try1A

Gereformeerde Kerk

Potchefstroom

 

Preke

Sou u eerder die preke, nuusbriewe en weeklikse oordenkings per WhatsApp wou ontvang? Sluit hier aan by ons WhatsApp groep (hierdie skakel werk slegs op selfone).

 

2021

Januarie

Januarie 2021

3de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Daan Bakker

Skriflesing: Johannes 1:19-39
Teks: Johannes 1:29
SING: Ps 103: 9, 11; Ps 116: 1, 5, 10; Ps 119: 7, 33; Ps 118: 2, 14

Aanddiens (Laai Af of Luister)- Prof. Callie Coetzee

Skriflesing: Efesiërs 1:1-14; 4:1-16; 1 Kor 12: 12-26
Heidelbergse Kategismus Sondag 21
SING: Ps 147: 1 en 5; Ps 103: 5 en 6; Ps 48: 1 en 5.


10de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Prof. Hennie Goede

Skriflesing: Jesaja 5:1-7 en Johannes 15:1-8
Teks: Jesaja 5:4 en Johannes 15:5
SING: Ps. 148: 1, 2 en 5;  Sb. 34: 1 en 3;  Sb. 26: 10 en 11;  Ps. 80: 1, 5 en 8.

Aanddiens (Laai Af of Luister)- Prof. Callie Coetzee

Skriflesing: Filippense 3.
Heidelbergse Kategismus Sondag 22
SING: Ps 150: 1 en 3; Ps 73: 1 en 12; Sb 45 (18-7): 1 , 3 en 12.


17de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Skriflesing: 2 Timoteus 2
Tema: Die Woord kan nie gebind word nie.
SING: Ps 89: 1, 6; Ps 38: 1, 17; Ps 33: 5, 6; Sb (10 – 2) 28 b

Aanddiens (Laai Af of Luister)- Prof. Callie Coetzee

Skriflesing: Hebreërs 11;
Heidelbergse Kategismus Sondag 23
Tema: Die bate van ons geloof .
SING: Ps 130: 1, 2; Sb 18 (17-2):1; Sb 10 (5-4): 1, 5, 6.


24ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Skriflesing: 1 Samuel 1: 1-23 .
Fokusverse: 1 Samuel 1: 1-3.
Tema: Die HERE van die leërskare gebruik spesifieke mense op spesifieke plekke om nuwe lewe te bring.
Sing: Ps 84: 1 & 2; Ps 69: 3 & 6; Ps 128: 1, 2, 3 & 4; Ps 89: 1, 2 & 3.

Aanddiens (Laai Af of Luister)- Prof. Callie Coetzee

Skriflesing: Efesiërs 2; Openbaring 22
Kategismis: HK Sondag 24;
Sing: Ps 92: 6; Ps 32: 1, 2; Ps 1: 1, 4.


31ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Skriflesing: 1 Samuel 1: 1-23
Fokusverse: 1 Samuel 1: 7, 9, 15, 17.
TEMA: Die HERE van die leërskare gebruik die skerp pyle van
goddeloses om die heiliges tot gebed te beweeg in die geloofsvertroue dat Hy sal gee wat van Hom gesmeek word.
Sing: Ps. 34:1, 2; Ps. 86:2, 3, 6; Ps. 130:3, 4; Sb. 75 (15-1): 4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Skriflesing: Johannes 3: 1-21; Romeine 10: 5-21.
Fokusverse: Johannes 3: 8, 21; Romeine 10: 17.
Kategismis: HK Sondag 25;
TEMA: Die oorsprong en versterking van ons geloof.
Sing: Ps. 105:1, 2; Ps. 23: 3; Ps. 111: 3, 4, 5.

Februarie

Februarie 2021

7de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Skriflesing: 1 Samuel 1: 1 – 28
Fokusverse: 1 Samuel 1: 24.
TEMA: Die HERE van die leërskare werk deur die geskenk van lewe oorvloedige dankbaarheid in menseharte.
Sing: Psalm 118: 1, 4, 7; Skrifberyming 26 (9-1): 11;
Psalm 40: 3, 5; Psalm 134: 4 (slegs by diens om 09:00); Psalm 116: 1, 5, 7, 10.

Aanddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Skriflesing: Matteus 28: 1 – 20.
Fokusverse: Matteus 28:19.
Heidelbergse Kategismus, Sondag 26.
TEMA: Die troos van die Christelike doop.
Sing: Ps. 146: 1, 8; Psalm 51: 1; Skrifberyming 14 (8-1): 1, 2.


