try1A


Gereformeerde Kerk

Potchefstroom

Preke

Sou u eerder die preke, nuusbriewe en weeklikse oordenkings per WhatsApp wou ontvang? Sluit hier aan by ons WhatsApp groep (hierdie skakel werk slegs op selfone).

2023

Januarie

Januarie 2023

1ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Callie Coetzee

Skriflesing: Psalm 104; H K Sondag 10.
Vooraf sang: Sb 12/3: 1, 2.
Tydens die erediens: Ps 147: 1, 2, 4; Ps 38: 1, 8; Ps 90: 1, 9; Ps 93: 1 tot 4

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Koos Mouton

Vooraf sang: Psalm 138: 1,4
Skriflesing en teks: Mattheus 24:36-44.
Tema : Wees altyd gereed, want die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie.
Psalm 33: 5,6
Skrifberyming 18-6 :1, 2, 3, 4, 5
Skrifberyming 13-3


8ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Naas Ferreira

Sing Skrifberyming 1-4: 1, 2, 3 en 4.
Votum + seën.
Psalm 90: 1 en 9;
Apostoliese Geloofsbelydenis; Wet van God (Deut 5);
Psalm 40: 3 en 4; Gebed;
Psalm 24: 2 en 3; Skriflesing:
Eksodus 33 + preek; Dankgebed;
Skrifberyming 2-2: 1 en 3.
Slotseën.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Lukas 17:11-19.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 1.
Tema: Christus troos jou in sonde-ellende met sy verlossingswerk sodat jy uit dankbaarheid vir Hom kan leef.
Sing vooraf: Psalm 4:1, 4.
Sing tydens die erediens:
Psalm 147:1, 2;
Skrifberyming 11-1 [22]:1, 2;
Skrifberyming 12-6 [90]:1, 2, 3, 4, 5.


15de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: 1 Petrus 1:22-2:10.
Fokusvers: 1 Petrus 2:9.
Tema: Wie God sê sy kerk in en deur Jesus Christus is, bepaal wat sy deur die Heilige Gees (moet) doen.
Sing vooraf: Psalm 26:5, 7.
Sing tydens die erediens: Psalm 148:1, 4, 5; Psalm 79:5, 6 (tweede melodie van Psalm 10); Psalm 96:2, 6; Skrifberyming 1-1 [24]:1, 3, 4.
Gelukwensing met verjaarsdae: Psalm 20:2 (melodie Skrifberyming 18-6).

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Deuteronomium 6:1-25.
Fokusverse: Deuteronomium 6:4-5; 14-15.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 2.
Tema: Dit is genade om uit die Wet van die Here te hoor jy is ellendig – só maak die Heilige Gees jou hart ontvanklik vir die troos van die Evangelie.
Sing vooraf: Psalm 102:1.
Sing tydens die erediens: Psalm 19:1, 2; Psalm 19:4, 5; Skrifberyming 9-3 [70]:1, 2; Psalm 40:6, 8.


22ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: 1 Petrus 1:22-2:17.
Fokusvers: 1 Petrus 2:11-12.
Tema: Deur hulle goeie gedrag tot eer van God kan sy hoopvolle kinders óók sy deugde verkondig.
Sing vooraf: Psalm 105:2, 3.
Sing tydens die erediens: Psalm 34:1, 2; Psalm 9:7; Psalm 119:26; Psalm 112:1, 4, 7, 10; Skrifberyming 14-1 [73]:1, 2, 3.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Genesis 1:1-2:4a; 3:1-24; Johannes 3.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 3.
Tema: Die fontein van alle menslike ellende – en die fontein van God se genade.
Sing vooraf: Psalm 126:1, 2.
Sing tydens die erediens: Psalm 8:1, 3, 4, 5, 7; Psalm 51:2; Skrifberyming 2-4 [33]:1, 3.


29ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: 1 Petrus 2:11-25.
Fokusverse: 1 Petrus 2:13-17.
TEMA: Onderwerp jou aan gesag – jou Here wat alle mag en gesag het en jou vrygemaak het, wil dit so hê
Voorafsang: Psalm 61:1 (melodie: liederewysie van Psalm 38).
Sing tydens die erediens: Psalm 99: 1, 2, 3; Psalm 9:7; Psalm 99:4, 5;
Skrifberyming 9-2: 5 (melodie Skrifberyming 9-1); Psalm 47:1, 3, 4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Psalm 51.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 4.
Voorafsang: Psalm 50:1, 2, 3 (tweede melodie).
Sing tydens die erediens: Psalm 98:1, 2, 4; Psalm 51:2, 3, 5; Psalm
112:4 (melodie: eerste melodie Skrifberyming 4-8).

Februarie

Februarie 2023

5de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Callie Coetzee

Woordbediening: Efesiërs 1; 1 Korintiërs 12 [1953].
Fokusverse: Efesiërs 1; 22, 23
TEMA: Die wonder van die liggaam van Christus.
Sing vooraf: Psalm 138:1, 3.
Sing tydens die erediens: Skrifberyming 24 (1-1):1, 2, 3:
Psalm 130:1, 2; Psalm 8:3, 4, 5; Skrifberyming 38 (15-2):1, 3.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Teologiese student Pieter Deysel

Woordbediening: 2 Timoteus 3:1-17 (teksvers vers 16,17).
Fokusverse: 2 Timoteus 3:16,17.
Sing vooraf: Psalm 84:1, 6.
Sing tydens die erediens: Psalm 92:1, 2, 3; Psalm 194, 5; Psalm 19:6, 7.


