try1A


Gereformeerde Kerk

Potchefstroom

Preke

Sou u eerder die preke, nuusbriewe en weeklikse oordenkings per WhatsApp wou ontvang? Sluit hier aan by ons WhatsApp groep (hierdie skakel werk slegs op selfone).

2022

Januarie

Januarie 2022

2de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Genesis 26.
Fokusverse: Genesis 26:23-25.
Tema: Die troos en die prioriteite in ’n verbondslewe.
Sing vooraf: Ps 116:1, 5, 9.
Sing tydens die erediens: Ps 103:1, 2, 3; Ps 119:13, 14; SB 17 [17-1]:6;
Ps 128:1, 2, 3, 4; Ps 18:1, 2, 9.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Matteus 1:18-25.
Belydenis: Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 18, 19.
Sing vooraf: SB 51 [3-1]:1, 2, 3.
Sing tydens die erediens: Ps 98:1, 2; SB 66 [4-3]:1, 2; SB 5 [4-8]:1, 2.


9de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: 1 Petrus 1:1-16 (AFR’20).
Fokusvers: 1 Petrus 1:13.
Tema: Uitverkorenes tot die lewende hoop lewe verstandelik paraat en nugter te midde van lyding.
Sing vooraf: Ps 80:1, 10.
Sing onder die erediens: Ps 149:1, 2; Ps 79:5, 6 (tweede melodie van Ps 10); Ps 42:4, 5, 7; SB 23 [18-5]:1, 2, 3, 4 (tweede melodie van Ps 59).

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Lukas 1:26-38.
Belydenis: Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 19.
Sing vooraf: Ps 4:2, 4.
Sing onder die erediens: Ps 8:1, 3, 4, 5, 7; SB 27 [12-2]:1b,2a; SB 62 [1-4]:1, 2, 4.


16de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: 1 Petrus 1:1-16.
Fokusverse: 1 Petrus 1:14-16.
Tema: Uitverkorenes tot die lewende hoop lewe heilig omdat Hy wat hulle roep, heilig is.
Sing vooraf: Ps 24:1, 2
Sing tydens die erediens: Ps 97:1, 7; Ps 99:5; Sb 33 [2-4]:1, 2, 3; Sb 24 [1-1]:1, 2, 3.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Eksodus 34.
Fokusverse: Eksodus 34:5-7.
Belydenis: Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 20.
Sing vooraf: Ps 18:1, 12.
Sing tydens die erediens: Ps 103:1, 2, 3; Ps 51:1, 2; Ps 145:1, 4, 5, 10, 12.

 


23ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: 1 Samuel 1.
Fokusvers: 1 Samuel 8:5.
Tema: “Gee vir ons ’n Koning…!”
Sang voor die erediens: Ps 100:1; Ps 82:1, 2.
Sang tydens die erediens: Ps 48:1, 4; Ps 86:1, 3; Ps 84:2; Ps 72:1, 6.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: 2 Korintiërs 5:11-21.
Belydenis: Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 21.
Sang voor die erediens: Ps 65:2, 3.
Sang tydens die erediens: SB 8 [5-3]:1, 2; Ps 51:8; SB 10 [5-4]:1, 2, 3, 4, 5, 6.


30ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: 1 Samuel 9: 1 - 10:16.
Fokusverse: 1 Samuel 10: 6, 7.
TEMA: Die HERE roep, versterk dié wat Hy roep, en eis dat sy
geroepenes dan gelowig in die onbekende doen waartoe Hy roep.
Sang vooraf: Ps 100: 1; Ps 105: 3.
Sang tydens die erediens: Ps 40: 3, 4, 5; Ps 6: 1; Ps 37: 2, 17, 23; Ps 84: 3, 5, 6.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Filippense 3.
Fokusverse: Filippense 3: 7 - 11.
Belydenis: Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 22.
TEMA: Ons regverdiging deur die geloof.
Sang vooraf: Ps 94: 1, 8.
Sang tydens die erediens: Ps 116: 1, 5, 6, 7; Ps 27: 4, 6; Ps 43: 1, 4, 5.