14de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Skriflesing: 1 Petrus 1.
Fokusverse: 1 Petrus 1: 1 – 2a (1 Petrus, nr. 1).
Tema: Uitverkorenes tot die lewende hoop, is geheiligde vreemdelinge in die wêreld.
Sing: Ps 135: 1, 2, 11; Ps 65: 2; Sb 14 (8-1): 1, 2; Sb 24 (1-1): 1, 3, 7.

Aanddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Skriflesing: Johannes 1: 1 – 34.
Fokusverse: Johannes 1: 26 – 27, 29, 32 – 33
Heidelbergse Kategismus, Sondag 27, V&A 72 – 73.
Tema: Wees waaksaam om nie die betekenis van die doop te oorskat nie!
Sing: Ps 145: 1, 2, 12; Ps 119: 7, 33; Sb 28b (10-1).


21ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (9:00) (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Skriflesing: Job 1.
Sing: Ps 105: 1, 2;  Ps 25: 6; Sb 15(16 – 1): 1, 2;  Ps 105: 5;  Sb 33 (2-4): 1, 2.

Oggenddiens (11:00) (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Skriflesing: 1 Petrus 1.
Fokusvers: 1 Petrus 1:2b.
TEMA: Uitverkorenes tot die lewende hoop ontvang oorvloedige genade en vrede te midde van lyding.
Sing: Ps 9:1, 9, 10; Ps 19:6, 7; Ps 119:59; Ps 31:5, 6, 17.

Aanddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Skriflesing: Genesis 12:1-9; Genesis 17:1-14; Handelinge 2: 1-41.
Fokusverse: Genesis 17: 4 – 8, veral vers 7; Handelinge 2: 37 – 39.
Tema: Waak ook daarteen om die doop nie te onderskat nie.
Sing: Psalm 103: 9, 11; Psalm 25: 6; Psalm 111: 3, 5.


28ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Skriflesing: 1 Samuel 2:1-10 (AFR20-vertaling).
Fokusverse: 1 Samuel 2:1-10.
TEMA: Die HERE wat dood maak en lewend maak, gee verlossingsvreugde.
Sing: Ps 33: 1, 8, 9; Ps 6: 1, 4; Sb 1 (4-1): 1, 3, 5, 6; Ps 75: 1, 4, 6; Ps 147: 1, 2, 4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Skriflesing: Matteus 26:17-30 (AFR20-vertaling).
Fokusverse: Matteus 26:26-28.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 28 V&A 75
TEMA: Die Nagmaal is deur Christus beveel sodat ons op sy beloftes gewys en daarvan verseker kan word.
Sing: Sb 60 (1-2): 1, 2, 3, Ps 23: 3; Ps 116: 1, 5, 10.

Maart

Maart 2021

7de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Skriflesing: Efesiërs 3;
Sing: Ps 45:1, 9, 12, 13; Sb14 (8-1): 1, 2; Ps 68:2, 15; Sb24 (1-1): 1, 3, 4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) -Prof. Callie Coetzee

Skriflesing: Eksodus 12; Matteus 26.
Heidelbergse Kategismus, Sondag 28.
Sing: Ps 118: 2; Sb22 (11-1): 1, 2; Ps 68:13.


14de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Nelius van Rooy

Skriflesing: Handelinge 3: 1 – 23.
Teksverse: Handelinge 3: 3 – 7, 16.
TEMA: God is die Geneesheer, ons net die instrument.
Sing Ps. 146:1, 3 en 6; Ps 40: 3; Ps 38: 5, 6 en 8; Ps 20: 2; Ps 147: 2.
Bedankings en verwelkoming van Ds. Jannes en gesin –  (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister) -Prof. Callie Coetzee

Skriflesing: Matteus 26; Johannes 6.
Heidelberg Kategismus: Sondag 29;
Sing : Ps 100: 1, 2, 3; Sb 7 (5-2): 8, 9; Sb 8 (5-3): 1, 2.


21ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Skriflesing: Kolossense 3:1 – 4:1.
Teksverse: Kolossense 3:16a.
TEMA: Die woord van Christus moet in sy volle rykdom in die uitverkorenes se harte woon tot eer van God.
Sing: Ps 89: 3, 6; Ps 1: 1, 4; Ps 119: 7, 39; Sb 5 (4–8): 1, 2 ; Sb 43 (15–7): 4,5.

Aanddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Skriflesing: Hebreërs 9: 1 – 14, 23 – 10:18.
Teksverse: Hebreërs 9:12; 10:10 – 12.
Heidelberg Kategismus: Sondag 30;
TEMA: Die uitnemende en volmaakte offer van Christus wek ons op om Hom as verheerlikte Here in die Nagmaal te aanbid.
Sing: Ps 47:1, 2, 3, 4; Ps 65: 3; Ps 40: 2, 4, 5.


28ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Skriflesing: 1 Petrsus 1: 1 – 9.
Teksvers: 1 Petrus 1: 3a (1 Petrus, nr. 3)
TEMA: Uitverkorenes tot die lewende hoop loof God in hulle lyding omdat hulle die nuwe lewe het.
Sing: Ps 146: 1, 2, 3; Ps 119: 13, 30; Ps 42: 3, 4, 5; Ps 34:1, 2.

Aanddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Skriflesing: Ps 15. Teksverse: Ps 15:1.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 30 V & A 81, 82
TEMA: Die profiel van ‘n nagmaalsganger.
Sing: Ps 84: 1, 3, 6; Ps 24: 2, 3; Ps 23: 1, 2, 3.

April

April 2021

2de

Goeie Vrydag (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Skriflesing: Markus 15.
Fokusvers: Markus 15:23.
Tema: “… maar Hy wou dit nie hê nie.”
Sing: Psalm 113:1, 2; Psalm 118:7; Psalm 116:1, 5.


4de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Teks: Handelinge 13.
Sing: Ps 46: 1, 3, 6; Ps 9:1, 7; SB26 (9-1):1, 11; Ps 44:1, 2; Ps 138: 1, 2, 3.

Aand (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Teks: Matteus 16; Openbaring 3.
Belydenis: Kategismus Sondag 31.
Sing: Ps 24:1, 2; Ps 15: 1, 2; SB43 (15-7): 1, 2


11de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Teks: 1 Petrus 1:1 – 9.
Fokusvers: 1 Petrus 1: 4 (1 Petrus, nr. 4).
TEMA: Uitverkorenes tot die lewende hoop het ’n kosbare erfenis van God ontvang as inhoud van hulle hoop.
Sing: Ps 111: 1, 3; Ps 25: 2, 6; SB62 (1-4):1, 3, 4; SB57 (18-6):1, 2, 3, 4 & 5.

Aand (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Teks: Efesiërs 2:1 – 10.
Fokusverse: Efesiërs 2: 8 – 10.
Belydenis: Kategismus Sondag 32.
TEMA: Dankbaarheid is die onkeerbare vrug van verlossing wat God voorberei het.
Sing: Ps 103:1, 2, 3; Ps 80: 5, 6, 10; Ps 40: 3, 4, 5.


18de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Ds. Faan Smit

Skriflesing: Galasiërs 5:13 – 6: 5.
Teks: Galasiërs 6:1.
TEMA: 1. Die realiteit van ‘n verbondslewe: Iemand kan val.
2. Die troos van die verbond: as iemand val.
3. Die opdrag aan die verbondsgemeenskap: wanneer iemand val.
Sing: Psalm 149:1, 2; Psalm 25: 2, 5; Psalm 94: 9,10; Psalm 105: 5; Psalm 118: 3, 4, 10.

Aand (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Skriflesing: Lukas 18: 35 – 19: 10.
Teks: Lukas 19:1 – 10.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 33.
TEMA: In gemeenskap met Christus sterwe ons — maar ons staan ook op.
Sing: Psalm 19:1, 2, 4; Psalm 19:6, 7; Skrifberyming 44 (15-8):3, 4


25ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Skriflesing: 1 Petrus 1:1-9.
Teks: 1 Petrus 1:5-6.
Tema: Uitverkorenes tot die lewende hoop word deur die krag van God veilig bewaar.
Sing: Ps 138:1, 4; Ps 19:6, 7; Ps 59:1, 5, 10; Ps 121:1, 2, 3, 4.

Aand (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Skriflesing: Eksodus 20; Romeine 3:19-31.
Teks: Eksodus 20:1-2; Romeine 3:19-22.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus Sondag 34 V&A92.
Sing: Ps 103:1, 8, 9; Ps 119:3, 6; Ps 119:11, 14, 34.

Mei

Mei 2021

2de

Oggend afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Student Wickus Opperman

Skriflesing: Efesiërs 4:17-32
Teks: Efesiërs 4: 20—24
Sing: SB 1-1(24): 1 en 2; Ps 119:1-4; SB 3-3(64):1—6; Ps 100:1-4.

Aand afkondigings (Laai Af of Luister)

Aand (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Skriflesing: Lukas 10:25-37.
Fokusvers: Lukas 10:27.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus Sondag 34 V&A 93.
Sing: Ps 135:1, 8, 11; Ps 133:1, 2; Ps 119:43.