12de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Lukas 1: 57-66.
Fokusverse: Lukas 1: 66.
TEMA: Wat sal tog van hierdie kindjie word?
Sing vooraf: Psalm 7: 1, 6 (melodie Sb. 8-1 [14]).
Sing tydens die erediens: Ps 104: 1, 2, 17, 18, 20; Ps 18: 1, 16; Ps
32: 2, 3; Ps 139: 1, 2; Ps 128: 4; Ps 31: 4, 12, 17.
Seënbede met verjaarsdae: Psalm 121:4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Jesaja 1: 18-31.
Fokusverse: Jesaja 1: 27.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 5.
TEMA: Vrygekoop deur reg.
Sing vooraf: Psalm 11: 3, 5 (melodie Psalm 110).
Sing tydens die erediens: Psalm 103: 1, 5; Psalm 49: 2, 3; Skrifberyming 1-1 [24]: 3.


19de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Johannes 3:22-36
Fokusvers: Johannes 3:36.
TEMA: Wie in die Seun glo, hét die ewige lewe.
Sing vooraf: Skrifberyming 1-3:1, 3 (melodie: Ps 130 liederewysie).
Sing tydens die erediens: Psalm 118:2, 12; Psalm 118:14; Psalm
51:1; Psalm 23:3; Psalm 116; Psalm 103:3, 8, 9.
Seënbede met verjaarsdae: Psalm 134:4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Johannes 4:1-26.
Fokusverse: Johannes 4:13b-14.
TEMA: Jesus gee uit liefde lewende water aan ’n siel deur sonde
verdor.
Sing vooraf: Psalm 83:1, 3.
Sing tydens die erediens: Psalm 36:2; Psalm 42:1, 5; Skrifberyming 10-2.


26ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die Here: 1 Petrus 2:11-25 (AFR’20).
Fokusvers: 1 Petrus 2:20b-21.
TEMA: “Jy het ’n roeping om deur God se genade in onregverdige
lyding op die voetspore van Christus te volg”
Sang vooraf: Psalm 37:5, 25 (melodie Psalm 134).
Sang tydens erediens: Psalm 116:1, 5; Psalm 18:1, 13;
Skrifberyming 5-2:4, 5 (7); Psalm 35:8, 10 (melodie Psalm 73),
Psalm 7:4, 5, 8 (melodie Skrifberyming 8-1).
Verjaardagbede – sing: Psalm 20:4 (melodie Skrifberyming 18-6).

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die Here: 1 Timoteus 2:1 - 7; 4: 14 - 16.
Fokusvers: 1 Timoteus 2: 5 - 6.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 6.
TEMA: “Een Middelaar tussen God en die mense: die mens Christus Jesus!”
Sang vooraf: Psalm 25:1, 9, 10.
Sang tydens die erediens: Psalm 96:1, 7, 8; Skrifberyming 3-2:1, 2,
5, 6 (63) (melodie Skrifberyming 18-6); Skrifberyming 5-3: 1, 2.(8)

Maart

Maart 2023

5de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Callie Coetzee

Luister na die Woord van die Here: Romeine 15 (AFR’53).
Tema: “Gebed om hoop”
Sang vooraf: Psalm 4:2, 3
Sang tydens die erediens: Psalm 147:1, 4; Psalm 119:10; Skrifberyming 20 (19-6):6, 7;
Skrifberyming 21 (9-4):6.
Seënbede: Psalm 115:8.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die Here: Handelinge 16:16-40 (AFR’20)
Fokusvers: Handelinge 16:17, 30-31.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 7.
Tema: “Nie ‘almal’ word deur ‘’n ‘ weg tot verlossing gered nie, maar slegs dié wat in die Een Middelaar glo.”
Sang vooraf: Psalm 27:1, 6.
Sang tydens die erediens: Psalm 146:1, 2, 3; Psalm 43:2, 3, 4; Skrifberyming 12-3:1, 2.


12de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Teologiese student Frikkie Deysel

Luister na die Woord van die Here: Romeine 5:1-11 (AFR’83)
TEMA: “God het vir ons deur die geloof in Christus uit die genade
vrygespreek sodat ons vrede en hoop kan hê op sy heerlikheid
waarin ons onsself moet verheug.”
Sang vooraf: Psalm 4: 2, 3
Sang tydens erediens: Psalm 19: 6, 7; Psalm 9: 1, 10, 15; Psalm 86:
1 , 2, 3; Psalm 40: 1, 3, 4; Psalm 95: 1, 2, 3. Seënbede: Psalm 121:4

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

AAND Luister na die Woord van die Here: Deuteronomium 6; 2 en
Korintiërs 13 (AFR’20). Fokusvers: 2 Korintiërs 13:13
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 8.
Sang vooraf: Skriberyming 2-2 1, 2. (34)
Sang tydens die erediens: Psalm 145:1, 2, 4, 12;
Skrifberyming 12-7:1, 2, 3; Psalm 134:4.


19de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Nic Laubscher

Luister na die Woord van die Here: Jesaja 26
Sang tydens die erediens: Psalm 32: 4, 6; Psalm 89: 1, 10;
Psalm 9: 1en 6; Psalm 86: 6; Psalm 18: 12, 14; Psalm 131: 1, 2, 3.
Seënbede: Psalm 134: 4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Nic Laubscher

Luister na die Woord van die Here: Psalm 90.
Sang tydens die erediens: Psalm 33: 6, 7, 11; Psalm 138: 1, 4;
Psalm 90: 1, 7, 9; Psalm 89: 1, 7, 17.


26ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Christo Swanepoel

Skriflesing: Ps 23
Tema: Die Here is dié Herder wat elke gelowige tot in die ewige vaderhuis lei.
Sing vooraf: Psalm 28:6, 7, 8
Sing tydens die erediens: Ps 23: 1, 2; Sb 12-3:1, 2; Ps 102: 1, 8: Ps 23: 3; Sb 2-4: 1, 2, 3.
Seënbede met verjaarsdae: Psalm 128:4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die Here: Genesis 1; Johannes 1:1-18.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 9.
Tema: Die Vaderskap van God.
Sing vooraf: Psalm 103:7, 9.
Sing tydens die erediens: Psalm 146:1, 4, 8; Psalm 68:9; Skrifberyming 10-2.

