try1A


Gereformeerde Kerk

Potchefstroom

Preke

Sou u eerder die preke, nuusbriewe en weeklikse oordenkings per WhatsApp wou ontvang? Sluit hier aan by ons WhatsApp groep (hierdie skakel werk slegs op selfone).

2020

Januarie

Januarie 2020

5de

Oggend (Laai Preek Af)

Aand (Laai Preek Af)


12de

Oggend (Laai Preek Af) - prof Callie Coetzee

 • Skriflesing: 2 Korintiers 1
 • Sing: Ps 103: 1, 6, 7; Sb 27: 1 tot 5 (Tema12 -2); Ps 119: 25; Sb 10: 3, 4, 5, 6 (Tema 5 -4); Sb 9: 4, 5, 6 (Tema18 -1)

Aand (Laai Preek Af) - ds Eric Kayayan

 • Votum en Groetseën: Galasiers 1: 3 -5
 • Samesang: Psalm 99: 1, 2 & 3. Samesang: Psalm 99: 4 & 5.
 • Eerste gebed. Samesang: Psalm 75: 1 & 4
 • Skriflesing: Genesis 4: 17 -26; 5:1 -5; 28 -3 2.
 • PREDIKING: Vanaf die begin red God sondaarmense uit Adam se nageslag.
 • Samesang: Psalm 92: 1, 2 & 6. Tweede gebed
 • Slotsang: Psalm150: 1, 2 & 3.
 • Wegstuurseën: Romeine 16: 20
Opsomming van prediking
 • Adam het oud genoeg geleef om te sien hoe twee verskillende lyne van afstamming uit hom en Eva voortspruit: die een (vanaf hul seun Set) roep die naam van God aan en bly hoop op Sy beloftes. Die ander een bereik merkwaardige prestasies en ontwikkel die beskawing, maar word deur geweld en korrupsie gekenmerk.
 • Die paaie van hierdie twee lyne van afstamming kruis mekaar en lei tot nog meer korrupsie in die wêreld.
 • Tog gaan God eendag uit die lyn van Set sy eie Seun stuur om die beeld van Hom wat Hy in die begin in die mens geplant het, te herstel en ʼn nuwe mensdom tot stand te bring. Ons doop in die bloed van die Kruis en die afwassing van ons sondes bring aan ons die enigste troos waarvan die gelowige Noag nog slegs ʼn skaduwee was.

18de

Afskeid van Ds Ronald Bain (Laai Af)


19de

Oggend (Laai Preek Af) - ds Ronald Bain

 • Skrifgedeelte: Handelinge 6:1-7
 • Fokusgedeelte: Handelinge 6:7
 • TEMA: Waar die woord van God groei, vermeerder die volgelinge van Christus.
 • SING: Ps 33:1,2,5; Ps 65:2,3; Ps 119:29; Ps 89:1,3,6.

Aand (Laai Preek Af) - prof Callie Coetzee

 • Skrifgedeelte: Johannes 10, 21
 • SING: Psalm 100: 1 tot 4; Psalm 23:1, 2; Psalm107: 20, 21; Psalm 134:1 tot 4

26ste

Oggend (Laai Preek Af) - ds AZ Pelser

 • Skrifgedeelte: Matteus 2
 • Fokusgedeelte: Matteus 2: 1, 2 en 9A
 • TEMA: Nie wegwysers nie maar voorlopers.
 • SING: Ps 118: 1, 2; Ps 48: 4, 5; Ps 72: 5, 6; Ps 4: 4.

Aand (Laai Preek Af) - prop Jonker Venter

 • ONTMOETINGSDIENS Votum en Seëngroet: Lofsang:Psalm 18: 1
 • WOORDDIENS Gebed.
 • Woordsang: Psalm 130:1, 4
 • Skriflesing: HK 7: 20 -22; Titus 1: 1 -4
 • Fokusverse: HK 7: 20 -22; Titus 1: 1 –3→
 • TEMA: Die Heilige Gees werk saligheid deur ʼn ware geloof, wat Christene moet aanneem en glo!
 • Dankgebed
 • Liefdegawes
 • Slotsang: Sb 24 : 1,2(Tema 1-1)
 • Wegstuurseën

 

Februarie

Maart

April

April 2020

5de

Afkondigings (Laai Af)

Oggenddiens (Laai Preek Af)

Aanddiens (Laai Preek Af)


10de

Goeie Vrydag Diens (Laai Preek Af)


12de

Afkondigings (Laai Af)

Oggenddiens (Laai Preek Af)

Aanddiens (Laai Preek Af)


17de

Oordenking (Laai Af of Luister)


19de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)


26ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)

Mei

Mei 2020

3de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)


10de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)


17de

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)


19de

Oordenking (Laai Af of Luister)


22ste

Hemelvaart Herdenking (Laai Af of Luister)


24ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)

Oggenddiens (Laai Af of Luister)

Aanddiens (Laai Af of Luister)

Argiewe

© GK Potchefstroom 2019