9de

Oggend afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Skriflesing: 1 Samuel 2:11-36.
Fokusvers: 1 Samuel 2:12, 18-19, 35
Tema: Die HERE Self sorg dat daar ’n priestervolk is wat Hom in ware kennis dien.
Sing: Ps 108:1; Ps 51:4, 8; Ps 132:6, 10; SB 8:1, 2

Aand (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Skriflesing: Matteus 4:1-11.
Fokusvers: Matteus 4:8-10.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus Sondag 34 V&A 94-95.
Sing: SB 34:1, 2, 3; Ps 135:9, 10; Ps 115:6, 8.


13de

Hemelvaart erediens (Opname nie beskikbaar) – Ds. Jannes van Dyk

Skriflesing: Eksodus 28:1-30.
Fokusvers: Eksodus 28:12, 29.
Tema: “Vader, onthou u kinders…”
Sing: Ps 47:1, 2, 3, 4; Ps 24:4, 5; SB 10 (5-4):1, 2.


16de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Skriflesing: Openbaring 12
Sing: Ps 68: 1, 8, 9; SB 43 (15-7): 4, 5;
SB 31 (7-1):1, 2, 3; Ps 134: 4; Ps 2:1, 2, 4.

Aand (Laai Af of Luister) -Prof. Callie Coetzee

Skriflesing: Eksodus 32
Heidelbergse Kategismus Sondag 35.
Sing: Ps 97:1, 4; SB 26 (9-1):3, 4; Ps 115:1, 9.


23ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Skriflesing: Levitikus 23:1-22 (AFR’20).
Fokusverse: Levitikus 23: 6, 10, 16, 20.
Tema: Pinksterfees: die oes van eerstelinge en die Gawe van die Eersteling.
Sing: Ps 29:1, 4, 5; Ps 119:12, 27; Ps 67:1, 2, 3; SB24 (1-1): 3, 7.

Aand (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Skriflesing: Esegiël 36:16-38.
Fokusverse: Esegiël 36: 20 – 23.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 36-37.
Sing: Ps 8:1, 2, 7; SB26 (9-1): 5; Ps 145:1, 2, 12.


30ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Skriflesing: 1 Samuel 3 (AFR’20).
Fokusvers: 1 Samuel 3:10 (1, 7, 19-20).
Tema: Die HERE bewerk lewe uit die dood deur Homself te openbaar.
Sing: Ps 148: 1, 4, 5; Ps 119: 7, 48, 53; SB22 (11-1): 6, 7, 8; Skrifberyming 18 (17-2): 1, 2, 3, 4.

Aand (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Skriflesing: Markus 2:23-3:6 (AFR’20).
Fokusverse: Markus 2:27-18; 3:4.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 38.
Sing: Ps 84: 1, 2, 3, 6; SB26 (9-1): 6; Ps 63: 1, 2, 3.

Junie

Junie 2021

6de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Skriflesing: Johannes 1.
TEMA: Ons onsienlike God
Sing: Ps 97: 1, 4; Ps 81: 9, 10; SB5 (4-8): 1, 2; Ps 93: 1-4.

Aand (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Skriflesing: Efesiërs 5, 6.
Heidelbergse Kategismus, Sondag 39.
TEMA: Liefde en gesag gaan saam.
Sing: Ps 146: 1, 8; Ps 72: 2, 6; SB28 (10-2)


13de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: 1 Petrus 1:1 – 9 (AFR’83).
Fokusverse: 1 Petrus 1: 6, 7.
TEMA: “Waarom moet uitverkorenes tot die lewende hoop deur
beproewings bedroef gemaak word?”
Sing: Ps 66: 1, 4, 9; Ps 126: 1, 2, 3; Ps 116: 1, 2, 3, 6; SB39 (15–3): 3, 4.

Aand (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Matteus 5:1 – 12; 21 – 25; 38 – 48.
Fokusverse: Eksodus 20: 2, 13 (vgl. ook Jakobus 4:1 – 6).
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 40.
Sing: Ps 104:1, 2, 8, 9, 17, 18, 20; Ps 34:6; Ps 10:3, 4, 5, 6, 9.


20ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: 1 Petrus 1:1 – 9 (AFR’20).
Fokusverse: 1 Petrus 1: 8 – 9 (vgl. ook vv. 5, 7).
TEMA: Uitverkorenes tot ? lewende hoop wag in hulle lyding met liefde en geloof ín Christus óp Christus.
Sing: Ps 150:1, 2, 3; Ps 86:1, 3; Ps 130: 3; SB 9 (18-1): 1, 5, 6.

Aand (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: 1 Korintiërs 6: 9 – 7:16 (AFR’20).
Fokusverse: 1 Korintiërs 6: 20.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 41.
Sing: Ps 45: 1, 2, 9, 10, 16; Ps 50: 7, 11; SB 29 (18-3): 1, 8, 9.


27ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Prediker 7: 1-29 (AFR’20).
Fokusverse: Prediker 7: 13.
Tema: Bedink die werk van God – ook dit wat Hy krom gemaak het.
Sing: Ps 145: 1, 2, 3, 4, 10; Ps 139: 6, 12; Ps 138: 4; Ps 86: 4, 5; Ps 46: 1, 4.

Aand (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Efesiërs 4:17-5:5 (AFR’20).
Fokusverse: Efesiërs 4:20-24, 28.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 42.
Sing: Ps 24: 1, 2; Ps 119:  6; Ps 62: 1, 7, 8.

Julie

Julie 2021

4de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Skriflesing en teksverse: Ps 123.
TEMA: Wees ons genadig, HERE – ons het meer as genoeg gehad.
Sing: Ps 124: 1, 3, 4; Ps 51: 1; Ps 121: 1, 4; SB 69 (7 – 2): 1, 2.

Aand (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Skriflesing: Jakobus 3.
Fokusvers: Jakobus 3: 9 – 12.
Sing: Ps 34:1, 2, 6; Ps 19:7; SB 28B (10 – 2).


11de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Skriflesing: Efesiërs 1
TEMA: Hemelse seënstrome in ‘n donker tyd.
Sing: Ps 68: 12, 13; Ps 25: 2, 3; Ps 89:1, 6; SB 24 (1-1): 1, 3;

Aand (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Skriflesing: Markus 10
Heidelbergse Kategismus Sondag 44
Sing: Ps 135:1, 8; SB 26 (9-1): 10, 11; Ps 66: 7, 9.


18de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Skriflesing: Openbaring 21.
Tema: Christus maak alles nuut.
Ps 92: 1, 2; Ps 130: 1, 2; Ps 22: 1, 2; Sb 18/6: 1 tot 5.

Aand (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Skriflesing: Matt 7; 1 Tess 5;
Heidelbergse Kategismus Sondag 45
Sing: Ps 62: 1, 4; Ps 51: 5, 8; Sb 28b (10/2).


25ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Skriflesing: Openbaring 22.
TEMA: Kom, Here Jesus
Sing: Ps 33: 1, 2; Ps 119: 2; Ps 123: 1, 2; Ps 130: 3, 4.

Aand (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Skriflesing: Ps 103;
Heidelbergse Kategismus Sondag 46
Sing: Ps 103: 1, 6, 7; Ps 33:11; SB 28a:1 (Tema 10-1).

Augustus

Augustus 2021

1ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Teologiese Student Quintin Venter

Woordbediening: Matteus 13: 1 – 9; 18 – 23.
Fokusverse: Matteus 13: 8, 9, 23.
Sing: Ps 95: 1, 4; Ps 119: 5, 7, 43; Ps 33: 5, 6; Ps 139: 1, 2, 12; SB 43 (15–7): 4, 5, 6.

Aand (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Matteus 6:1 – 13 (AFR’20).
Fokusverse: Matteus 6:9(b).
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 47.
Sing: Ps 8:1, 3, 4, 7; Ps 22: 9, 10; Ps 145: 1, 4, 10, 12.


8ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Woordbediening: Matteus 15: 21 – 28.
Sing: Ps 118:1, 7; Ps 130: 1, 2; Ps 63:1, 2; Ps 74:15, 16.

Aand (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Matteus 6:1 – 13 (AFR’20).
Fokusverse: Matteus 6:9(b).
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 47.
Sing: Ps 8:1, 3, 4, 7; Ps 22: 9, 10; Ps 145: 1, 4, 10, 12.


15de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Teologiese Student ID Nagel

Woordbediening: Genesis 27: 46 – 28: 22 (AFR’83).
Fokusvers: Genesis 28:15.
TEMA: Weet en vertrou dat God altyd sy verbondsbeloftes sal nakom en by jou sal wees!
Sing: Ps 107: 1, 20; Ps 32: 1, 3; Ps 121: 2, 4; SB 5: 1, 2 (Tema 4 – 8).

Aand (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Matteus 6:5 – 15; Ps 25.
Fokusvers: Matteus 6: 10(a); Ps 25:4 – 7.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 49, V&A 124.
Sing: Ps 135:1, 3, 11; Ps 25: 2, 3; Ps 86: 6; Ps 40: 3, 4.


22ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Daniël 1.
Fokusverse: Daniël 1: 6 – 9.
TEMA: Die hemelse Koning is getrou, lewe daarom roepingsbewus in donker tye jou geloof uit!
Sing: Ps 71:1, 4, 9, 10; Ps 119:3, 4; Ps 34:6, 7; Ps 20:2; SB 73 (14 – 1):1, 2.