April

April 2023

2de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die Here: Matteus 26:17-46.
Fokusvers: Matteus 26:30.
Tema: Die lofsang in die lydensnag.
Sing vooraf: Psalm 113:1, 2.
Sang tydens die erediens: Psalm 114:1, 2, 3, 4; Psalm 115:6, 7, 8; Psalm 116:1, 2, 3, 5; Psalm 117:1; Psalm 118:2, 7, 8.
Seënbede: Psalm 20:2.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die HERE: Genesis 37:1-11; 39:1-6; 19-23; 50:15-21.
Fokusvers: Genesis 50:20.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 10.
Tema: My Vader onderhou en regeer alle dinge persoonlik, daarom is ek geduldig, dankbaar en vertrouensvol.
Sing vooraf: Psalm 36:2, 3.
Sing tydens die erediens: Psalm 33:2, 5, 6; Psalm 145:8, 9, 10, 11; Psalm 147:5, 6, 7.


7de

Goeie Vrydag (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die Here: Lukas 23:33-49.
Fokusvers: Lukas 23:24.
Tema: Die rimpel-effek van Christus se kruisgebed.
Sing vooraf: Psalm 22:1, 2.
Sing tydens die diens: Psalm 103:1, 2, 11; Skrifberyming 5-6 [6]:1; Psalm 32:1, 3, 6.


9de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die Here: Efesiërs 1:1-23.
Fokusvers: Efesiërs 1:18a, 19-20a.
Tema: Die uitnemende grootheid van die krag wat Christus opgewek het – vir ons wat glo!
Sing vooraf: Skrifberyming 14-3:1, 2.
Sang tydens die erediens: Psalm 150:1, 2, 3; Psalm 38:1, 7, 8; Psalm 18:15, 20; Psalm 21:9.
Seënbede: Psalm 115:8.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die HERE: Eksodus 14.
Fokusvers: Eksodus 14:13.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 11.
Tema: Moenie bang wees nie! Staan stil – aanskou die Verlosser met jou geloofsoog!
Sing vooraf: Skrifberyming 2-6:1, 5, 7.
Sing tydens die erediens: Psalm 34:1, 4, 8; Skrifberyming 12-5:1 (beryming van HK So 11); Skrifberyming 1-5:1, 3 (melodie Gesang 62).


16de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die Here: Maleagi 1.
Fokusvers: Maleagi 1: 2, 5
TEMA: Die HERE laat dié wat sy liefde raaksien, Hom by die altaar eer.
Sing vooraf: Psalm 4:2, 3.
Sang tydens die erediens: Psalm 107:1, 10; Psalm 65:1, 2; Psalm
1 16: 1, 7, 8; Psalm 40: 3, 4, 6. Seënbede: Psalm 121:4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die HERE: Matteus 3:13-4:25.
Fokusvers: Matteus 3:16 (vgl. 4:10, 11; 4:12, 23).
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 12.
TEMA: Christus se salwing tot Profeet, Priester en Koning en ons deel daaraan.
Sing vooraf: Psalm 2:1, 6
Sing tydens die erediens: Psalm 89:1, 8; Psalm 132:6, 10, 11;
Skrifberyming 3-3:1, 2, 3 (melodie Skrifberyming 18-6).


23ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die HERE: 1 Samuel 11.
Fokusvers: 1 Samuel 11:12-15.
Tema: Die oorwinning wat die HERE aan die Koning gee, bevestig sy Koningskap.
Sing vooraf: Psalm 48:1, 4.
Sang tydens die erediens: Psalm 45:1, 4, 6, 16; Psalm 19:7; Psalm 20:1, 6, 9; Psalm 21:1, 4, 9; Psalm 24:4, 5.
Seënbede: Psalm 128:4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die Here: Handelinge 2:1-13; 2:46-47; 4:32-16.
Fokusvers: Handelinge 2:1-4.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 12, V&A 32.
Tema: Christus se salwing tot Profeet, Priester en Koning en ons deel daaraan (2)
Sing vooraf: Psalm 133:1, 2.
Sing tydens die erediens: Psalm 92:1, 5; Psalm 84:3, 4, 5; Skrifberyming 5-3:1, 2; Skrifberyming 3-3:4, 5, 6 (melodie Skrifberyming 18-6).


30ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Callie Coetzee

Luister na die Woord van die HERE: Rom 5; Dordtse Leerreëls II, 1-5
Sing vooraf: Skrifberyming 33 (Tema 2 - 4): 1, 2
Sang tydens die erediens: Psalm 40: 2, 3; Psalm 130:1, 2; Skrifberyming 7 (Tema 5 - 2): 5, 8; Psalm 22:1, 2.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Nic Laubscher

Luister na die Woord van die Here: Matteus 14: 13-21
Sing vooraf: Psalm 103: 1, 6, 11
Sing tydens die erediens: Psalm 145: 1, 2, 5, 12; Psalm 81: 1, 11, 12; Psalm 72: 10, 11

Mei

Mei 2023

7de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Callie Coetzee

Luister na die Woord van die HERE: Psalm 150.
Sing vooraf: Psalm 144:1.
Sing tydens die erediens: Psalm 150: 1, 2, 3; Psalm 119: 4, 5;
Psalm 144: 5, 6; Psalm 148: 3, 4, 5. Seënbede: Psalm 20: 2.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die Here: 1 Johannes 2: 28- 3:10; 4: 7 – 5: 4.
Fokusvers: 1 Johannes 3: 1; 4: 9.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 13, V & A 33.
TEMA: Die Seunskap van Christus en ons kindskap is die openbaring van die groot liefde van die Vader.
Sing vooraf: Psalm 27:1 & 5.
Sing tydens die erediens: Psalm 89:1, 8, 11;
Skrifberyming 2- 4 [33]:1; Skrifberyming 1-4 [62]:1, 2, 3, 4.


