try1A


Gereformeerde Kerk

Potchefstroom

Kontak Ons

Profielfoto Ronald
Ronald Bain

Predikant
Selfoon: 082 339 0933
ronald.bain@me.com20170109_103957
Johan du Plessis

Kerkkantoor & Kassier
Maandae & Vrydae
08h00 - 13h00
Telefoon: 018 294 4600
Faks: 086 610 9283
kantoor@gkpotchefstroom.co.za
20170109_103938
Pieter Bouwsema

Preekduplisering & Kerkantoor
Telefoon: 018 294 4600
Foto3 hires
Rudy van der Spoel

Kerkwerf Redakteur
Telefoon: 018 294 4600
rudynell@telkomsa.netWEBMEESTERS

Melissa Kent
076 242 3641
kentmelissa5@gmail.com

Karin Bain
082 532 1620
karinbain@gmail.com
© GK Potchefstroom 2019