Aand (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Eksodus 16: 1 – 21; Deuteronomium 8: 2 – 4; 10 – 18.
Fokusverse: Eksodus 16: 4, 6, 12; Deuteronomium 8: 3, 18.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 50.
TEMA: Ter wille van die eer van u Naam, versorg ons!
Sing: Ps 105: 1, 2, 22; Ps 145: 9, 10; Ps 146: 1, 2, 3, 5.


29ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Ps 103 (AFR’53).
Fokusvers: Ps 103: 14 – 18.
TEMA: Die HERE versterk sy kind in verganklikheid met tekens en seëls van sy goedertierenheid.
Sing: Ps 118: 2, 12; Ps 51: 1, 5; Ps 90: 1, 2, 3;
SB 17-3: 1, 2; Ps 116; Ps 103: 1, 8, 9.

Aand (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Matteus 6: 5 – 15; 18: 15 – 35.
Fokusvers: Matteus 6: 12; 18: 21 – 22.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 51 V&A 126.
Sing: Ps 32: 1, 6; Ps 130: 1, 2; Ps 103: 2, 3, 11.

September

September 2021

5de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Woordbediening: Jesaja 42
Sing: Ps 48:1, 4; Ps 38: 1, 8; Ps 96: 5, 6; SB 34 (2-2): 1, 3.

Aand (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Woordbediening: Matteus 6:1 – 13 (AFR’20).
Fokusverse: Matteus 6:9(b).
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 47.
Sing: Ps 8:1, 3, 4, 7; Ps 22: 9, 10; Ps 145: 1, 4, 10, 12.


12de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Prof.  Paul Krüger

Skriflesing: Handelinge 20: 22 – 23; 21: 3b – 13; 17 – 26.
Fokusgedeelte: Ps 37: 23.
TEMA: Die Here hou ware gelowiges vas, selfs al val hulle
Hoofpunte:
– Die HERE se dienaars struikel en val
– Paulus se val • Die reis na Jerusalem
– Die offer in die tempel • Kyk hoe groot is die Here se trou!
Sing: Ps 138:1.4; Ps 139:12; Ps 119:40.63; Ps 118:7.9.14

Aand (Laai Af of Luister) – Teologiese Student Floris van Staden

Woordbediening: Teks: Eksodus 20: 7, Lukas 12: 8 – 12
Heidelbergse Kategismus Sondag 36, V&A 99.
TEMA: God openbaar sy heilige karakter sodat ons Hom by name
reg kan bely.
Sing: Ps 145: 1, 2, 5; Ps 25: 2, 3, 5; Ps 97: 1, 4, 5


19de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Skriflesing: 1 Samuel 4.
Fokusgedeelte: 1 Samuel 4:3b.
TEMA: ‘n Lewe sonder ‘n lewende verhouding met die Koning eindig eerloos
Sing: Ps Ps 28:6,7,8 (volgens 1e melodie van Ps 45);
Ps 29: 1, 5; Ps 43: 3,4; Ps 92: 1, 2, 3; Ps 79: 5, 6; Ps 99: 1, 5; Ps 80: 1, 4, 10 (melodie Ps 105).

Aand (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Skriflesing: Jesaja 44: 6-23; Teks: Jesaja 44: 6.
Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 1.
Sing: SB 34 [2-2]: 1, 2; Ps 106: 1, 20; Ps 100: 1, 2, 3, 4; Ps 86: 5; SB 72 (12-3): 1


26ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

OGGEND: Bediening van die Woord:
Skriflesing: 1 Samuel 5 (AFR ’20)
Fokusgedeelte: 1 Samuel 5:1-4.
TEMA: Die HERE deel nie sy eer en heerlikheid nie, maar handhaaf dit.
Sing: Voorafsang: Ps 93: 1,2; Ps 89: 3,8,12; Ps 95: 2,3,4.
EREDIENS: Ps 96: 1,2,3; Ps 97: 4,7; Ps 2: 1,2; Ps 99: 1,2,3.

Aand (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Skriflesing: Psalm 19. Fokusvers: Psalm 19.
Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 2.
Sing: Voorafsang: Ps 105: 1,2,17,18,20; Ps 119: 33, 51.
Erediens: Ps 33: 1,3,5; Ps 19: 1,4; Sb 5 [4-8]:1,2.

Oktober

Oktober 2021

3de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

OGGEND: Vooraf sang: Sb 57: 1 – 5 (18 – 6); Sb 34: 1, 3 (2 – 2)
Skriflesing: Hebreërs 10 (1953 vert)
Sang: Ps 146:1, 8; Ps 25: 3; Ps 84: 4, 6; Ps 68: 1, 9.