14de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die HERE: 1 Samuel 12.
Fokusverse: 1 Samuel 12:20-22.
Tema: Die hart van ware godsdiens onder die ewige Koning is om die HERE heelhartig te dien.
Sing vooraf: Psalm 72:1, 4.
Sing tydens die erediens: Psalm 47:1, 2, 4; Psalm 20:7; Psalm 85:1, 2; Psalm 33:6; Skrifberyming 1-1 [24]:1, 7.
Seënbede: Psalm 121:4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die Here: Johannes 21:1-25
Fokusvers: Johannes 1:7a.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 13, V&A 34.
Tema: Dit is die Here – Hy wat jou uit die ellende vrygekoop het om met jou hele menswees sy eiendom te wees.
Sing vooraf: Skrifberyming 12-4 [81]:1, 2, 3 (tweede melodie van Psalm 10).
Sing tydens die erediens: Psalm 100:1, 2, 3, 4; Psalm 119:35; Skrifberyming 7-1 [31]:1, 2, 3.


18de

Hemelvaart erediens (Laai Af of Luister) - Prof. Albert Coetsee

Skriflesing: Hebreërs 4:14-5:10
Fokus: Hebreërs 4:16 en 5:7
Tema: Bid soos ons Here Jesus: met eerbied en vrymoedigheid.

Sb 11:1,3,5 ([Sb 6-1]; voorsang)
Ps 47:1-4 (lofsang)
Sb 28b ([Sb 10-2]; na gebed)
Ps 81:11,12 (na prediking)
Sb 27:1-3 ([Sb 12-2]; slotsang)


21ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die Here: Johannes 4:1-26.
Fokusverse: Johannes 4:22-24.
Tema: Jesus is die Brenger van ’n nuwe bedeling waar God in Gees en in waarheid aanbid word.
Sing vooraf: Skrifberyming 17-3:1, 2.
Sing tydens die erediens: Psalm 116:1, 5, 7, 10; Psalm 51:1, 5; Psalm 23:3; Psalm 118 (aan tafels); Psalm 103:1, 2, 3.
Seënbede: Psalm 128:4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die Here: Johannes 4:27-42.
Fokusvers: Johannes 4:32, 34.
Tema: Jesus se voedsel — en ons voedsel.
Sing vooraf: Skrifberyming 5-5:1, 2.
Sing tydens die erediens: Psalm 145:1, 9, 12; Psalm 40:4; Psalm 86:6.


28ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die HERE: 1 Samuel 13:1-15.
Fokusverse: 1 Samuel 13:10-14.
Tema: Ondanks die wrange vrugte van onpersoonlike godsdiens, stu die koninkryk van die HERE voort.
Sing vooraf: Psalm 122:1, 2.
Sing tydens die erediens: Psalm 75:1, 2, 4; Psalm 20:7 (na geloofsbelydenis); Psalm 119:2, 6; Psalm 27:1, 2, 6; Psalm 26:1, 2, 7
Seënbede: Psalm 134:4.
Katkisasie-opening: Psalm 20:7.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die Here: Lukas 1:26-34; Matteus 1:1-24.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 14.
Tema: Ons troos in die vleeswording van die Seun van die Allerhoogste.
Sing vooraf: Psalm 132:6, 7, 11 (tweede melodie).
Sing tydens die erediens: Psalm 89:1, 2, 8; Skrifberyming 4-8 [5]:1, 2; Skrifberyming 1-4 [62]:1, 2, 3, 4.
Sing tydens die erediens: Psalm 145:1, 9, 12; Psalm 40:4; Psalm 86:6.

Junie

Junie 2023

4de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Callie Coetzee

Vooraf sang Sb 18/6:1 tot 5. Skiflesing: Joel 1, 2
Sang: Ps 68: 13, 14; Ps 1:1; Ps 46: 3, 6; Sb 31 (7/1): 1, 3.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die Here: Matteus 27:11-56.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 15.
Tema: Ons Middelaar ly onder die toorn, oordeel en vloek van God – tot ons troos.
Sing vooraf: Psalm 22:1, 6.
Sing tydens die erediens: Psalm 40:2, 4; Psalm 88:7, 8, 9 (eerste melodie van Sb. 4-8);
Psalm 69:12, 13, 14.


11de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die Here: Handelinge 2:29-47; 6:1-7.
Fokusverse: Handelinge 2:36, 42; 6:1-3, 7.
Tema: ’n Geesvervulde gemeente wat bely dat Jesus Christus en Here is, volhard in die onderlinge verbondenheid.
Sing vooraf: Psalm 119:22, 29.
Sing tydens die erediens: Psalm 66:1, 7; Psalm 21:9; Psalm 51:4; Psalm 68:3; Psalm 134:4; Psalm 133:1, 2.
Seënbede met meelewing: Psalm 121:4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die Here: Markus 15:33-47.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 16.
Tema: Ons Middelaar ly tot in die dood die angste van die hel – tot ons troos.
Sing vooraf: Psalm 13:3, 5.
Sing tydens die erediens: Psalm 89:1, 17; Psalm 16:1, 5; Psalm 23:1, 2.


