try1A


 

 

Gereformeerde Kerk

Potchefstroom

 
 
 
 
 
 

 

Preke

 
 
Sou u eerder die preke, nuusbriewe en weeklikse oordenkings per WhatsApp wou ontvang? Sluit hier aan by ons WhatsApp groep (hierdie skakel werk slegs op selfone).
 
 
 
 

 

2024

Januarie

Januarie 2024

7de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Voorafsang: Ps 84: 1,3
Tydens die diens: Ps 147: 6, 7; Ps 1: 1, 2; Ps 90: 7, 9; Ps 144: 4, 5
Skriflesing: Matt 3 & 21; Luk 13
Bede met meelewing: Ps 20: 1, 2, 4

Aanddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Matteus 22:1-14.
Fokusverse: Matteus 22:1-14.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 30, V&A 81 en 82.
Tema: Die ware gaste van die Bruidegom se bruilofsfees.
Sing: Psalm 24:2, 3; Psalm 149:1, 2; Psalm 23:3; Skrifberyming 18-3:1, 8, 9 (melodie Psalm 149).


14de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Spreuke 3.
Fokusverse: Spreuke 3:1-4.
TEMA: Die genade van kindskap en die dankbaarheids-
antwoord van Godsvrug.
Sing: Skrifberyming 11-5: 1; Psalm 100:1, 2, 3, 4; Psalm 119: 4, 5
(tweede melodie); Skrifberyming 11-2: 1, 2, 4 (52); Psalm 146:8;
Psalm 139:1, 2, 12.
Bede met meelewing: Psalm 121:4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Woordbediening: Matteus 22:1-14.
Fokusverse: Matteus 22:1-14.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 30, V&A 81 en 82.
Tema: Die ware gaste van die Bruidegom se bruilofsfees.
Sing: Psalm 24:2, 3; Psalm 149:1, 2; Psalm 23:3; Skrifberyming 18-3:1, 8, 9 (melodie Psalm 149).


21ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: 1 Petrus 1:23-2:12; 3:8-22.
Fokusverse: 1 Petrus 3:8-12.
Tema: Christus roep weergeborenes om, ondanks onregverdige lyding, selfs hulle vyande
tot seën te wees.
Sing: Psalm 92:1, 2; Psalm 34:1, 2; Psalm 34:6, 7; Psalm 7:1, 2, 8 (melodie Sb. 8-1); Psalm 35:6, 8, 12 (melodie Psalm 73); Psalm 134:4; Skrifberyming 19-1 [47]:1.
Bede met meelewing: Psalm 20:2.

Aanddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Hebreërs 12.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 31.
Tema: Die liefde van ons hemelse Vader waardeur ons opgevoed word: Woord- en
tugbediening.
Sing: Psalm 4:3, 4; Psalm 66:1, 4, 7; Psalm 94:6, 7 (melodie Ps. 105); Psalm 103:7, 8, 9; Skrifberyming 19-2
[48]:1.


28ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: 1 Petrus 2:19-25; 3:8-22.
Fokusverse: 1 Petrus 3:13-17.
TEMA: Christus het ter wille van jou gely; verdra nou lyding ter wille van wat reg is, met eerbied vir Christus en met hoop in jou hart.
Sing: Psalm 102:1, 3; Psalm 31:1, 2, 12; Psalm 31:3; Psalm 69:3, 8;
Skrifberyming 11-3: 8, 9, 10 (16); Skrifberyming 15-2: 1 (38);
Psalm 72:7, 11. Bede met meelewing: Psalm 20:4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Jesaja 5.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 32 V&A 86-87.
TEMA: Vrugte van dankbaarheid is die noodwendige gevolg van verlossing in Christus tot sy eer, ons beswil en die heil van ons naaste.
Sing: Psalm 65:3, 8, 9; Psalm 67:1, 2, 3; Psalm 80:5, 6, 7, 8;
Skrifberyming 3-5:1, 2, 3 (80); Psalm 1:1, 2, 4.