Aand (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Woordbediening: Skriflesing: Ps 19. Fokusvers: Ps 19.
Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 2 .
Sing: Voorafsang: Ps 205: 1,2,17,18,20; Ps 119: 33, 51.
Erediens: Ps 33: 1,3,5; Ps 19: 1,4; SB 5 [4 -8]: 1,2.


10de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Vooraf sang: Ps 38:1, 17; Sb 28 (10/2)
Skriflesing: Efesiërs 6.
Sang tydens die diens: Ps 147: 1, 2, 7; Ps 99: 4, 5;
SB 20: 5, 6, 7 (9 – 6); Ps 74: 15, 16.

Aand (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Vooraf sang: SB 31: 1, 2 (7 – 1); Ps 86: 1, 3.
Skriflesing: Johannes 14; NGB Artikels 5, 6.
Sang tydens die diens: Ps 75: 1, 4; SB 14: 2 (8 – 1);
SB 43: 1, 2 (15 – 7).


17de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Voorafsang: Ps 63:1, 2
Skriflesing: Ps 42 (AFR”20). Teks: Ps 42:8-9S
Tema: God wat golwe stuur, stuur in sy verbondstrou ook sy liefdevolle goedheid – daarom kan jy jou loflied sing!
Sang tydens die diens: Ps 63:3, 4; Ps 32:1, 3; Ps 42:1, 2, 3; Ps 42:4, 5

Aand (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Vooraf sang: Ps 12: 1,6,7.
Skriflesing: Romeine 1:1-17; Galasiërs 1:1-24 (AFR’20).
Belydenis: Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 7.
Tema: Die Woord van God is genoegsaam, afgesluit en sonder gelyke!
Sang tydens die diens: Ps 18:1, 11, 14; Ps 89:1, 6; Ps 119:39, 48.


24ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Ps 37 (AFR’20)
Fokusverse: Ps 37: 5.
TEMA: ’n Lewe oorgegee aan die HERE.
SING: Voorafsang: Ps 65:1, 3.
Erediens: Ps 31: 1, 4, 6, 11; Ps 50: 8, 9, 10; Ps 37: 2, 3, 5, 25; Ps 71: 1, 14.

Aand (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Genesis 1; Openbaring 22:6-21.
Belydenis: Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 8 & 9.
TEMA: Bokant ons begrip en verstand eer ons God as een Wese onderskei in drie Persone.
SING: Voorafsang: SB 72 (12-3): 1, 2
Erediens: Ps 36: 2, 3; Ps 2: 6; Ps 104: 1, 17, 18, 21.


31ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

OGGEND: Woordbediening: 1 Samuel 6: 1 – 1 Samuel 7: 12.
Fokusverse: 1 Samuel 6: 9, 19; 1 Samuel 7: 1, 2-3.
TEMA: Ware godsdiens is op die HERE persoonlik gerig en is ’n offer van die hart (Die hervorming by Mispa).
SING: Voorafsang: Ps 43: 3, 4;
SING: Ps 111: 1, 2; Ps 112: 1, 4, 7 (eerste melodie van SB 5 (4 – 8)); Ps 81: 1, 13, 14; Ps 97: 1, 7

Aand – GESAMENTLIKE EREDIENS OP HERVORMINGSONDAG

November

November 2021

7de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Woordbediening: Openbaring 7.
Sing: Vooraf SB 9 (18-1) : 1, 3.
Tydens die erediens: SB 8 (5-3): 1, 2;  Ps 25: 6; SB 33 (2-4): 1;  Ps 102: 12;  Ps 105: 5;  SB 12 (6-2): 3 (tweede melodie van Ps 18).

Aand (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Woordbediening: Matteus 16
Belydenis: NGB Art. 10. Sing vooraf: Ps 84: 1, 4.
Tydens die diens: Ps 36:2, 3; SB 51 (3-1):1, 3; SB 5 (4 – 8): 1, 2 .


14de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: 1 Petrus 1: 1 – 16 (AFR’20).
Fokusverse: 1 Petrus 1: 10 – 13.
TEMA: Die genade wat vir jou bestem is, kom deur die lyding en die verheerliking wat vir Jesus Christus bestem is.
Voorafsang: Ps 108: 1.
Sing: Ps 75: 1, 4, 6; Ps 38: 5, 15; Ps 119: 52, 53; Ps 73: 1, 10.