 

Februarie

Februarie 2022

6de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Ps 139
Fokusvers: Ps 139:5, 16.
TEMA: Die HERE wat jou deur en deur ken, verbind Homself aan jou en lei jou op ’n ewige weg.
Sang voor die erediens: Ps 100: 1; Ps 75: 1, 4
Sang tydens die erediens: Ps 145: 1, 2, 3, 10; Ps 25: 2; Ps 31: 12, 19; Ps 128: 4; Ps 139: 1, 2, 9.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Sagaria 3.
Fokusverse: Sagaria 3: 3 - 4.
Belydenis: Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 23.
Sang voor die erediens: Ps 118: 9, 10.
Sang tydens die erediens: Ps 71: 1, 12; Ps 85: 2, 4; Ps 32:1, 6.


13de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Jesaja 46 (AFR’20).
Fokusvers: Jesaja 46: 3 - 5.
TEMA: God, en geen ander nie, het jou gedra, dra jou en sal jou
dra – vertrou Hom en dien Hom alleen!
Sang voor die erediens: Ps 116: 1; Sb 34: 1, 3 (Tema 2 - 2)
Sang tydens die erediens: Ps 68: 9, 15; Sb 22: 1, 2, 11 (Tema 11 - 1); Ps 91:5, 6; Ps 134: 4; Ps 28: 6, 7, 8

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Jakobus 2:14-26 (AFR’20).
Fokusverse: Jakobus 2:17.
Belydenis: Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 24.
Sang voor die erediens: Ps 1:1, 2.
Sang tydens die erediens: Ps 92:1, 2, 6, 7; Ps 40:3, 4; Ps 116:1, 9, 10.


20ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Johannes 1:1-18.
TEMA: Die vleesgeworde Woord bring ’n bedeling van heerlikheid vir elkeen wat in Hom glo.
Sang voor die erediens: Ps 23: 1, 3.
Sang tydens die erediens: Ps 118: 2, 12; Ps 51: 2, 4; Sb 5:1, 2 (Tema 4 – 8); Sb 17-3:1, 2; Ps 116; Ps 118: 7, 14.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Chris van der Walt

Votum en Seën Sing: Ps 48: 4, 5 Gebed
Sing: Ps 119: 19 Lees: Lukas 4: 38, 39; 5:1 - 11
Fokusvers: Lukas 5: 4, 5
TEMA: God eis vertroue in sy Woord om weer te begin
Woordbediening Gebed Sing: Ps 40: 3, 4 Seën


27ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Ps 71 (AFR’20).
Fokusvers: Ps 71:17-21 (veral vers 19-20).
Tema: Uit baie bange benoudhede tel God in sy geregtigheid die gelowige op.
Sang vooraf: Ps 116:1, 6, 7.
Sang tydens die erediens: Ps 71:1, 10, 14; Ps 86:3, 6; Ps 71:11, 12, 13; Ps 71:2, 4, 6.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Matteus 25:31-46.
Fokusvers: Matteus 25:34-40.
Belydenis: Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 24; Geloofsbelydenis van Athanasius, artikels 40-44 (veral aa. 42, 43).
Tema: Christus oordeel volgens die werke, want geloof waardeur gelowiges in Christus geregverdig is, kan nie anders as om goeie werke voort te bring nie.
Sang vooraf: Ps 67:1, 2, 3.
Sang tydens die erediens: SB 35 [2-5]:1, 2, 3; SB 14 [8-1]:1, 2; SB 10-2.

Maart

Maart 2022

6de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Numeri 9:15 - 23 (AFR’20).
Fokusvers: Numeri 14:14b
TEMA: Die wolk van die HERE se teenwoordigheid in ons en ons kinders se lewe bring troos en verantwoordelikheid.
Sang voor die erediens: Ps 116:1; SB 54:1, 3, 5 (T2-6)
Sang tydens die erediens: Ps 105:1, 2, 21, 24; Ps 99:4, 5;
Ps 97:1, 7; Ps 128:4; Ps 136:1, 9, 10, 13, 20.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Kolossense 2.
Fokusverse: Kolossense 2: 16, 17.
Belydenis: Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 25.
Sang voor die erediens: Sb 3-2:1, 5, 6 (mel. Sb. 18-6).
Sang tydens die erediens: Ps 98:1, 3; Ps 51:8; Ps 98:2, 4.