 

Februarie

Februarie 2024

4de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Voorafsang: Psalm 122:1, 2
Tydens die diens: Psalm 118:10,11; Psalm 38:1, 8; Psalm 33:5, 6; Psalm 89:1, 2.
Skriflesing: 1 Petrus 2.
Bede met meelewing: Psalm 74:16.

Aanddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Lukas 15:18-31
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 33 V&A 88-91.
Sing: Skrifberyming 17-2 [18]:5, 6, 7, 8 (melodie Psalm 134); Psalm 116:1, 5, 7, 10; Psalm 19:4, 5; Psalm 86:3, 6; Skrifberyming 2-1 [19]:1, 2, 3, 6, 7.


11de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Psalm 89.
Fokusverse: Psalm 89:48-50.
TEMA: In die aangesig van die dood het ons die troos van God se goedertierenheid en trou wat ons hartseer verlig.
Sing: Psalm 108: 1; Psalm 81: 1, 2; Psalm 32:4; Psalm 85: 1, 2;
Psalm 89: 17; Psalm 16: 1, 5; Psalm 89: 1, 2, 18.
Bede met meelewing: Psalm 134: 4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Eksodus 20: 1 – 17.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 34 V&A 92 & 93.
TEMA: Die HERE roep ons op om as ’n dankbaarheids-antwoord op sy genade sy verbondseise te gehoorsaam.
Sing: Psalm 125: 1, 3; Psalm 119: 60, 62; Psalm 1: 1; Psalm 19:4, 5;
Psalm 40: 3, 4, 5.


18de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Viering van die sakrament van die Nagmaal
Woordbediening: Johannes 5.
Fokusverse: Johannes 5:19, 24, 25.
TEMA: Die Seun van God het volmag om die lewe te gee – gló die getuienis oor Hom.
Sing: Psalm 84:1, 3; Psalm 33:2, 5, 6; Psalm 119:12;
Skrifberyming 17-3: 1, 2 (84); Psalm 116 (eers vers 1, 4 daarna 2, 3
en dan 5, 6, ….); Skrifberyming 3-4:1, 5 (65). Bede met meelewing: Psalm 121:4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Danksegging en nabetragting
Woordbediening: Deuteronomium 10:12-11:32.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 34 V&A 94 & 95.
TEMA: Die HERE stel Homself as ons hoogste prioriteit en finale gesag daarom is ons aan Hom alle eerbied verskuldig.
Sing: Psalm 71:1, 4; Psalm 115:1, 6; Psalm 73:11, 12; Skrifberyming 2-2:1, 2, 3 (34).


25ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Prof. Ben de Klerk

Woordbediening: Jesaja 6: 1 – 13
Sing: Vooraf: Psalm 99: 1, 2
Tydens die diens: Psalm 150:1; Psalm 150: 3; Psalm 73:9;
Psalm 73:10; Psalm 89: 3, 6
Bede met meelewing: Psalm 128:4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) – Prof. Ben de Klerk

AAND: Woordbediening: Romeine 8: 31 – 39
Sing: Psalm 33:1; Psalm 33:11; Skrifberyming 5-4:1, 2, 3, 5, 6 (10)

 

Maart

Maart 2024

3de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: 1 Petrus 3:8-22 (AFR’20)
Fokusverse: 1 Petrus 3:18-22.
TEMA: Bly hoopvol wanneer jy onregverdig ly, want jy is
in Christus so veilig soos Noag en sy gesin in die ark!
Sing: Psalm 105: 3; Psalm 93: 1, 2, 3 (Psalm 10 tweede melodie);
Psalm 76: 4 (melodie Psalm 139); Psalm 18: 1, 8;
Skrifberyming 11-2:1, 2 (52).
Bede met meelewing: Psalm 134:4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Deuteronomium 12 (AFR’20)
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 35 V&A 96 & 97.
TEMA: Ware Godsdiens handhaaf nie wêreldse standaarde nie;
ons dien God soos Hy Homself openbaar en van ons eis.
Sing: Psalm 43:3, 4; Psalm 97:1, 7; Psalm 97:4; Psalm 4:2, 3.


