Psalm 130:1, 4
 • Skriflesing: HK 7: 20 -22; Titus 1: 1 -4
 • Fokusverse: HK 7: 20 -22; Titus 1: 1 –3→
 • TEMA: Die Heilige Gees werk saligheid deur ʼn ware geloof, wat Christene moet aanneem en glo!
 • Dankgebed
 • Liefdegawes
 • Slotsang: Sb 24 : 1,2(Tema 1-1)
 • Wegstuurseën

 

Februarie

Februarie 2020

2de

Oggend (Laai Preek Af)

Aand (Laai Preek Af)


9de

Oggend (Laai Preek Af)

Aand (Laai Preek Af)


16de

Oggend (Laai Preek Af)

Aand (Laai Preek Af)


23ste

Oggend (Laai Preek Af)

Aand (Laai Preek Af)


 

Maart

Maart 2020

1ste

Oggend (Laai Preek Af)

Aand (Laai Preek Af)


8ste

Oggend (Laai Preek Af)

Aand (Laai Preek Af)


15de

Oggend (Laai Preek Af)

Aand (Laai Preek Af)


22ste

Oggend (Laai Preek Af)

Aand (Laai Preek Af)


29ste

Afkondigings (Laai Af)

Oggend (Laai Preek Af)

Aand (Laai Preek Af)

April

April 2020

5de

Afkondigings (Laai Af)

Oggenddiens (Laai Preek Af)

Aanddiens (Laai Preek Af)


10de

Goeie Vrydag Diens (Laai Preek Af)


12de

Afkondigings (Laai Af)

Oggenddiens (Laai Preek Af)

Aanddiens (Laai Preek Af)


17de

Oordenking (Laai Af of Luister)


19de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)


26ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)

Mei

Mei 2020

3de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)


10de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)


17de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)


19de

Oordenking (Laai Af of Luister)


22ste

Hemelvaart Herdenking (Laai Af of Luister)


24ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)


26ste

Oordenking (Laai Af of Luister)


29ste

Oordenking (Laai Af of Luister)


31ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)

Junie

Junie 2020

2de

Oordenking (Laai Af of Luister)


5de

Oordenking (Laai Af of Luister)


7de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)


9de

Oordenking (Laai Af of Luister)


12de

Oordenking (Laai Af of Luister)


14de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)


16de

Oordenking (Laai Af of Luister)


19de

Oordenking (Laai Af of Luister)


21de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)


23ste

Oordenking (Laai Af of Luister)


26ste

Oordenking (Laai Af of Luister)


28ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)


30ste

Oordenking (Laai Af of Luister)

Julie

Julie 2020

3de

Oordenking (Laai Af of Luister)


5de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)


7de

Oordenking (Laai Af of Luister)


10de

Oordenking (Laai Af of Luister)


12de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)


14de

Oordenking (Laai Af of Luister)


17de

Oordenking (Laai Af of Luister)


19de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)


21ste

Oordenking (Laai Af of Luister)


24ste

Oordenking (Laai Af of Luister)


26ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)


28ste

Oordenking (Laai Af of Luister)


31ste

Oordenking (Laai Af of Luister)

Augustus

Augustus 2020

 

2de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)


4de

Oordenking (Laai Af of Luister)


7de

Oordenking (Laai Af of Luister)

Psalm 130 uit “ The Scottish Psalter

1 Lord, from the depths to thee I cried.
2 My voice, Lord, do thou hear: Unto my supplication’s voice
give an attentive ear.

3 Lord, who shall stand, if thou, O Lord,
should’st mark iniquity?
4 But yet with thee forgiveness is,
that feared thou mayest be.

5 I wait for God, my soul doth wait,
my hope is in his word.
6 More than they that for morning watch,
my soul waits for the Lord;

I say, more than they that do watch
the morning light to see.
7 Let Israel hope in the Lord,
for with him mercies be;

And plenteous redemption
is ever found with him.
8 And from all his iniquities
he Isr’el shall redeem.