13de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Teologiese Student ID Nagel

Woordbediening: 2 Korintiërs 12: 1-10.
Fokusvers: 2 Korintiërs 12:8-9.
TEMA: God leer ons om te roem in Christus en nie in jouself nie, want sy genade is vir ons genoeg.
Sang voor die erediens: Ps 71:1, 12.
Sang tydens die erediens: Ps 103:1, 2, 3, 4; Ps 31:1, 3;
Ps 116:1, 7; Ps 107:1, 2, 3.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Callie Coetzee

Woordbediening: Hebreërs 7; Art. 26, NGB
Vooraf sang: Ps 48: 4, 5.
Tydens die diens: Ps 34: 1, 2; Ps 110: 1, 5; Ps 134: 1, 2, 3.


20de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Paul Krüger

Bediening van die Woord:
Skriflesing: Openbaring 22:6-21. Fokusgedeelte; Vers 7, 12, 17, 20; 1 Kor 16:21.
Tema: Die drievoudige Kom! van die eindtvd: ons troos en opdrag Hoofpunte:
Ons Here kom ...
1. Die belofte van Bo; Ekkom gou! Driemaal bevestig o Hoe kom Jesus Christus gou?
2. Die uitnodiging hier onder: Kom! o Ou-Testamentiese beeld en oproep o Gaan! hou ook in Kom! O Dringendheid o Aantrek-like Bruidskerk o Die Gees roep saam
3. Die gebed na Bo: Amen, ja kom!
Sing: Ps 100-1:1.3 (vooraf)
Ps 98-1:3.4; Ps 32-1:3; Sb 43:5 (Tema 15-7); Sb 69:1, 2 (Tema 7-2)

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Henk Stoker

Woordbediening: Matteus 5:11-14
Sing: Skb.12-3: 1-,2
Ps.40: 3,4
Ps.146: 1,4,8


27ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Ferdi Kruger

Skriflesing: Filipense 2:1-11
Fokusverse: Filipense 2:5-8
Tema: Jesus se bereidwillige gesindheid om Homself in nederigheid te gee dring ons daartoe dat Hy gestalte in ons moet kry.
Sang:
Ps 84:1 en 2; Ps 86:2 en 6; Sb 3-4:1-5; Sb 15-1:1-4

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Ferdi Kruger

Skriflesing: Eksodus 23:20-33
Fokusverse: Eksodus 23:30
Tema: God maak reusespronge in my lewe deur my bietjie-vir-bietjie te laat beweeg.
Sang:
Ps 150:1 en 2; Sb 12-3:1 en 2; Ps 146:1 en 6

April

April 2022

3de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Hennie Goede

Skriflesing: Johannes 12:1 - 11. Teksverse: Johannes 12: 7 - 8
Sing Ps 118:1, 11 en 12 (1936); Ps 31: 1, 3 en 5 (1936);
SB 26: 1, 2, 10 en 11 (Tema 9 - 1); SB 8:1, 2, 4 en 5 (Tema 5 - 3)

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Callie Coetzee

Skriflesing: Matteus 16, NGB Art 27
Sing: Vooraf: Ps 122:1, 2
Tydens die diens: Ps 48: 1, 2; Ps 31: 1, 3; SB 45: 4, 7 (Tema18 – 7)


10de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Lukas 19: 28 - 44 (AFR’20).
Fokusvers: Lukas 19: 42a.
TEMA: Open my geloofsoë, Here, dat ek kan sien wat vir my vrede nodig is!
Sang voor die erediens: Ps 122: 1, 2.
Sang tydens die erediens: Ps 118: 12, 13, 14; Ps 119: 59, 60;
Sb 42:1, 2, 3 (T 15 - 6) Melodie: Tweede melodie van Ps 50;
Sb 63: 1, 5, 6 (Tema 3 - 2): (melodie Sb. 18 - 6); Ps 134: 4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: 1 Petrus 1: 22 - 2: 10 (AFR’20).
Fokusverse: 1 Petrus 2: 4 - 5.
Belydenis: Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 28.
Sang voor die erediens: Sb 24: 1, 5 (Tema 1 - 1).
Sang tydens die erediens: Ps 84: 1, 2, 3; Ps 119: 22, 29; Sb 63 1, 2, 3, 4 (Tema 3 – 2).