10de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: 1 Petrus 3:13 – 4: 6.
Fokusverse: 1 Petrus 4:1 – 6.
TEMA: Deur liggaamlike lyding ter wille van Christus word ek geheilig om die sonde na te laat en my deur God se wil te laat lei.
Sing: Psalm 48:4; Psalm 48:1, 5; Psalm 33:11; Psalm 25:3, 5, 8;
Psalm 119:23, 25, 27 (tweede melodie); Skrifberyming 14-1:1, 2, 3 ([73)
Bede met meelewing: Psalm 20:2.

Aanddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Deuteronomium 13:1-18.
Fokusvers: Deuteronomium 13:1-5.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 36 V&A 99-100.
TEMA: Die HERE openbaar Homself in sy Naam, daarom ken, volg en dien ons Hom en mag Hom op geen manier belaster nie.
Sing: Psalm 8:1, 2, 3, 4; Psalm 145:1, 6, 7; Psalm 9:7, 12; Psalm 34:2, 7.


17de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Psalm 146 (AFR’20).
TEMA: Van geslag tot geslag is die HERE God en Koning en dit is die roeping van die nageslagte om Hom te prys.
Sing: Skrifberyming 11-5:1; Psalm 104:1, 2, 19, 20; Psalm 33:11;
Psalm 103:1, 2; Skrifberyming 3-3:1, 2, 3, 5(64); Psalm 146:8;
Psalm 146:1, 2, 3. Bede met meelewing: Psalm 20:4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Matteus 5 (grepe, AFR’20).
Fokusvers: Matteus 5: 33 – 37.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 37, V&A 101-102.
TEMA: Die Naam van God as Kenner van die hart moet geëer word wanneer trou en waarheid bevestig word.
Sing: Psalm 25:1, 2; Psalm 89:3; Psalm 26:1, 2; Psalm 24:2, 3.


24ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

ONTMOETINGSDIENS
Intreelied: Skrifberyming 3-5 [80]:3, 5, 8.
Votum en groetseën: Romeine 11:36; 1 Korintiërs 1:2-3.
Loflied: Psalm 98:1, 3.
Belydenis van geloof: Nicéa.
Sing: Psalm 98:2, 4.
DIENS VAN VEROOTMOEDIGING 
Luister na die Wet van die HERE: Deuteronomium 5:1-21.
Antwoord op die Wet – sing: Psalm 40:4.
Gebed van lofprysing, skuldbelydenis en om verligting deur die Heilige Gees.
WOORDDIENS
Sing: Psalm 133:1, 2
Luister na die Woord van die Here: 1 Petrus 4:1-11 (AFR’20).
Fokusverse: 1 Petrus 4:7-11.
Verklaring en toepassing: Die einde van alle dinge is op hande – dien mekaar dan só dat God in alles verheerlik kan word.
ANTWOORDDIENS
Sing: Skrifberyming 7-2 [69]:1, 2.
Wegstuurseën: Numeri 6:24-26.
Bede met meelewing: Psalm 31:3, 7 (na die afkondigings).

Aanddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

ONTMOETINGSDIENS
Intreelied: Psalm 84:1, 3, 6.
Votum en groetseën: Psalm 121:1-2; 2 Korintiërs 1:1-2.
Loflied: Psalm 118:2, 12.
Gebed van lofprysing, danksegging en om verligting deur die Heilige Gees.
WOORDDIENS
Sing: Psalm 62:1.
Luister na die Woord van die Here: Eksodus 31:12-18 met verwysings na Deuteronomium 14:22-16:17 in die prediking (AFR’20).
Fokusvers: Eksodus 31:17.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus Sondag 38, V&A 103.
Verklaring en toepassing: Gelowiges se Sondagstyl wys dat hulle ook van die vloek op arbeid verlos is en op ’n besondere manier aan die HERE verbind is.
ANTWOORDDIENS
Gebed van voorbidding en smeking – sing: Skrifberyming 10-2:1.
Wegstuurseën: 2 Korintiërs 13:13.