9de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)


11de

Oordenking (Laai Af of Luister)


14de

Oordenking (Laai Af of Luister)


16de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)


18de

Oordenking (Laai Af of Luister)


21ste

Oordenking (Laai Af of Luister)


23ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)


25ste

Oordenking (Laai Af of Luister)


28ste

Oordenking (Laai Af of Luister)


30ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)

September

September 2020

 

 

1ste

Oordenking (Laai Af of Luister)


4de

Oordenking (Laai Af of Luister)


6de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)


8ste

Oordenking (Laai Af of Luister)


11de

Oordenking (Laai Af of Luister)


13de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)


15de

Oordenking (Laai Af of Luister)


18de

Oordenking (Laai Af of Luister)


20ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)


22ste

Oordenking (Laai Af of Luister)


27ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)

Oktober

Oktober 2020

 

 

4de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)


11de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)


18de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)


25ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)

November

November 2020

 

 

1ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)


8ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)


15de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)


22ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)


29ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)

Desember

Desember 2020

 

6de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Prof Paul Krüger

Skriflesing: Habakuk 1: 1 – 2: 4.
Fokusgedeelte: Habakuk 2: 4
TEMA: God vra van ons geloof, veral in verwarrende tye.
  • God “swyg” soms.
  • God laat vreeslike onreg toe.
  • Wag op die Here.
  • Die uiteinde.
SING: Psalm 138: 1 en 4; Psalm 92: 4 en 6; Psalm 42: 3 en 5; Psalm 27: 4 en 6.

Aanddiens (Laai Af of Luister)- Prof Paul Krüger

Skriflesing: Habakuk 3
Fokus: Habakuk 3:18,19
TEMA: Die HERE omskep ons beproewings in vreugdevolle oorwinnings.
  • Hoe is ʼn lewe van geloof?
  • ʼn Lewe van verootmoediging.
  • ʼn Lewe by God se beloftewoord.
  • ʼn Lewe op die hoogtes.
SING: Psalm 68: 1 en 9; Psalm 84: 6; Psalm 92: 7


13de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Prop. Philip Hattingh

Skriflesing: Markus 8: 34 – 9: 1.
Teksverse: Markus 8: 34 – 35; 38
TEMA: Jesus lei dissipels om Hom skaamteloos te volg sodat Hy homself nie oor hulle sal skaam nie.
SING: Psalm 33: 1, 2, 11;  Psalm 150: 1, 2, 3;  SB 60 (1-2): 1, 2, 3.

Aanddiens (Laai Af of Luister)- Ds. Hendrik Verryn 

Skriflesing: Klaagliedere 1
TEMA: God is ons enigste Trooster.
SING: Psalms 119: 29 – 30;  71: 12 – 14;  145: 10 – 12.


20ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Prof. Hennie Goede

Skriflesing: Matteus 1:18-25; Lukas 1:26—38
Teksverse: Matteus 1:24; Lukas 1:38
TEMA: Hoor die aankondiging: Jesus kom! Hoe reageer ek daarop?
SING: Ps. 149: 1, 2 en 3; Ps. 9: 7 en 10; Sb. 26 (9-1): 1, 10 en 11; Sb. 1 (4-1): 1, 2, 5 en 6

Aanddiens (Laai Af of Luister)- Prof. Hennie Goede

Skriflesing: Openbaring 6
Teksverse: Openbaring 6: 16-17
Tema: Wees getroos en bemoedig want Christus is die Koning en Regter
SING: Ps. 97: 1, 6 en 7; Ps. 96:1, 6 en 8; Sb. 31 (7—1) :1, 2 en 3


25ste 

Kersvoorspel  (Laai Af of Luister) – Sr. Magda Pelser van der Merwe

Kersdiens (Laai Af of Luister) – Ds. Hendrik Verryn

Skriflesing: Matteus 1 & 2
TEMA: Die vervulling van die profesieë oor ons Here Jesus.
SING: Ps 24: 1-3; Ps 66: 1-2; Ps 33: 2-3; Ps 48: 1, 4, 5; 


27ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Prof. Hennie Goede

Skriflesing: Daniël 1
Teksverse: Daniël 1: 8-9
SING:  Ps. 118: 1, 12 en 14;  Ps. 31: 1 en 5;  Ps. 19: 5 en 7;  Ps. 119: 10 en 11;

Aanddiens (Laai Af of Luister)- Prof. Hennie Goede

Skriflesing: Genesis 24: 1-28
Teksverse: Genesis 24: 12
SING: Ps. 138: 1 en 4;  Ps. 136: 1, 9, 10 en 19;  Ps. 107: 1, 2 en 3;

Argiewe

© GK Potchefstroom 2019