15de

Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Lukas 22:66-23:25 (AFR’20).
Fokusvers: Lukas 23:24.
Tema: “Jesus dring elke mens om ’n keuse oor Hom te maak.”
Sing vooraf: Skrifberyming 7 [5-2]:1, 3, 4.
Sing met die diens: Psalm 118:2, 10, 13; Psalm 51:4, 7, 8; Skrifberyming 8 [5-3]:1, 2, 3, 4, 5.


17de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Markus 16:1-8 (AFR’20).
Fokusvers: Markus 16:1-8.
Tema: “Die opstanding van Jesus Christus gee hoop en vrede in alle omstandighede.”
Sang voor die erediens: Psalm 48:1, 4.
Sang tydens die erediens: Psalm 48:5; Psalm 112:1, 4 (melodie Sb. 5), Psalm 119:9, 19, 39; Psalm 18:3, 13, 20.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Openbaring 1:9-20 met verwysing in die Woordbediening na Op. 2 en 3 (AFR’20).
Fokusverse: Openbaring 1:12b-13a..
Belydenis: Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 29.
Tema: “In die ware kerk is Christus die enigste Hoof en die ware lidmate word deur Hom regeer, versorg en opgebou.”
Sang voor die erediens: Skrifberyming 75 [15-1]:1, 2, 3, 4.
Sang tydens die erediens: Psalm 45:1, 2, 9, 10, 16; Skrifberyming 38 [15-2]:1; Skrifberyming 43 [15-7]:4, 5.


24ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: 1 Petrus 1:1 - 25 (AFR’20).
Fokusvers: 1 Petrus 1:17 - 21.
TEMA: “Die Paasfeesgebeure maak van jou ’n hoopvolle, gelowige
kind van God wat in eerbied vir Hom lewe.”
Sang voor die erediens: Psalm 24: 1, 2.
Sang tydens die erediens: Psalm 98: 1, 2; Psalm 19: 6, 7;
Skrifberyming 24: 3 (Tema1 - 1); Skrifberyming 8: 1, 2 (Tema 5 - 3).

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Efesiërs 4: 17 - 5: 20 (AFR’20).
Belydenis: Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 29b.
TEMA: “Die ware lidmate van die kerk is sondaars wat verlos is
deur Christus en groei in heiligmaking.”
Sang voor die erediens: Skrifberyming 18:5, 6, 7, 8 (Tema17 – 2) (melodie Psalm 134).
Sang tydens die erediens: Psalm 103: 1, 2; Psalm 86: 3, 6;
Skrifberyming 10-2 (Tema 28B).

Mei

Mei 2022

1ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Callie Coetzee

Skriflesing: Johannes 12:1 - 11. Teksverse: Johannes 12: 7 - 8
Sing Ps 118:1, 11 en 12 (1936); Ps 31: 1, 3 en 5 (1936);
SB 26: 1, 2, 10 en 11 (Tema 9 - 1); SB 8:1, 2, 4 en 5 (Tema 5 - 3)

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Skriflesing: Matteus 16, NGB Art 27
Sing: Vooraf: Ps 122:1, 2
Tydens die diens: Ps 48: 1, 2; Ps 31: 1, 3; SB 45: 4, 7 (Tema18 – 7)


8ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Psalm 128 (AFR’20). Fokusvers: Psalm 128: 1, 4.
TEMA: “Die HERE gee geseënde huisgesinne om die welsyn van sy kerk en die gemeenskap te bevorder”
Sang voor die erediens: Psalm 67: 1, 2, 3.
Sang tydens die erediens: Psalm 100: 1, 2, 3, 4; Psalm 25: 9;
Psalm 128: 1, 2, 3; Psalm 128: 4; Psalm 90: 1, 9.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Teologiese student Jaco Roets

Woordbediening: Johannes 16.
Fokusverse: Johannes 16: 7 en 8 (5-15)
Sang voor die erediens: Psalm 143:8.
Sang tydens die erediens: Psalm 33:1, 3; Psalm 139:3.


