Category: Kerk

 • OKTOBERFEES 2021
 • DIE SEWENDE KRUISWOORD

  DIE SEWENDE KRUISWOORD

  VAN KINDERGEBED TOT OORWINNINGSKREET Lukas 23:46:   “Vader in u hande gee ek my gees oor!” Kort nadat Christus van die kruis op Golgota af uitgeroep het “Dit is volbring!” praat Hy weer – die sewende en laaste maal. Die evangeliste lê nadruk daarop dat Christus se laaste kruiswoord ’n besonder harde uitroep was.  Ook hierdie…

 • DIE SESDE KRUISWOORD

  DIE SESDE KRUISWOORD

  “DIT IS VOLBRING!” Lees: Johannes 19:17-30 Teks: Joh. 19:30a: Nadat Jesus die suur wyn gekry het, het Hy gesê: “Dit is volbring!” Sing: Ps. 146:1, 5; Sb. 6:4-7 (T5-1); Sb. 8:1, 2 (T5-3)   “Dit is volbring!” – so ’n kort uitroep met so ’n magtige inhoud. Hierdie sesde kruiswoord van Christus wat in ons…

 • DIE VYFDE KRUISWOORD

  DIE VYFDE KRUISWOORD

  Christus se borgtogtelike lyding aan die liggaam Johannes 19:28 en 29: Hierna het Jesus, met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die Skrif vervul kan word, gesê: “Ek is dors.”  Daar het ’n kan vol suur wyn gestaan.  Die soldate het toe ’n spons vol suur wyn op ’n hisoptakkie gesit en…

 • DIE VIERDE KRUISWOORD

  DIE VIERDE KRUISWOORD

  HY IS DEUR GOD VERLAAT – ONS NOOIT! Matteus 27:46:    Teen drie-uur het Jesus hard uitgeroep: “Eli, Eli, lemá sabagtani” Dit is: My God, my God, waarom het U my verlaat? Met die behandeling van die vierde kruiswoord van Christus kom ons by die diepste dieptepunt van sy swaar en bitter lyde. Tot dusver is…

 • DIE DERDE KRUISWOORD

  DIE DERDE KRUISWOORD

  CHRISTUS SE VERSORGENDE LIEFDE Johannes 19:26, 27: Toe Jesus sy moeder sien en die dissipel vir wie Hy baie lief was, wat by haar staan, sê Hy vir haar: “Daar is u seun.”  Daarna sê Hy vir die dissipel: “Daar is jou moeder.” Die kruis van Christus is die teken van sy geweldige liefde vir…

 • DIE TWEEDE KRUISWOORD

  DIE TWEEDE KRUISWOORD

  “MET MY IN DIE PARADYS” Lukas 23:42 en 43: Verder sê hy: “Jesus, dink aan my wanneer U in u koninkryk kom.”  Jesus antwoord hom: “Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees”. Jesus Christus en sy kruis bring altyd skeiding in hierdie wêreld teweeg.  Hy verdeel die mensdom in…

 • DIE EERSTE KRUISWOORD

  DIE EERSTE KRUISWOORD

  DIE EERSTE KRUISWOORD DIE UITSTEL VAN DIE OORDEEL Lukas 23:34: “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie”. Die eerste kruiswoord verplaas ons in die gees na ’n klein klipkoppie buite Jerusalem.  Dit is ’n aaklige plek waar doodvonnisse voltrek word oor ongewenste persone wat met veragting uit die samelewing uitgestoot word.…

 • JEUG

  JEUG

  Vir die dooplidmate van ongeveer 5 – 17 jaar is daar katkisasie na die oggenddiens in die skooltermyne. Graad 8-11 het ook op ‘n Woensdag katkisasie by die pastorie. Woensdagaande om 18:30 is daar Bybelstudie in die Jeugkamer. (Die Jeugkamer is die bovertrek bo die saal. Die trappe aan die agterkant van die saal lei…

 • DIE SUSTERS

  DIE SUSTERS

  Die Susters vergader die eerste Dinsdagaand om 19:00 in die maande Februarie, Maart, Mei, Augustus, September en Oktober. Behalwe vir die Septembervergadering wat in die saal van Huis Eikelaan plaasvind, geskied al die vergaderings in ons kerksaal. Tydens vergaderings is daar ‘n gas wat die Susters kom toespreek en een van die bestuurslede tree as…