18de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Prop. Barend v d Westhuizen

Luister na die Woord van die Here: 2 Timoteus 2:1-13 (AFR’20).
Fokusverse: 2 Timoteus 2:1, 8.
TEMA: Word voortdurend versterk deur die genade wat in Christus Jesus is.
Sing tydens die erediens: Psalm 84:1, 2, 3; Psalm 19:4, 6; Psalm 89: 6, 17; Skrifberyming 14-1: 1, 2. (73)

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Prop. Barend v d Westhuizen

Seënbede met meelewing: Psalm 134:4.
AAND Luister na die Woord van die Here: Matteus 6: 25-34 (AFR’53).
Fokusverse: Matteus 6: 26, 30.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 10.
TEMA: God onderhou en regeer alles en beveel dat ons as sy kinders dit moet weet en Hom altyd gelowig vertrou.
Sing tydens die erediens: Psalm 36:1, 2, 3; Psalm 8:1, 2, 3, 4; Skrifberyming 17-1:1, 2, 6 (17)


25ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die Here: Matteus 9:1-8 (AFR’20).
Fokusverse: Matteus 9:2.
Tema: Hou moed – jou sondes is vergewe (Hou moed, nr. 1).
Voorafsang: Psalm 132:1, 8, 10 (tweede melodie). Dit is 'n plesier, Magda!
Sing tydens die erediens: Psalm 103:1, 2; Psalm 6:1, 3, 4; Psalm 38:1, 4, 17; Psalm 130:1, 2; Psalm 32:1, 6.
Seënbede met meelewing: Psalm 20:2.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die Here: Psalm 16 (AFR’20).
Fokusverse: Psalm 16:10.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 17.
Tema: Christus se opstanding verseker tot my troos die lewe!
Voorafsang: Psalm 118:12, 14.
Sing tydens die erediens: Psalm 116:1, 5; Psalm 16:5; Skrifberyming 3-2 [63]:4 (melodie Skrifberyming 18-6); Skrifberyming 5-4 [10]:1, 2, 3, 4, 5, 6

Julie

Julie 2023

2de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Callie Coetzee

Skriflesing: 2 Petrus 3
Vooraf sang: Ps 84:1, 5.
Tydens diens: Ps 90:1, 2, 9; Ps 38:1, 8; Ps 89: 2, 3; Sb 43 (15/7): 4, 5.
Seënbede: Ps 134:4

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Skriflesing: Matteus 28 en Handelinge 1.
Heidelbergse Kategismus Sondag 18.
Voorafsang: Ps. 68:8, 13.
Sing tydens die erediens: Ps. 47:1, 3; Ps. 24:2, 5; Ps. 110:1, 2, 5.


9de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die Here: Matteus 9:18-26.
Fokusvers: Matteus 9:22.
Tema: Hou moed – deur jou geloof word jy gered.
Sing vooraf: Skrifberyming 1-3 [61]:1, 2 (melodie Psalm 130 liederewysie).
Sing tydens die erediens: Psalm 116:1, 5, 6, 7; Skrifberyming 14-1:1, 3; Psalm 27:4, 6; Skrifberyming 12-3:1, 2; Psalm 134:4 (na bevestiging van ouderling).
Seënbede met meelewing: Psalm 121:4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die Here: Kolossense 1:15-20; 3:1-4.
Fokusvers: Kolossense 3:1b.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 19 V&A 50, 51.
Sing vooraf: Psalm 2:1, 3, 4.
Sing tydens die erediens: Psalm 72:1, 8, 11; Psalm 110:1, 2; Skrifberyming 2-3 [32]:1, 2 (melodie Psalm 147).


16de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Harry Cilliers

Skriflesing: Romeine 7: 21 – 8:17 (83V);
Teks: Romeine 8: 9.
Vooraf: Sing: Psalm 33: 11
Sing tydens diens: Psalm 48: 4; Psalm 48: 5; Psalm 119: 1 en 7;
Skrifberyming 58: 8 en 9(9-2); Skrifberyming 24: 6 en 7(1-1) Seënbede met meelewing: Psalm 145: 10 en 11.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Harry Cilliers

Skriflesing: Psalm 27 (2020V); teks Psalm 27: 4,5
Sing vooraf: Psalm 68:13
Sing tydens die diens: Psalm 84: 1, 2; Psalm 27: 2, 3; Psalm 61: 1, 2, 3
(melodie Ps 38)
Seënbede: Ps 145: 10, 11.


23ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die Here: Matteus 14:22-31.
Fokusvers: Matteus 14:27.
Tema: Hou moed - die Here is by jou in stormtye.
Sing vooraf: Psalm 61:1, 2, 3 (melodie Psalm 38).
Sing tydens erediens: Psalm 31:1, 2, 5; Psalm 21:9; Psalm 69:1, 3, 6; Psalm 89:3, 4; Psalm 107:1, 15.
Bede met verjaarsdae: Psalm 128:4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die HERE: Psalm 98.
Fokusvers: Psalm 98:7-9.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus Sondag 19, V&A 52.
Tema: Die terugkoms van die Here is vir sy kerk 'n vreugdevolle troos.
Sing vooraf: Psalm 45:1, 2, 4, 16.
Sing tydens erediens: Psalm 98:1, 2; Psalm 96:1, 8; Skrifberyming 7-2:1, 2; Psalm 98:3, 4.


30ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die Here: Johannes 16.
Fokusvers: Johannes 16:33b
Tema: Hou moed – die Here het die wêreld oorwin.
Sing vooraf: Psalm 20:1, 5, 6.
Sing tydens die erediens: Psalm 45:1, 3, 16; Psalm 23:1; Psalm 85:1, 2; Psalm 46:1, 5, 6; Psalm 149:1, 2.
Seënbede met meelewing: Psalm 138:4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die Here: Johannes 15:18-27.
Fokusvers: Johannes 15:26.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus Sondag 20.
Sing vooraf: Skrifberyming 12-4[81]:1, 2, 3 (volgens tweede melodie van Psalm 10).
Sing tydens die erediens: Psalm 145:1, 10, 12; Skrifberyming 12-2 [27]:4, 5; Skrifberyming 8-3 [89]:1.

Augustus

Augustus 2023

6de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Callie Coetzee

Luister na die Woord van die Here: Efesiërs 1
Sing vooraf: Psalm 122:1, 2.
Sing tydens die erediens: Psalm 147:1, 2; Psalm 38:1,8; Skrifberyming 24: 1, 2, 3(1/1); Skrifberyming 33: 1, 3 (2/4)
Seënbede met meelewing: Psalm 128:4

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die Here: Handelinge 20:17-37
Belydenis: Heidelbergse Kategismus Sondag 21, V&A 54 & 55
Sing vooraf: Psalm 119:22, 29.
Sing tydens die erediens: Psalm 135: :1, 2; Psalm 133:1, 2;
Skrifberyming 15-1:1, 2, 3, 4 (75).