15de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Psalm 73 (AFR’20). Fokusvers: Psalm 73:1.
TEMA: Waarlik, God is goed!
Voorafsang: Psalm 16: 1, 5.
Sang tydens die erediens: Psalm 107: 1, 10, 21; Psalm 25: 3, 4, 5;
Psalm 30: 1, 3; Psalm 134: 4; Psalm 73: 1, 10, 11, 12.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: 1 Korintiërs 14: 26 - 40 (binne die
konteks van 1 Korintiërs 12 - 14). Fokusvers: 1 Korintiërs 12: 40
Belydenis: Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 30.
TEMA: Christus regeer sy kerk deur sy Gees, en sy Woord wat bedien word sodat alles gepas en ordelik sal wees.
Voorafsang: Psalm 2: 1, 6.
Sang tydens die erediens: Psalm 96: 1, 2, 4; Psalm 99: 1, 4;
Psalm 93: 1, 4 (melodie Psalm 145).


22ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Johannes 1: 15 - 34.
Fokusvers: Johannes 1: 29.
TEMA: Kyk! Die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!
Voorafsang: Skrifberyming 29: 8, 9 (Tema18 - 3).
Sang tydens die erediens: Psalm 118: 2, 12; Psalm 51: 1, 6;
Psalm 23: 3; Psalm 116; Psalm 103:1, 2, 3.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Johannes 1: 35 - 52.
Fokusvers: Johannes 1:35-37.
TEMA: Volg met jou versterkte geloof die Lam van God en lei ander ook na Hom.
Voorafsang: Psalm 85: 1, 4 (melodie Psalm 2).
Sang tydens die erediens: Skrifberyming 8: 1, 2 (Tema 5 – 3);
Skrifberyming 12: 3 (Tema 6 – 2); (melodie Psalm 18);
Skrifberyming 36: 1, 3, 4 (Tema18 – 2): (melodie Psalm 59).


29ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Eksodus 17: 8 - 16.
Fokusverse: Eksodus 17: 9b, 11, 16a.
TEMA: Die verheerlikte Christus se voorbidding waarborg jou oorwinning in die geloofstryd.
Voorafsang: Skrifberyming 11:1, 2, 3, 4, 5 (Tema 6-1) (melodie Psalm 145).
Sing: Psalm 47:1, 3; Psalm 50:8, 9, 10, 11; Psalm 110:1, 2; Skrifberyming 10:1, 2, 3, 4, 5, 6 (Tema 5-4).

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Handelinge 8: 4 - 25.
Fokusverse: Handelinge 8: 18 - 23.
Belydenis: Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 31.
TEMA: Ampsdraers in die kerk van Christus arbei met ’n hart wat voor God reg is.
Voorafsang: Psalm 133: 1, 2.
Sing: Psalm 116:1, 5, 9; Psalm 18:11, 12; Psalm 24:2, 3.

Junie

Junie 2022

5de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Callie Coetzee

Skriflesing: Romeine 5
Vooraf sang: Skrifberyming 13: 1 tot 4 (Tema 8 - 2)
Sang tydens die diens: Psalm 45: 9, 10, 12, 13; Skrifberyming 22: 1,
2 (Tema11 - 1); Psalm 22: 1, 2; Skrifberyming 33: 1, 3 (Tema 2 - 4).

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Daan Bakker

Voorafsang: Psalm 118: 1 ,2. Skriflesing: 1 Johannes 4: 7 - 21
TEMA: Liefde verdryf vrees
Sang: Skrifberyming 33: 1, 2; Psalm 33: 6, 11; Psalm 103: 6, 9


12de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: 1 Petrus 1:1 - 2:1 (AFR’20).
Fokusverse: 1 Petrus 1: 22 - 23.
TEMA: Die nuwe lewe in God se hoopvolle kinders word sigbaar
in die vurige liefde wat hulle teenoor mekaar uitstraal.
Voorafsang: Skrifberyming 21:1, 2, 3 (Tema 9 – 4).
Sang tydens erediens: Psalm 136: 1, 2, 3, 20; Skrifberyming 70: 1, 2
(Tema 9 - 3); Psalm 133:1, 2; Skrifberyming 21: 4, 5, 6 (Tema 9 – 4)

