try1A


Gereformeerde Kerk

Potchefstroom

Preke

Sou u eerder die preke, nuusbriewe en weeklikse oordenkings per WhatsApp wou ontvang? Sluit hier aan by ons WhatsApp groep (hierdie skakel werk slegs op selfone).

2024

Januarie

Januarie 2024

7de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Callie Coetzee

Voorafsang: Ps 84: 1,3
Tydens die diens: Ps 147: 6, 7; Ps 1: 1, 2; Ps 90: 7, 9; Ps 144: 4, 5
Skriflesing: Matt 3 & 21; Luk 13
Bede met meelewing: Ps 20: 1, 2, 4

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Matteus 22:1-14.
Fokusverse: Matteus 22:1-14.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 30, V&A 81 en 82.
Tema: Die ware gaste van die Bruidegom se bruilofsfees.
Sing: Psalm 24:2, 3; Psalm 149:1, 2; Psalm 23:3; Skrifberyming 18-3:1, 8, 9 (melodie Psalm 149).


14de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Spreuke 3.
Fokusverse: Spreuke 3:1-4.
TEMA: Die genade van kindskap en die dankbaarheids-
antwoord van Godsvrug.
Sing: Skrifberyming 11-5: 1; Psalm 100:1, 2, 3, 4; Psalm 119: 4, 5
(tweede melodie); Skrifberyming 11-2: 1, 2, 4 (52); Psalm 146:8;
Psalm 139:1, 2, 12.
Bede met meelewing: Psalm 121:4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Callie Coetzee

Woordbediening: Matteus 22:1-14.
Fokusverse: Matteus 22:1-14.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 30, V&A 81 en 82.
Tema: Die ware gaste van die Bruidegom se bruilofsfees.
Sing: Psalm 24:2, 3; Psalm 149:1, 2; Psalm 23:3; Skrifberyming 18-3:1, 8, 9 (melodie Psalm 149).


21ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: 1 Petrus 1:23-2:12; 3:8-22.
Fokusverse: 1 Petrus 3:8-12.
Tema: Christus roep weergeborenes om, ondanks onregverdige lyding, selfs hulle vyande
tot seën te wees.
Sing: Psalm 92:1, 2; Psalm 34:1, 2; Psalm 34:6, 7; Psalm 7:1, 2, 8 (melodie Sb. 8-1); Psalm 35:6, 8, 12 (melodie Psalm 73); Psalm 134:4; Skrifberyming 19-1 [47]:1.
Bede met meelewing: Psalm 20:2.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Hebreërs 12.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 31.
Tema: Die liefde van ons hemelse Vader waardeur ons opgevoed word: Woord- en
tugbediening.
Sing: Psalm 4:3, 4; Psalm 66:1, 4, 7; Psalm 94:6, 7 (melodie Ps. 105); Psalm 103:7, 8, 9; Skrifberyming 19-2
[48]:1.


28ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: 1 Petrus 2:19-25; 3:8-22.
Fokusverse: 1 Petrus 3:13-17.
TEMA: Christus het ter wille van jou gely; verdra nou lyding ter wille van wat reg is, met eerbied vir Christus en met hoop in jou hart.
Sing: Psalm 102:1, 3; Psalm 31:1, 2, 12; Psalm 31:3; Psalm 69:3, 8;
Skrifberyming 11-3: 8, 9, 10 (16); Skrifberyming 15-2: 1 (38);
Psalm 72:7, 11. Bede met meelewing: Psalm 20:4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Jesaja 5.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 32 V&A 86-87.
TEMA: Vrugte van dankbaarheid is die noodwendige gevolg van verlossing in Christus tot sy eer, ons beswil en die heil van ons naaste.
Sing: Psalm 65:3, 8, 9; Psalm 67:1, 2, 3; Psalm 80:5, 6, 7, 8;
Skrifberyming 3-5:1, 2, 3 (80); Psalm 1:1, 2, 4.

Februarie

Februarie 2024

4de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Callie Coetzee

Voorafsang: Psalm 122:1, 2
Tydens die diens: Psalm 118:10,11; Psalm 38:1, 8; Psalm 33:5, 6; Psalm 89:1, 2.
Skriflesing: 1 Petrus 2.
Bede met meelewing: Psalm 74:16.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Lukas 15:18-31
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 33 V&A 88-91.
Sing: Skrifberyming 17-2 [18]:5, 6, 7, 8 (melodie Psalm 134); Psalm 116:1, 5, 7, 10; Psalm 19:4, 5; Psalm 86:3, 6; Skrifberyming 2-1 [19]:1, 2, 3, 6, 7.


11de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Psalm 89.
Fokusverse: Psalm 89:48-50.
TEMA: In die aangesig van die dood het ons die troos van God se goedertierenheid en trou wat ons hartseer verlig.
Sing: Psalm 108: 1; Psalm 81: 1, 2; Psalm 32:4; Psalm 85: 1, 2;
Psalm 89: 17; Psalm 16: 1, 5; Psalm 89: 1, 2, 18.
Bede met meelewing: Psalm 134: 4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Eksodus 20: 1 - 17.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 34 V&A 92 & 93.
TEMA: Die HERE roep ons op om as ’n dankbaarheids-antwoord op sy genade sy verbondseise te gehoorsaam.
Sing: Psalm 125: 1, 3; Psalm 119: 60, 62; Psalm 1: 1; Psalm 19:4, 5;
Psalm 40: 3, 4, 5.


18de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Viering van die sakrament van die Nagmaal
Woordbediening: Johannes 5.
Fokusverse: Johannes 5:19, 24, 25.
TEMA: Die Seun van God het volmag om die lewe te gee – gló die getuienis oor Hom.
Sing: Psalm 84:1, 3; Psalm 33:2, 5, 6; Psalm 119:12;
Skrifberyming 17-3: 1, 2 (84); Psalm 116 (eers vers 1, 4 daarna 2, 3
en dan 5, 6, ….); Skrifberyming 3-4:1, 5 (65). Bede met meelewing: Psalm 121:4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Danksegging en nabetragting
Woordbediening: Deuteronomium 10:12-11:32.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 34 V&A 94 & 95.
TEMA: Die HERE stel Homself as ons hoogste prioriteit en finale gesag daarom is ons aan Hom alle eerbied verskuldig.
Sing: Psalm 71:1, 4; Psalm 115:1, 6; Psalm 73:11, 12; Skrifberyming 2-2:1, 2, 3 (34).


25ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Ben de Klerk

Woordbediening: Jesaja 6: 1 - 13
Sing: Vooraf: Psalm 99: 1, 2
Tydens die diens: Psalm 150:1; Psalm 150: 3; Psalm 73:9;
Psalm 73:10; Psalm 89: 3, 6
Bede met meelewing: Psalm 128:4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Ben de Klerk

AAND: Woordbediening: Romeine 8: 31 - 39
Sing: Psalm 33:1; Psalm 33:11; Skrifberyming 5-4:1, 2, 3, 5, 6 (10)

Argiewe

© GK Potchefstroom 2024