try1A

Gereformeerde Kerk

Potchefstroom

Bybelstudie


billionphotos-1234472

billionphotos-2554192

BYBELSTUDIES – VIR GELOOFSGROEI

Daar word ‘n spesiale beroep gedoen op alle lidmate om weer te besin oor die bywoning van ‘n Bybelstudie in ons gemeente. Ons Bybelstudies is juis so gestruktureer dat al die lidmate kan inskakel. Ons hoor dikwels van baie snaakse leerstellings wat kwytgeraak word by sommige “Bybelstudiegroepe” en oordeel dat dit veiliger is as lidmate inskakel by Bybelstudies wat ons gemeente self aanbied. Baie ure word spandeer om voor te berei vir die Bybelstudies.

Vir die jeug (16-30 jaar) is daar elke Woensdag van 18:45 tot 19:45 Bybelstudie in ons jeugkamer. Ons behandel die Dordtse Leerreëls met die tema – Wat bely ons? Met al die sektes en dwaalleer in ons dorp word ons jeug versterk om die Gereformeerde leer te ken en geleer om dit te verdedig. Ds. Jannes help met die aanbieding.

Vir al ons bejaarde lidmate (60 – 100), ook in die dorp, is daar Dinsdae om 15:00 Bybelstudie in Eikelaan se eetsaal.

Vir die hele gemeente is daar Donderdae twee geleenthede waaruit hulle kan kies.

In die oggend om 9:30 is daar Bybelstudie in ons kerksaal.

In die aand om 18:30 is daar weer ‘n geleentheid in die kerksaal.

Ons is dankbaar vir elkeen wat meer wil leer oor wat die Here alles openbaar in sy Woord. Die Skrif is baie ryk en met hierdie Bybelstudies is ons maar net met ‘n klein gedeelte van sy openbaring besig. Raak vandag nog betrokke. 

Bybelstudie is noodsaaklik vir ‘n gemeente se geloofsgroei en nie ‘n stokperdjie wat net sommiges beoefen nie.

Huis Eikelaan
Dinsdae om 15h00
Plek: Huis Eikelaan, Tomstraat 33
Kontakpersoon: Prof Callie Coetzee
082 337 7951

Jeug Bybelstudie – Dinsdae:
Tyd: 18h30
Plek: Jeugkamer onder leiding van ds Jannes van Dyk.
Kontakpersoon: Ds van Dyk
072 224 7181
Gemeente Bybelstudie – Donderdae
Tyd: 09h30
Plek: Kerksaal
Kontakpersoon: Ds van Dyk
072 224 7181
© GK Potchefstroom 2019