13de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Teologiese student Gerhard Willemse

Skriflesing - Josua 2 (Fokus gedeelte Josua 2:9-11; 1933/53 vertaling)
Tema: Die HERE gee die beloofde land deur sy Naam bekend te maak en eis volkome gehoorsaamheid in geloof
Sing vooraf Psalm 18: 1,14
Sing tydens die diens: Ps 31: 1, 15, 17; Sb 12-3: 1, 2; Ps 25: 2; Ps 46: 1, 6; Ps 105: 1, 23, 24.

Seënbede met meelewing: Psalm 20:1.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die Here: 1 Johannes 1.
Fokusverse: 1 Johannes 1:3, 7.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 21, V&A 56.
Tema: Deur sondevergifnis laat Christus ons gemeenskap met God en mekaar leef.
Sing vooraf: Psalm 24:2, 3.
Sing tydens die erediens: Psalm 103:1, 6; Psalm 32:1, 3; Psalm 130:1, 2, 4; Skrifberyming 5-3 [8]:1, 2.


20ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Callie Coetzee

Luister na die Woord van die Here: Johannes 15.
Sing vooraf: Psalm 84:1, 3
Sing tydens die erediens: Psalm 25:1, 4, 6; Psalm 51:2, 3; Psalm 80:5, 6, 8; Skrifberyming 21:1, 5, 6 (9-4].
Seënbede met meelewing: Psalm 128:2, 3.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Teologiese student Johann de Waal

Luister na die Woord van die Here: Lukas 22: 31 - 34.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag52, V&A 127.
Sing vooraf: Psalm 42:1, 5, 7.
Sing tydens die erediens: Psalm 33:1, 2; Psalm 28:6, 7, 8; Psalm 66:1, 4.


27ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die Here: Johannes 4:43-54.
Fokusverse: Johannes 4:49, 50.
Tema: Jesus bring nuwe lewe deur sy Woord, gló Hom en sy Woord.
Sing vooraf: Skrifberyming 17-3:1, 2.
Sing tydens die erediens: Psalm 33:2, 3, 5; Psalm 130:1, 2; Psalm 119:9, 12, 62 (tweede melodie); Psalm 23:3; Psalm 116; Psalm 103:1, 3.
Seënbede met meelewing: Psalm 31:2, 13.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Luister na die Woord van die Here: Matteus 5:1-16.
Fokusverse: Matteus 5:13a, 14a
Tema: Gaan leef nou, versterk aan die tafel van die Here, in die regte gees en gesindheid as sout en lig.
Sing vooraf: Psalm 27:1.
Sing tydens die erediens: Psalm 43:3, 4; Skrifberyming 11-4 [55]:1, 2, 3 (melodie Psalm 146); Skrifberyming 10-2.

September

Septemer 2023

3de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Teologiese student Alistair van Heerden

Woordbediening: Matteus 1:18-25.
Fokusvers: Matteus 1:20b-21.
TEMA: God stuur sy seun, verwek deur die Heilige Gees om
verlossing te bewerk sodat elkeen wat glo sekerheid kan ontvang.
Sing vooraf: Skrifberyming 1-4 [62]:1, 2, 3, 4.
Sing tydens die diens: Psalm 136:1, 2; Psalm 38:1, 17; Psalm 25:1, 2;
Psalm 118:1, 2.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - gesamentlik met Cachet

 


10de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: 1 Samuel 13:23-14:19 (AFR’20).
Fokusvers: 1 Samuel 14:6b.
Tema: Die HERE verlos – deur baie of deur min.
Sing: Psalm 108:1; Psalm 18:1, 9, 16, 20; Psalm 25:1, 2; Psalm 143:1, 2; Psalm 103:7, 8; Psalm 20:1, 5, 6.
Bede met meelewing: Psalm 20:4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Johannes 11:17-44; 17:24-26 (AFR’20).
Fokusvers: Johannes 17:24.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 22, V&A 57.
Tema: Die lewende Christus wil dat sy gelowiges moet wees waar Hy is.
Sing: Skrifberyming 12-4 [81]:1, 2, 3 (tweede melodie van Psalm 10); Psalm 31:4, 12, 17; Psalm 91:5, 6; Psalm 73:1, 10.


17de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: 2 Korintiërs 5:11-6:13.
Fokusvers: 2 Korintiërs 5:20-21.
TEMA: Sondaars wat deur Christus met God versoen is, dra met sy liefde as dryfkrag die versoeningsboodskap verder.
Sing: Psalm 65:2, 3; Psalm 96:1, 2, 6; Skrifberyming 11-1 [22]:1, 2;
Skrifberyming 11-1 [22]:3, 4, 5, 9; Psalm 134:4;
Skrifberyming 1-1 [24]:3, 4, 6.
Bede met meelewing: Psalm 121:4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: 1 Johannes 5.
Fokusvers: 1 Johannes 5:13.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 22, V&A 58.
TEMA: Die lewende Christus wil dat sy gelowiges moet wees waar Hy is.
Sing: Psalm 43:3, 4; Psalm 95:1, 2; Psalm 16:2, 5;
Skrifberyming 1-6:1, 2, 3.


24ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Callie Coetzee

Woordbediening: Genesis 18.
Sing: Psalm 16:1, 3; Psalm 66:1, 2, 7; Psalm 135:2, 3; Psalm 97:2, 3; Skrifberyming 10-1 [28]:1, 2, 3, 4.
Bede met meelewing: Psalm 128:1.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Nic Laubscher

Woordbediening: 2 Konings 4:1-7.
Sing: Psalm 34:1, 2, 3; Psalm 33:1, 5; Psalm 147:1, 2; Psalm 68:2, 16.

