try1A


Gereformeerde Kerk

Potchefstroom

Bybelstudie

billionphotos-1234472
billionphotos-2554192

BYBELSTUDIES - VIR GELOOFSGROEI


Daar word 'n spesiale beroep gedoen op alle lidmate om weer te besin oor die bywoning van 'n Bybelstudie in ons gemeente. Ons Bybelstudies is juis so gestruktureer dat al die lidmate kan inskakel. Ons hoor dikwels van baie snaakse leerstellings wat kwytgeraak word by sommige “Bybelstudiegroepe” en oordeel dat dit veiliger is as lidmate inskakel by Bybelstudies wat ons gemeente self aanbied. Baie ure word spandeer om voor te berei vir die Bybelstudies.

Vir die jeug (16-30 jaar) is daar elke Woensdag van 18:45 tot 19:45 Bybelstudie in ons jeugkamer. Ons behandel die Dordtse Leerreëls met die tema - Wat bely ons? Met al die sektes en dwaalleer in ons dorp word ons jeug versterk om die Gereformeerde leer te ken en geleer om dit te verdedig. Ds Ronald Bain help met die aanbieding.

Vir al ons bejaarde lidmate (60 – 100), ook in die dorp, is daar Dinsdae om 15:00 Bybelstudie in Eikelaan se eetsaal. Op die oomblik word die insiggewende boek van prof. Tjaart van der Walt behandel - Die Messias het gekom.

Vir die hele gemeente is daar Donderdae twee geleenthede waaruit hulle kan kies.

In die oggend om 9:30 is daar Bybelstudie in ons kerksaal. Ons behandel tans die boeke aan die gemeente van Thessalonisense.

In die aand om 18:30 is daar weer 'n geleentheid in die kerksaal en ons behandel die evangelie van (volgens) Johannes. By die geleentheid is proff. Jorrie Jordaan en Paul Krüger betrokke en gee hulle leiding.

Ons is dankbaar vir elkeen wat meer wil leer oor wat die Here alles openbaar in sy Woord. Die Skrif is baie ryk en met hierdie Bybelstudies is ons maar net met 'n klein gedeelte van sy openbaring besig. Raak vandag nog betrokke. 

Ds Ronald is betrokke by al die Bybelstudies, omdat Bybelstudie noodsaaklik is vir 'n gemeente se geloofsgroei en nie 'n stokperdjie is wat net sommiges beoefen nie.
Huis Eikelaan
Dinsdae om 15h00
Plek: Huis Eikelaan, Tomstraat 33
Kontakpersoon: Ds Bain
082 339 0933

Gemeente Bybelstudie – Woensdae Bybelskool
Tyd: 17h30
Plek: Kerksaal
Kontakpersoon: Ds Bain
082 339 0933
Gemeente Bybelstudie - Donderdae
Tyd: 09h30
Plek: Kerksaal
Kontakpersoon: Ds Bain
082 339 0933

Jeug Bybelstudie - Woensdae:
Tyd: 19h00
Plek: Jeugkamer onder leiding van ds Ronald Bain.
Kontakpersoon: Ds Bain
082 339 0933
© GK Potchefstroom 2019