29ste – Goeie Vrydag

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Luister na die bediening van die Woord: Lukas 23:26-26-43.
Fokusvers: Lukas 23:43.
Sing: Psalm 118:9, 10; Psalm 115:1, 6, 7, 9; Skrifberyming 5-1 [6]:2; Skrifberyming 18-8 [30]:1, 2, 3, 4, 5, 6.


31ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Johannes 20:1-18 (AFR’20).
Fokusverse: Johannes 20:17.
Verklaring en toepassing: “Moenie My langer vashou nie…”
Sing: Psalm 16:1, 4, 5; Psalm 150:1, 2, 3; Psalm 130:2; Psalm 21:3, 4; Skrifberyming 14-4:1, 2, 3, 4 (melodie Psalm 100).
Bede met meelewing: Psalm 31:3, 7 (na die afkondigings).

Aanddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Deuteronomium 6:6-9; 16:18-17:20 (AFR’20).
Belydenis: Heidelbergse Kategismus Sondag 39, V&A 104.
Verklaring en toepassing: Die HERE gee gesagsdraers sodat sy verbond in stand gehou kan word.
Sing sing:Psalm 2:2, 6; Psalm 144:4, 5, 6;  Psalm 34:6, 7;  Psalm 101:1, 2, 5, 6.


April 2024

7de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Voorafsang: Skrifberyming 15-7: 4, 5 (43) Skriflesing: Lukas 24
Sing tydens die diens: Psalm 45: 1, 2, 6, 7; Skrifberyming 12 – 2
(27); Skrifberyming 7: 3, 4; Psalm 22: 1, 2; Psalm 110: 1, 2, 3, 8.
Seënbede: Skrifberyming 5 – 4: 3, 4, 5, 6.

Aanddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Deuteronomium 19:1-13; 21:1-9; 22:8 (AFR’20).
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 40, V&A 105-107.
TEMA: Ter wille van die lewe – lewe in liefde
Sing: Psalm 91:1, 2, 6; Skrifberyming 2-5: (35):1, 3; Psalm 7:6, 7;
Psalm 104:1, 2, 17, 18, 20.


14de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: 1 Petrus 4:1-19. (AFR ’20)
Fokusverse: 1 Petrus 4:12, 13, 19.
TEMA: Wees bly in vurige beproewing wat volgens die wil van God is want jy deel in Christus se heerlikheid.
Sing: Psalm 63:4, 6; Psalm 66:1, 5, 7; Psalm 34:6; Psalm 79:3, 5, 6;
Skrifberyming 2-2 :1, 3 (34):; Skrifberyming 1-6:1, 2, 3.
Bede met meelewing: Psalm 91:5, 7, 8.

Aanddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Deuteronomium 14:1, 2; 21:10-14; 22:5, 13-30; 24:1-5. (AFR ’20)
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 41, V&A 108-109.
TEMA: Liggaam en siel is ’n tempel van die Heilige Gees – dit moet rein en heilig bewaar word.
Sing: Skrifberyming 12-4: 1, 2, 3 (81):; Psalm 45:1, 2, 9, 10, 16;
Psalm 50:7, 11; Skrifberyming 18-3 1, 8, 9 (29).


21ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woord bediening: 1 Petrus 4:1-19. (AFR ’20)
Fokus verse: 1 Petrus 4:12, 13, 19.
TEMA: Die roeping opdrag en belofte aan ouderlinge in die huishouding van God in die lig van die oordeel.
Sing: Psalm 80:10 (melodie Psalm 105); Psalm 95:1, 2, 4; Psalm 32:3,
4; Psalm 119:63; Psalm 23:1, 2, 3.
Bede met meelewing: Psalm 20:4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woord bediening: Deuteronomium 19:14; 22:14; 23:19;
24:6, 10-22; 25:13-16
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 42,V&A 110-111
TEMA: God se verloste kinders word geroep tot verantwoordelike rentmeesterskap.
Sing: Psalm 24:1, 2; Psalm 119:6; Psalm 62:1, 7, 8


28ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: 1 Petrus 4:12-5:14.
Fokusverse: 1 Petrus 5:6, 7.
Tema: Hoopvolle gelowiges bly nederig in beproewing omdat hulle vertrou dat God in sy sorg uitkoms gee.
Sing: Psalm 105:2, 3; Psalm 31:1, 4, 5, 12; Psalm 32:2; Psalm 16:1, 2, 4, 5; Psalm 134:4; Skrifberyming 2-2 [34]:1, 3.
Bede met meelewing: Psalm 61:2, 6 (melodie Psalm 38).

Aanddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Deuteronomium 17:8-19:15-21; 21:18-21; 22:13-19
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 43, V&A 112.
Tema: Ek haat alle dowwe leuenpaaie wat die regte pad verlaat en wandel in u waarheid wat nie wankel of vergaan (Ps. 119:47, 51 – berym).
Sing: Psalm 19:4, 7; Psalm 34:1, 2, 6; Psalm 119:10, Skrifberyming 10-2.


Mei 2024

5de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Prof. Callie Coetzee

Vooraf sang: Psalm 47: 3, 4
Skriflesing: Efesiërs 2
Sang tydens die erediens: Skrifberyming 24 (1/1): 1, 7;
Psalm 38:1, 8; Psalm 24: 4, 5; Skrifberyming 10 (5/4): 2, 5, 6.
Seënbede vir mekaar : Psalm 121: 2, 3, 4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woord bediening: Deuteronomium 26: 16 – 27:26.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 44,V&A 113.
TEMA: Heelhartige vyande van die sonde het ’n brandende begeerte na die geregtigheid van God.
Sing: Psalm 48: 4; Psalm 71: 1, 12; Psalm 119: 51, 59; Psalm 40: 4, 5.


12de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woord bediening: 1 Petrus 4: 12-5: 13
Fokus verse: 1 Petrus 5: 8-11
Tema: Staan die teenstander teë, omdat jy verseker is van jou roeping tot die ewige heerlikheid in Christus.
Sing: Psalm 124:4; Psalm 124:1, 3; Psalm 25:3, 5; Psalm 10:3, 6, 7, 9
(tweede melodie); Skrifberyming 14-3 [53]:1, 2.
Bede met meelewing: Psalm 59:1, 5, 10.

Aanddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woord bediening: Lukas 11: 1-13.
Belydenis: Heidelbergse Kategismus, Sondag 45,V&A 116-119.
TEMA: Ootmoedige gebed is die hart van ons dankbaarheidslewe.
Sing: Psalm 35:4, 12; Psalm 30:1,3,8; Psalm 27:3,4; Psalm 145:1,9, 10.


19de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woord bediening: Handelinge 9:1-31.
Fokus verse: Handelinge 9:31.
Tema: Deur die bemoediging van die Heilige Gees bou die verheerlikte Christus sy kerk op.
Sing: Skrifberyming 8-2 [13]:3, 4, 6, 9; Psalm 104:1, 2, 17, 18;
Psalm 51:5; Skrifberyming 17-3 [84]:1, 2; Psalm 23:3;
Psalm 116; Skrifberyming 8-3 [89]:1.
Bede met meelewing: Psalm 20:2.

Aanddiens (Laai Af of Luister) – Ds. Jannes van Dyk

Woord bediening: Efesiërs 4.
Fokusvers: Efesiërs 4:30 (vgl. Handelinge 9:31).
TEMA: Moet nie die Heilige Gees van God bedroef nie, maar lewe met ontsag voor die Here.
Sing: Skrifberyming 15-3 [39]:1, 4, 5; Psalm 33:1, 3;
Skrifberyming 8-1 [14]:1, 2; Skrifberyming 14-1 [73]:1, 3.


 

Argiewe

 
 
 
 
 
© GK Potchefstroom 2024