Oktober

Oktober 2023

1ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Numeri 15.
Fokusverse: Numeri 15:32-36.
Tema: Versigtig met die houtjies wat jy met ’n hoë hand optel!
Sing: Psalm 131:1, 2, 3 ; Psalm 147:1, 2, 4; Psalm 18:12, 14; Skrifberyming 9-1 [26]:10 en Skrifberyming 9-2 [58]:8; Psalm 75:1, 3, 4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Filippense 3.
Fokusverse: Filippense 3:8b-9.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 23.
Tema: Die wins van die geloof.
Sing: Psalm 27:2, 6; Psalm 118:9, 10, 14; Psalm 24:2, 3; Skrifberyming 14-4 83]:1, 2, 3, 4 (melodie Psalm 45); Skrifberyming 15-1 [75]:2


8ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Psalm 34.
Fokusverse: Psalm 34:12; Spreuke 14:26-27.
Tema: Die vrees van die HERE is ’n fontein van lewe – laat jou leer!
Sing: Psalm 25:6, 7; Psalm 31:5, 15, 19; Psalm 36:3; Psalm 112:1, 4 (melodie: Skrifberyming 4-8 eerste melodie); Psalm 19:5; Psalm 34:2, 4, 5, 6.
Bede met meelewing: Psalm 115:8.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Jakobus 1:19-27; 2:14-26.
Fokusverse: Jakobus 2:14
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 24.
Tema: Saligmakende geloof is vrugdraende geloof
Sing: Psalm 65:3, 8; Psalm 148:1, 3; Psalm 1:1, 2; Psalm 92:2, 6, 7.


15de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: 1 Petrus 2:11-3:7
Fokusverse: 1 Petrus 3:1-6
TEMA: Hoopvol in die huwelik: Christus roep vroue om onderdanig te wees in ’n onverganklike skoonheid sodat sommige gewen kan word.
Sing: Psalm 48: 4, 5; Psalm 45: 1, 9, 10, 14; Psalm 28: 6, 7;
Skrifberyming 9 - 4: 4, 5, 6 (21); Psalm 128: 1, 2;
Skrifberyming 18-3: 1, 2, 8, 9 (29). Bede met meelewing: Psalm 128: 4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Johannes 12.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 25.
TEMA: Die begin en voortgang van die geloof.
Sing: Psalm 84:1, 6; Skrifberyming 1-5: 1, 2 (85) (melodie
Skrifberyming 12 - 2); Psalm 111:1, 2; Psalm 111:4, 5.


22ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: 1 Petrus 2:11-3:7
Fokusverse: 1 Petrus 3:7
Tema: Hoopvol in die huwelik: Christus roep mans om hulle vrouens te eer ter wille van ’n gesonde gebedslewe.
Sing: Psalm 132:5, 10 (tweede melodie); Psalm 147:1, 4, 5; Psalm 28:6 (melodie Psalm 100); Psalm 119:11, 45; Psalm 37:23, 24, 25 (melodie Psalm 134); Psalm 127:1, 2, 3, 4 (melodie Skrifberyming 9-4 [21]).
Bede met meelewing: Psalm 20:4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

 Woordbediening:  Johannes 13.
Fokusvers: Johannes13:8b.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 26.
Tema: Die troos en die verantwoordelikheid wat reiniging in Christus meebring.
Sing:  Psalm 105:2, 3; Psalm 105:1, 5; Psalm 51:1, 4; Skrifberyming 8-1 [14]:1, 2.

29ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Handelinge 24.
Fokusverse: Handelinge 24:24-25.
TEMA: Die Woord van God maak mense bang – en vir jou?
Sing: Psalm 18:13, 14; Psalm 33:2, 3, 5; Psalm 31:12; Psalm 19:4, 7;
Skrifberyming 4-8:1, 2 (eerste melodie); Skrifberyming 15-7:2, 4, 5.
Bede met meelewing: Psalm 121:4.

November

November 2023

5de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Callie Coetzee

Woordbediening: Genesis 32.
Sing: Psalm 91:3, 5; Psalm 146:1, 8; Psalm 130:1, 2; Psalm 90:1, 9; Skrifberyming 10-2 [28B].
Bede met meelewing: Psalm 128:4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Handelinge 2.
Fokusverse: Handelinge 2:38-39.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 27.
Tema: Die bloed van Christus reinig van sondes - jonk en oud in die verbond word in die doop daarvan verseker.
Sing: Psalm 62:1, 5; Skrifberyming 5-3 [8]:1, 2; Psalm 105:5, 6; Skrifberyming 18-1 [9]:1, 5.


12de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: 1 Korintiërs 12:12 – 13:13.
Fokusverse: 1 Korintiërs 12:31.
TEMA: Die belangrikste toerusting wat ons in die kerk van Christus nodig het: om met die liefde toegerus te wees.
Sing: Psalm 63:2, 3 (melodie Psalm 18); Psalm 136:1, 2, 20;
Psalm 89:1, 6; Skrifberyming 9-3: 1, 2 (70); Psalm 133:1, 2;
Skrifberyming 9-4: 1, 2, 3 (21); Skrifberyming 9-4: 4, 5, 6 (21).
Bede met meelewing: Psalm 134: 4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Matteus 26:17-30.
Fokusverse: Matteus 26:26-29.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 28.
Tema: Leer en weet seker met die viering van die Nagmaal dat jy in
Christus deel het aan die vergewing van sonde en die ewige lewe!
Sing: Psalm 65:1, 3; Psalm 116:1, 5, 7, 10; Skrifberyming 17-3
[84]:1, 2; Skrifberyming 5-2 [7]:4, 5.