Aand (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Johannes 15: 18 – 16: 15
(vgl. Johannes 14: 16 – 17, 26) (AFR’20).
Belydenis: Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 11.
TEMA: Die ander Trooster gaan van die Vader en die Seun uit en is ware en ewige God.
Voorafsang: Ps 113: 1, 2.
Sing: Ps 33: 1, 2, 3; SB 13 (8 – 2): 1, 2, 3, 4, 9; Ps 134: 4; SB 27 (12 – 2): 4, 5


21ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Johannes 1: 1 – 14 (AFR’20)
Fokusverse: Johannes 1: 4.
TEMA: Christus, die vleesgeworde Woord, bring nuwe lewe – gló die getuienis!
Voorafsang: SB 17-3:1, 2.
Sing: Ps 33: 2, 5; Ps 51: 5, 6; SB 5 (4-8): 1, 2;
Ps 23: 3; Ps 118; SB 65 (3 – 4): 1, 5.

Aand (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Genesis 1 (vgl. Ps 19: 1; 1 Korintiërs 10: 31).
Belydenis: Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 12.
TEMA: Die skepping van alle dinge – ook die engele – staan in diens van die verheerliking van God!
Voorafsang: SB 34 (2 – 2): 1, 2, 3
Sing: Ps 148: 1, 2, 5; Ps 8: 1, 2, 3, 4; Ps 145: 1, 2, 3, 4.


28ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Kersprogram (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Openbaring 12 (AFR’20).
Fokusverse: Openbaring 12: 5.
Skep moed! Die Kind wat gebore is, regeer met sy ystersepter!
Voorafsang: Ps 2: 1, 5, 6.
Sing: Ps 98: 1, 2, 4; SB 61 (1–3): 1, 2, 3; SB 31 (7-1): 1, 3; SB 68 (4-6).

Aand (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Openbaring 4 & 5.
Belydenis: Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 13.
God regeer deur sy almagtige en oralteenwoordige krag – oor álles.
Voorafsang: Ps 16: 1, 3.
Sing: Ps 33: 1, 6, 7; SB 35: 1, 2, 3 (2-5); SB 29: 1, 5, 7 (18-3).

Desember

Desember 2021

5de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Sing vooraf: Ps 66: 6, 9
Skriflesing: Ps 73 (1953 vertaling)
Sang tydens die erediens: Ps 149: 1, 2; Ps 119: 27; Ps 130: 1, 4; Ps 73: 1, 12.

Aand (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Sing vooraf: Ps 38: 5, 6, 17.
Skriflesing: Genesis 1, 2, 6 (1983 vertaling); NGB Art 14
Sang tydens die diens: Ps 115: 1, 2; Ps 8: 3, 4; SB 33 (2 – 4): 1, 2.


12de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Sing vooraf: Sb 23 (18/5): 1-4.
Skriflesing: Openbaring 1.
Sang tydens die erediens: Ps 118: 10, 12, 13; Ps 40: 4, 5; Sb 31 (7/1): 1, 2; Sb 25 (19/3): 1-4.

Aand (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Sing vooraf: Ps 66: 7.
Skriflesing: Rom 5; NGB art 15.
Sang tydens die diens: Ps 51: 3; Ps 86: 3; Ps 130: 1, 2.


19de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Sing vooraf: Ps 65: 3, 8.
Skriflesing: Prediker 11.
Sang tydens die erediens: Ps 138: 2, 3; Ps 1: 1; Ps 128: 1, 2, 3; Sb 28b (10/2).

Aand (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Sing vooraf: Ps 33: 1, 6;
Skriflesing: Romeine 9; NGB art 16.
Sang tydens die diens: Sb 24: (1/1): 1, 2; Ps 68: 2; Sb 10 (5/4): 1, 2, 5, 6.


25ste – Kersdag erediens

Oggend (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Sing vooraf: Sb 3 [4-7]: 2.
Woordbediening uit: Eksodus 2: 23- 3:15.
Sing tydens die erediens: Psalm 136: 1, 2, 10, 11, 20; Psalm 77: 1, 5, 6, 7; Sb 10-2.


26ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggend (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Lukas 2: 25-35 (AFR’20).
Fokusvers: Lukas 2: 34-35.
Tema: Jy kan nie neutraal staan teenoor Jesus van Nasaret nie: Hy is of vir jou ‘n val of ‘n opstanding.
Sing vooraf: Ps 27: 1, 4;
Sing tydens die diens: Ps 148: 1, 5; Ps 112: 1, 4 (melodie SB 5 [4-8]; SB 3 [4-7]: 1, 2; Ps 72: 10, 11.

Aand (Laai Af of Luister) -Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Genesis 3 (AFR’20).
Belydenis: NGB Art. 17.
Sing vooraf: Ps 139:1, 12.
Tydens die diens: Ps 25:1, 4; Ps 73:12; Ps 119:2, 63.

 

Argiewe

© GK Potchefstroom 2019