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Handelinge 15: 1 - 35 (AFR'20).
Belydenis: Nederlandse Geloofsbelydenis, art. 32a.
TEMA: Om eendrag en eenheid in die kerk te bewaar en te
bevorder, moet ons alleen vashou aan wat Christus gee en beveel.
Voorafsang: Skrifberyming 75:1, 2, 3, 4 (Tema 15 – 1).
Sang tydens die erediens: Psalm 135:1, 2; Skrifberyming 43: 2, 5
(Tema 15-7); Skrifberyming 40 5, 6, 7 (Tema 15 – 4).


19de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Callie Coetzee

OGGEND Skriflesing: 1 Korintiërs 3
Vooraf sang: Psalm 150: 1 tot 3
Sang tydens die diens: Psalm 89: 1, 6; Palms 38: 1, 8; Psalm 68: 9; Psalm 48: 1, 5

Aanddiens - gesamentlik by Gereformeerde Kerk Cachet


26de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Johannes 11:1-37.
Fokusvers: Johannes 11:35.
Tema: Ons Here se trane – en ons trane.
Sing vooraf: Psalm 42: 1, 2, 3.
Sing tydens die erediens: Psalm 116: 1, 5; Psalm 6: 1, 5; Psalm 80:3, 8; Psalm 134: 4; Skrifberyming 18-6: 1, 2, 3, 4, 5.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Matteus 18:1-20.
Fokusverse: Matteus 18:18.
Belydenis: Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 32b.
Sing vooraf: Psalm 2: 5, 6.
Sing tydens die erediens: Psalm 118: 2, 9; Psalm 141: 5, 8, 9; Psalm 94: 4, 6, 7.

Julie

Julie 2022

3de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Callie Coetzee

Skriflesing: Matt. 11;
Vooraf sang: Sb 8 (5/3): 4, 5.
Tydens die diens:
Ps 89: 1, 2, 6;  Ps 99: 4, 5;  Ps 118: 11, 12;  Sb 2 (4/2): 1, 4, 5

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Pieter van der Walt

Skriflesing: Johannes 3:1-9
Teksverse: Johannes 3:2,3,4
Tema: Rabbi, ek weet... Rabbi, ek weet nie...
Sang: Ps 33-1: 2,5 (Tweede melodie)
Skrifb 8-1: 1,2 (Skrifb 14)
Ps 134: 1,2,3


10de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) -Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Psalm 100.
Tema: Die goedertierenheid van die HERE hou vir altyd – dien Hom daarom met blydskap.
Sing vooraf: Psalm 108:1.
Sing tydens die erediens: Psalm 136:1, 2, 20; Psalm 86:3, 6; Psalm 89:1, 6; Psalm 100:1, 2, 3, 4.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Genesis 15 & 17 (grepe).
Fokusverse: Romeine 4:11.
Belydenis: Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 33a.
Tema: Die drievoudige doel waarom God in sy goedheid aan swakke mense die sakramente gee.
Sing vooraf: Psalm 13:1, 3; Skrifberyming 73 [14-1]:1, 2.
Sing tydens die erediens: Psalm 63:2, 3; Psalm 13:2, 5; Psalm 30:1, 3.


17de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) -Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: 1 Samuel 10:17-27.
TEMA: Hy is die koning – ja, Hý is die Koning – gaan jy met Hom saam, of minag jy Hom?
Sing vooraf: Psalm 10:1, 9 10.
Sing tydens die erediens: Psalm 45:1, 2, 3, 16; Psalm 95:2, 4; Psalm 21:1 4, 9; Psalm 72:1, 5, 8.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Matteus 28.
Fokusverse: Matteus 28:18-20.
Belydenis: Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 34a.
TEMA: Christus laat deur die doop verkondig dat Hy ons heeltemal vir homself opeis.
Sing vooraf: Psalm 8:1,2, 3, 4.
Sing tydens die erediens: Psalm 136: 1, 9, 10, 11; Psalm 136: 12, 13; Skrifberyming 10 - 2.


24ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) -Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Markus 12: 38 - 13: 2.
Fokusverse: Markus 12: 41 - 44.
TEMA: Jesus, ons Hoëpriester, oordeel nie oor offers volgens die waarde van die offer nie, maar volgens dit wat prysgegee is om te offer.
Sing vooraf: Psalm 66:1, 6.
Sing tydens die erediens: Psalm 107:1, 10; Psalm 50:7, 11;
Psalm 40: 2, 3, 4; Psalm 116:1, 7, 9.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Psalm 51; Romeine 2.
Fokusverse: Romeine 2:28-29.
Belydenis: Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 34b.
TEMA: Christus laat deur die doop verkondig dat Hy ons deur sy Gees met sy bloed reinig van ons sonde en ons as kinders van God weergebore laat word.
Sing vooraf: Psalm 19:6.
Sing tydens die erediens: Skrifberyming 25:1, 2, 3, 4 (Tema19-3);
Psalm 51:1, 5; Skrifberyming 14:1, 2 (Tema 8-1); Skrifberyming 8:1, 2 (Tema 5-3).


31ste

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) -Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Eksodus 2:1-22 (AFR’20).
Fokusverse: Eksodus 2:1-10.
TEMA: Verbondskinders is 'n gawe en teruggawe van die HERE, maar ook opgawe aan Hom.
Sing vooraf: Skrifberyming 15:1, 2, 3 (Tema 16 - 1).
Sing tydens die erediens: Psalm 105:1, 2, 3; Psalm 9:7;
Skrifberyming 40:1, 2, 11(Tema11-1); Psalm 105:5; Psalm 115:7, 8, 9.

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

Woordbediening: Galasiërs 3 (AFR’20).
Fokusverse: Galasiërs 3:26-28, veral vers 27.
Belydenis: Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 34c.
TEMA: Christus deur die doop die versekering dat ek deur sy bloed en Gees gewas is.
Sing vooraf: Skrifberyming 9: 1, 4, 5 (Tema18 - 1).
Sing tydens die erediens: Psalm 103: 1, 2; Psalm 103: 8, 9;
Skrifberyming 24: 3, 7 (Tema1-1).

Augustus

Augustus 2022

7de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Callie Coetzee

Skriflesing: Matteus 24.
Vooraf sang: Skrifberyming 9: 4, 5 (Tema18-1)
Tydens die diens: Psalm 122: 1, 2; Psalm 38: 1, 8; Psalm 96: 1, 8;
Skrifberyming 45: 3, 9 (Tema18 - 7).

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Chris van der Walt

Votum. Seën. Sing Psalm 48: 4. Gebed. Psalm 68: 15
Woordbediening: Skriflesing: Matteus 3: 1, 2; Markus 1: 14, 15;
Handelinge 1: 1 – 8 (1983 vertaling) Teks: Handelinge 1: 3
TEMA: Dit wat Jesus deur sy lewe, dood en opstanding begin het,
maak Hy klaar deur sy kerk.
Gebed. Sing: Skrifberyming 17-1: 1 en 6. Seën


14de

Afkondigings (Laai Af of Luister)
Oggenddiens (Laai Af of Luister) - Prof. Johannes Smit

Woordbediening: Genesis 3
Fokusvers: Genesis 3:9
Tema: Waar is jy?
Sang: Ps 18:1, 2; Ps 33: 6
Ps 130: 2, 4; Ps 68: 9
Ps 32: 4; PS 138: 1, 4

Aanddiens (Laai Af of Luister) - Ds. Jannes van Dyk

AAND Woordbediening: Handelinge 2:14-41; Johannes 10:1-21.
Fokusvers: Handelinge 2: 37-39.
TEMA: Ook die lammers is deel van die kudde van die Here – die
belofte kom húlle ook toe!
Sing vooraf: Psalm 28: 1, 6, 7, 8.
Sing tydens die erediens: Psalm 95: 1, 4; Psalm 23: 1, 2, 3;
Skrifberyming 22: 1, 11. (Tema 11-1)

Argiewe

© GK Potchefstroom 2022