19de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Johannes 5:1-18.
Fokusverse: Johannes 5:6-8, 14, 17.
Tema: Verlossing uit ellende by die bad in die huis van barmhartigheid.
Sing: Skrifberyming 18-7 [45]:1, 2, 10 (tweede melodie); Psalm 118:2, 12; Psalm 118:14; Psalm 86:6, 7, 8; Psalm 102:1, 3, 4; Psalm 23:3; Psalm 116 aan tafels; Psalm 145:2, 4, 5, 10, 12.
Bede met meelewing: Psalm 20:4 (melodie Skrifberyming 18-6).

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Johannes 6:22-59.
Fokusverse: Johannes 6:55.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 29.
Tema: Brood en wyn is of word nie die werklike liggaam en bloed van Christus nie, maar tekens en seëls waardeur ons onderrig en verseker word.
Sing: Skrifberyming 17-2 [18]:5, 6, 7, 8 (melodie Psalm 134); Psalm 81:1, 2, 3; Psalm 105:21, 22, 23; Psalm 136:1, 18, 19.


26ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Markus 10:32-45.
Fokusverse: Markus 10:45.
TEMA: Die doel van die koms van die Seun van die mens en
die gevolg daarvan vir ons lewe.
Sing: Psalm 43:3, 4; Psalm 116:1, 5, 9, 10; Psalm 80:10 (melodie
Psalm 105); Psalm 40:3, 4; Psalm 110-3:1, 2, 3 (dr. JP Bingle;
melodie Lied 354); Skrifberyming 5-3:1, 2.
Bede met meelewing: Psalm 20:4 (melodie Skrifberyming 18-6).

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Hebreërs 10:1-31.
Fokusverse: Hebreërs 10:12-14, 21-22, 26
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 30.
TEMA: Christus se eenmalige offer is die rus vir sy kerk wat
voluit op sy versoening vertrou en gelowig en godvrugtig lewe.
Sing: Psalm 65:1, 2, 3; Psalm 118:1, 13; Psalm 40:4; Psalm 111:1, 3.

Desember

Desember 2023

3de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Callie Coetzee

Ons is dankbaar dat prof. Callie Coetzee vanoggend weer sy preekbeurt in die gemeente waarneem en bid hom die seën van die Here op die Woordbediening toe. Ons is die Here innig dankbaar vir die kosbare en mooi gawes wat Hy aan prof. Callie gee en wat hy tot voordeel van die gemeente aanwend.
Woordbediening:  Jesaja 52 & 53.
Sing:   Ps 81:1, 2; Ps 46: 1, 3; Ps 80: 8, 10; Sb 7 (5/2): 1, 2, 3; Ps 47: 3, 4.
Bede met meelewing: Psalm 20:1, 2, 4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Nic Laubscher

Ons verwelkom vanaand ds. Nic Laubscher (emeritus van GK Buffeldoorns) wat in die erediens sal voorgaan. Ds. Laubscher sal ook by ander geleenthede in die tyd van ds. Jannes se verlof in die erediens voorgaan, en ons sê byvoorbaat aan hom baie dankie vir sy bereidheid om uit te help. Ons bid ds. Nic en sr. Sielie die ryke seën van die Here toe.
  Woordbediening:  Genesis 49:8-18.
Sing:  Skr.1-1:1,2 en 7;  Psalm 18:1 en 14;   Skrif15-7:4 en 5;  Skr  18-1:1en 6.

10de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Ben de Klerk

Sing vooraf: Skrifberyming 4-7:2
Woordbediening: Jesaja 7:1-14 ; Matteus 1:1-25
Sing: Psalm 118:1, 14; Skrifberyming 9-3:1,2; Psalm 119:7;
Skrifberyming 1-2:1,2,3
Gebed met meelewing: Psalm 134:4

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Ben de Klerk

Woordbediening: Matteus 2:13-18; Jeremia 31:15—17
Sing: Psalm 138:1; Psalm 138:4; Psalm 146:1,3
Indien daar voor die aanddiens gesing word: Skrifberyming 10—2

17de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Callie Coetzee

Vooraf sang: Ps 99: 1, 2, 4.
Skriflesing: Josua 10.
Sang: Ps 2: 1, 2; Sb 26 (9/1): 1, 11; Ps 68: 13, 15; Ps 33: 9, 10, 11;
Seënbede na afkondigings: Ps 128: 4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Koos Mouton

Psalm 147: 1,3.
Loflied: Psalm 146: 1,6,8.
Skriflesing : Jesaja 55: 1-13.
Tema: As jy dors het, kom drink van die lewende water wat net by die Here te vind is.
Lied: Skrifberyming 2-2: 1,2. Groen Psalmboek.
Antwoordlied: Psalm 42: 1,7.

24ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Nic Laubscher

 Vooraf Psalm 45:1,9 en 16;
Psalm 9:1,2,7 en 10;
na die wet Psalm 119:33;
Psalm 2:6 voor die preek;
Psalm98:1 en 4.
Lees: Lukas 18:1-8.
Die bede met meelewing is Ps 20:2

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Nic Laubscher

 Vooraf SB. 9-3:1 en 2;
Psalm 138:1 en 4;
SB1-1:1en 7;
SB.9-4:1,3 en 4.
Lees: 1 Johannes 3:11-17.

25ste - Kersdiens

(Laai Af of Luister) - Ds. Nic Laubscher

Voorafsang: Sb 17-2: 1,2,3
Tydens diens:
Ps 89: 1,3;
Ps 99: 1,2;
Ps 98: 2,3
Lees Luk 2:1-20

31ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Nic Laubscher

Voorafsang: Ps 95: 1, 4.
Tydens diens:
Ps 103: 1, 11; Ps 38: 1, 17; Ps 90: 1, 2 en weer Ps 90: 7, 9.
Skriflesing Ps 90.
Ps met meelewing: Ps 128:4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Nic Laubscher

Vooraf Ps 91:1, 8.
Ps 150: 1, 2, 3; Ps 33: 5, 6, 7; Ps 42: 4, 5.
Skriflesing: Prediker 3.

Argiewe

© GK Potchefstroom 2023